×

Επικοινωνία

×

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Ερώτηση 1407
16.01.19
Καλημέρα σας,
Εταιρία εμπορεύεται μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από ΕΕ και πωλεί τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα εντός ΕΕ και εντός Ελλάδας σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις. Τι ισχύει σχετικά με το ΦΠΑ και το εισόδημα.

Κατηγορία: 

Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης

Ερώτηση 1404
15.01.19
Διαβάζω το άρθ. 54 του Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013, διαβάζω την ΠΟΛ 1119/18 (παράδειγμα 8 της $ 2.2.1), ακούω και τον κ. Αργυρό στο Σεμινάριο του ΟΕΕ, αλλά άκρη δεν βγάζω:
Έστω ότι έχουμε πιστωτικό υπόλοιπο (ΠΥ) ΦΠΑ τον Ιαν-2017
Και συνεχίζουμε να έχουμε ΠΥ έως και τον Δεκ-2017
Γίνεται έλεγχος στο 2017 και βρίσκει ένα τιμολόγιο με έκπτωση του ΦΠΑ ενώ δεν θα έπρεπε (πχ από λάθος του λογιστή).
Η δήλωση ΦΠΑ του Ιαν-2017 θα έχει πρόστιμο ανακρίβειας 100€ (άρθ. 54$1α).
Αλλά και όλες οι επόμενες δηλώσεις έως και του Δεκ-2017, θα έχουν το 100άρικο;
Δηλαδή σύνολο 12*100=1200€ πρόστιμο; (αν θεωρήσουμε ότι τον Ιαν του 2018 έχουμε χρεωστικό ΦΠΑ).

Κατηγορία: 

Φωτοβολταϊκά

Ερώτηση 1403
15.01.19
ΑΕ που μέχρι σήμερα είναι απαλλασσόμενη του ΦΠΑ λόγω δραστηριότητας (παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ΠΔ 84/2001) επιθυμεί να εγκαταστήσει στην στέγη του ιδιόκτητου κτηρίου της όπου στεγάζεται, φωτοβολταϊκό. Οι επιλογές που έχει είναι να εγκαταστήσει α) μια μονάδα παραγωγής μέχρι 10kwp, β) μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής από 10kwp.
Η εταιρεία το έτος 2017 απασχολούσε 21 εργαζόμενους, ενώ ο κύκλος εργασιών της καθώς και το σύνολο του ισολογισμού της δεν υπερβαίνουν τα 2.000.000.
1) Αν η επιχείρηση επιλέξει την β περίπτωση και εγκαταστήσει μονάδα παραγωγής μεγαλύτερη από 10 kwp, είναι ορθή η άποψη ότι θα πρέπει να ενταχθεί στο ΦΠΑ με την προσθήκη του ανάλογου ΚΑΔ αμέσως με την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης;
2) Αν η επιχείρηση επιλέξει την πρώτη περίπτωση και εγκαταστήσει μονάδα μέχρι 10kwp μπορεί να παραμείνει στο απαλλασσόμενο καθεστώς ΦΠΑ;

Κατηγορία: 

Έκδοση παραστατικού για δωρεάν υπηρεσίες και έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών απαλλασσόμενης του φόρου δραστηριότητας από αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία

Ερώτηση 1393
20.12.18
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 741 του Αστικού Κώδικα, υπαγόμενη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, λαμβάνει δωρεές και συνδρομές από τα μέλη της για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων (υπηρεσία στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ) τα οποία παρέχονται δωρεάν και δεν έχει εισοδήματα από άλλη πηγή.
Έχει υποχρέωση έκδοσης οιουδήποτε παραστατικού για την παροχή των επιμορφωτικών σεμιναρίων έστω και μηδενικού στα πλαίσια εφαρμογής των ΕΛΠ;
Έχει δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ των εισροών που πραγματοποιεί στα πλαίσια του καταστατικού της σκοπού;

Κατηγορία: 

Διακανονισμός παγίων

Ερώτηση 1391
19.12.18
Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία αγόρασε το 2017 δύο διαμερίσματα και εντός της τρέχουσας χρήσης πραγματοποίησε προσθήκες και βελτιώσεις επί των δύο ακινήτων προσαυξάνοντας την αξία τους.

Στην ίδια χρήση, 2018, ξεκίνησε η εκμετάλλευση τους μέσω της βραχυχρόνιας μίσθωσης (άρθρο 111 ν. 4446/2016) και όπως ορίζεται από τις διατάξεις της περ. κστ’ παρ. 1 άρθρου 22 του κώδικα ΦΠΑ και την διευκρινιστική ΠΟΛ 1059/2018, το εισόδημα από τη βραχυχρόνια μίσθωση απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ, υπό τον όρο ότι κατά τη διάρκεια της μίσθωσης δεν παρέχονται από μέρους του εκμισθωτή πρόσθετες υπηρεσίες προς τους μισθωτές πλην της απλής παροχής κλινοσκεπασμάτων.

