×

Επικοινωνία

×

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ μέλους Δ.Σ. με ποσοστό συμμετοχής άνω του 3%, ο οποίος λαμβάνει ταυτόχρονα μισθό από την εταιρεία

Ερώτηση 1170
07.03.18
Ασφαλισμένος μέλος ΔΣ σε ΑΕ με πάνω από 5% ποσοστό συμμετοχής λαμβάνει αμοιβή 1.900 ευρώ το μήνα και καταχωρείται στην ΑΠΔ της επιχείρησης με την εγκύκλιο 4/2017 του ΕΦΚΑ (ΚΑΔ 620 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 000401 ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 71). Πληρώνει επίσης 10 ευρώ το μήνα στον παλιό ΟΑΕΕ. Τώρα η επιχείρηση διανέμει 7.000 ευρώ μερίσματα, τι εισφορές θα πληρώσει;


Ασφαλιστικές εισφορές σε απόδειξη δαπάνης (τίτλο κτήσης)

Ερώτηση 1161.
22.02.18
Επιχείρηση εκδίδει τίτλο κτήσης για περιστασιακά απασχολούμενο.
Θα υπολογιστούν εισφορές ΕΦΚΑ κατά την έκδοση του παραστατικού και πώς θα αποδοθούν στον ασφαλιστικό φορέα από την επιχείρηση;

Κατηγορία: 

Ατομική επιχείρηση και εργάτης γης με εργόσημο ή ατομική αγροτική δραστηριότητα-Φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση

Ερώτηση 1116.
04.12.17
Επαγγελματίας με αντικείμενο εργασιών παντοπωλείο εργάζεται και ως εργάτης γης και ασφαλίζεται με εργόσημο ΟΓΑ για την εργασία του. Θα πρέπει να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς αγροτών; Θα εκδώσει ΑΠΥ; Θα φορολογηθεί ως μισθωτός ή οι αμοιβές του θα προστεθούν στα κέρδη του από την επιχείρηση; Τι ισχύει για αγρότη κανονικού καθεστώτος σε ανάλογη περίπτωση;


Φορολογική και ασφαλιστική μεταχείριση παροχής κατοικίας σε διευθύνοντα σύμβουλο Α.Ε.

Ερώτηση 1101.
23.11.17
ΑΕ ενοικιάζει κατοικία την οποία παρέχει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Το ενοίκιο θα υπολογιστεί και σαν παροχή στο τέλος του χρόνου προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Ερωτάται, αν το ενοίκιο αναγνωρίζεται σαν έξοδο της ΑΕ δεδομένου ότι δηλώνεται ως παροχή και, αν η παροχή αυτή έχει ασφαλιστικές εισφορές. ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι και μέτοχος άνω του 3% και ασφαλίζεται μόνο στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ), και δεν λαμβάνει μισθό.


Ευθύνη μετόχων ή εταίρων κεφαλαιουχικών εταιρειών για ασφαλιστικές εισφορές και φορολογικές οφειλές προς το Δημόσιο

Ερώτηση 1090.
20.11.17
Ποια είναι η ευθύνη εταίρων ή μετόχων που δεν συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης των εταιρειών απέναντι στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ και στα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ;
Διευκρίνηση:
Θα μπορούσατε να μας διευκρινίσετε σε ποια μορφή εταιρείας αναφέρεστε συγκεκριμένα;
Αναφερόμαστε τόσο σε εταίρους ΕΠΕ και ΙΚΕ όσο και σε μετόχους ΑΕ.

Κατηγορία: 

Υπολογισμός εισφορών κατά τη χορήγηση διατακτικών σίτισης και συμπερίληψή τους στις βεβαιώσεις αποδοχών

Ερώτηση 1087.
03.11.17
Εταιρεία χορηγεί κουπόνια σίτισης σε κάποιους από τους εργαζομένους της , αξίας 6 ευρώ την ημέρα.
Ερωτάται , αν πρέπει να φαίνονται στην μισθοδοσία σαν παροχή μη υποκείμενη σε ασφαλιστικές εισφορές και αν πρέπει να συμπεριληφθούν τα ποσά αυτά σαν αφορολόγητα στις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών.


Ασφάλιση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εργαζόμενου σε χώρα της Ε.Ε.

Ερώτηση 1062.
25.10.17
Η σύζυγος ασφαλίζεται ιατροφαρμακευτικά από το σύζυγο που είναι δημόσιος υπάλληλος.
Το 2017 η σύζυγος μετακόμισε στο εξωτερικό για έξι ακριβώς μήνες και συγκεκριμένα στην Αγγλία όπου εργάστηκε σαν μισθωτός. Στην συνέχεια επανήλθε στην Ελλάδα.
το ίδιο σκηνικό πρόκειται να επαναληφθεί και τα επόμενα χρόνια.
Ερωτάται:
Δικαιούται να έχει την ιατροφαρμακευτική κάλυψη από το σύζυγο στην Ελλάδα, ενώ η ίδια εργάζεται για ένα εξάμηνο στην Αγγλία κάθε χρόνο;

Κατηγορία: 

Υποχρέωση ασφάλισης μελών ΙΚΕ

Ερώτηση M015.
19.10.17
Έστω ότι έχουμε μία ΙΚΕ με έναν διαχειριστή και 2 μέλη (όχι διαχειριστές). Τα 2 μέλη κάνουν κάποιες εργασίες για την ΙΚΕ (το ένα μέλος τεχνικός σύμβουλος, το άλλο μέλος στο μάρκετινγκ) και δρουν με ελευθεριότητα (όχι εξαρτημένη εργασία). Υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης για τα 2 μέλη; Υπάρχει ασφαλιστέα ιδιότητα;

Κατηγορία: 

Ε.Φ.Κ.Α. Δικηγόροι

Ερώτηση 1009.
25.07.17
Μισθωτός δικηγόρος με πάγια αντιμισθία στον ΟΤΑ είναι και ελεύθερος επαγγελματίας. Με ποιο τρόπο καταβάλλονται οι εισφορές από την έμμισθη απασχόληση και τι γίνεται με τις εισφορές σαν ελεύθερος επαγγελματίας καθότι υπάρχει παρακράτηση στα γραμμάτια του δικηγορικού συλλόγου.

Κατηγορία: 

Σελίδες