Πως θα γίνει ο διακανονισμός ΦΠΑ και σε τι βάθος χρόνου για την αξία κτήσης (συμβολαιογραφική και μεσιτική αμοιβή), τις προσθήκες και τις βελτιώσεις των ακινήτων καθώς και του ΦΠΑ των δαπανών που πραγματοποιούνται για τη λειτουργίας τους, εφόσον:

Α) η εκμετάλλευση τους περιοριστεί μόνο στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Β) παρέχονται και πρόσθετες υπηρεσίες στους μισθωτές και δεν θα απαλλάσσεται το εισόδημα αυτό από τον ΦΠΑ.

Αν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης παρέχονται και πρόσθετες υπηρεσίες στους μισθωτές, ανάλογες με τις παρεχόμενες στον ξενοδοχειακό τομέα, προκύπτει υποχρέωση έκδοσης στοιχείου (τιμολόγιο ή απόδειξη) για το εισόδημα αυτό;

Κατηγορία: 

Φορολογική μεταχείριση διάθεσης πλαστικών σακούλων και επιβολή περιβαλλοντικού τέλους

Ερώτηση 1362
27.11.18
Σύμφωνα με την Αριθμ. 180036/952/2017 για την «…μείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς…» έχουμε, μεταξύ άλλων, 3 κατηγορίες από σακούλες:
Α) πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες με πάχος τοιχώματος μικρότερο από 15 μικρά (περ. δ)
Β) πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος τοιχώματος μέχρι 50 μικρά (μη) (περ. γ)
Γ) πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος τοιχώματος μεγαλύτερο ή ίσο των 50 μικρών (περ. στ)
Τις σακούλες Α δεν υποχρεούται η επιχείρηση να τις χρεώνει στον ιδιώτη πελάτη, δεν έχει υποχρέωση εμφάνισης τους στην απόδειξη πώλησης, εκπίπτει o ΦΠΑ της δαπάνης και εκπίπτει από το εισόδημα η δαπάνη απόκτησης τους.
Τις σακούλες Γ πρέπει να τις χρεώνει η επιχείρηση στον ιδιώτη πελάτη, έχει υποχρέωση εμφάνισης τους στην απόδειξη πώλησης, εκπίπτει o ΦΠΑ της δαπάνης, και εκπίπτει από το εισόδημα η δαπάνη απόκτησης τους. (λειτουργεί όπως τα αποθέματα)
Τις σακούλες Β, πρέπει να τις χρεώνει η επιχείρηση στον ιδιώτη πελάτη ως περιβαλλοντικό τέλος και έχει υποχρέωση εμφάνισης τους στην απόδειξη πώλησης.
ΕΡΩΤΗΣΗ 1:
• εκπίπτει o ΦΠΑ της δαπάνης απόκτησης τους;
• εκπίπτει από το εισόδημα η δαπάνη απόκτησης τους;
• Θεωρούνται ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης;
ΕΡΩΤΗΣΗ 2:
• Ισχύουν τα αναγραφόμενα παραπάνω για τις σακούλες Α και Γ;

Κατηγορία: 

Επιστροφή ΦΠΑ παράδοσης αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων

Ερώτηση 1361
27.11.18
Εταιρία πουλάει εργαλεία σε ναυτιλιακή εταιρία η οποία με την σειρά της τα κάνει εξαγωγή σε πλοίο. Φέρνει βεβαίωση - υπεύθυνη δήλωση από το τελωνείο και ζητάει επιστροφή του ΦΠΑ. (να εκδώσει η αρχική εταιρία πιστωτικό τιμολόγιο). Είναι σωστή η διαδικασία;

Κατηγορία: 

Δήλωση Intrastat για αποστολή δειγμάτων

Ερώτηση Τ.5
25.10.18
Ιταλική επιχείρηση τον μήνα Σεπτέμβριο έστειλε σε πελάτη της Ελληνική επιχείρηση δείγματα εμπορευμάτων χωρίς χρέωση. Ποια υποχρέωση υπάρχει ως προς τις υποβαλλόμενες δηλώσεις για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές;

Κατηγορία: 

Μίσθωση βιομηχανοστασίου

Ερώτηση Τ.1
24.10.18
Α.Ε ιδιοκτήτρια βιομηχανικών χώρων επιθυμεί να μισθώσει αυτοτελή μέρη αυτών σε άλλη επιχείρηση. Η σχετική μίσθωση επιβαρύνεται με ΦΠΑ ή τέλη χαρτοσήμου;

Κατηγορία: 

Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση εγγυοδοσίας

Ερώτηση 1335
09.10.18
Αγρότης Ειδικού Καθεστώτος και συνταξιούχος του Δημοσίου επίσης, από το 2014, λόγω Τζίρου (Ακαθάριστων Εσόδων), άνω των 15.000,00 ευρώ, εντός της διαχειριστικής χρήσης 2018, υποχρεούται να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς από 1/1/2019. Το ερώτημα είναι εάν αντιμετωπίσει πρόβλημα περικοπής της σύνταξης ή υποχρέωσης ασφάλισης στον ΟΓΑ, λόγω ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Κατηγορία: 

Σελίδες