×

Επικοινωνία

×

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Ασφάλιση μισθωτού με πλήρη απασχόληση που κάνει έναρξη αγροτικής δραστηριότητας

Ερώτηση 1451
13.03.19
Μισθωτός με πλήρη απασχόληση, θέλει να κάνει έναρξη αγροτικής δραστηριότητας (πτηνοτροφείο) στην ΔΟΥ. Ο συγκεκριμένος θα είναι και μέλος συνεταιρισμού.
Είναι υποχρεωτική η εγγραφή και ασφάλιση στον ΕΦΚΑ αγροτών (πρώην ΟΓΑ), ενώ έχει πλήρη ασφάλιση ως μισθωτός;

Κατηγορία: 

Φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση αμοιβής διαχειριστών και μελών Ε.Π.Ε.

Ερώτηση 1439
22.02.19
Ε.Π.Ε. με 3 μέλη (2 διαχειριστές και ένα μέλος), αποφασίζει μέσω της Γ.Σ. την καταβολή μηνιαίων μισθών και στους 3 για τις υπηρεσίες που παρέχουν στα πλαίσια λειτουργίας της επιχείρησης.
Πως φορολογείται αυτό το εισόδημα; Πως αποδίδεται ο φόρος και με ποια ποσοστά παρακράτησης;
Πως αποδίδονται ασφαλιστικές εισφορές; Με ποια ποσοστά;


Εκκαθάριση Ασφαλιστικών Εισφορών Διαχειριστή ΙΚΕ

Ερώτηση 1399
21.12.18
Δεδομένα
Συνδιαχειριστής και μέλος ΙΚΕ στο 2018 είχε ασφαλιστικές εισφορές 167,95€/μήνα στον ΕΦΚΑ μη μισθωτών για το χρονικό διάστημα από 01/01/2018-30/09/2018 ως διαχειριστής.
Την ιδιότητα του συνδιαχειριστή και του μέλους, την απέκτησε από 01/10/2017, όπου και πλήρωσε για το 2017 3 φορές από 167,95€ στον ΕΦΚΑ μη μισθωτών και πήρε αμοιβή 3.000€ ως διαχειριστής.
Στις 30/09/2018 με απόφαση των μελών της ΙΚΕ παραιτείται από συνδιαχειριστής, ενώ παραμένει μέλος με 1% συμμετοχή στο κεφάλαιο της εταιρίας.
Από το γεγονός αυτό, παύει να χρεώνεται ασφαλιστική εισφορά από 01/10/2018 και μετά. Για το Α' 9μηνο του 2018, ο συνδιαχειριστής είχε αμοιβές 7.250€ (εισόδημα για την συνδιαχείριση της εταιρίας).
Επιπλέον, για το διάστημα από 15/07/2018-15/09/2018 δούλεψε ως υπάλληλος (μισθωτός) με πλήρη απασχόληση από όπου κατέβαλε παράλληλα και ασφαλιστικές εισφορές ως μισθωτός.
Τέλος, για τον μήνα Σεπτέμβριο δεν έχει καταβάλει ακόμα την ασφαλιστική εισφορά 167,95€ στον ΕΦΚΑ μη μισθωτών, αλλά διατηρεί την ασφαλιστική ικανότητα μέχρι και 28/02/2019.

Ερώτημα
α. Δεδομένου της οφειλής του στον ΕΦΚΑ μη μισθωτών, προκύπτει πρόβλημα στην ασφαλιστική ικανότητα του ασφαλισμένου για το 2019; Υπάρχει κάποιο minimum κριτήριο που να ορίζει (είτε σε ποσό οφειλής είτε σε μήνες απλήρωτων εισφορών) αν συνεχίζεται η ασφαλιστική ικανότητα ή αν διακόπτεται;
β. Υπάρχει περίπτωση να χάσει την ασφαλιστική του ικανότητα, λόγω της διακοπής της σχέσης του με τον ΕΦΚΑ (δεν είναι πλέον υπόχρεος σε ασφαλιστική εισφορά) κι αν ναι, από το 2019 ή το 2020; Τα 40 ένσημα που πήρε από την εργασία του ως μισθωτός, τον καλύπτουν για να διατηρήσει την ασφαλιστική του ικανότητα;
γ. Στο 2019, όταν θα γίνουν οι εκκαθαρίσεις των ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2018, θα γίνει σε αυτόν εκκαθάριση ή λόγω διακοπής της σχέσης του με τον ΕΦΚΑ μη μισθωτών δεν θα έχει καμία εκκαθάριση;
δ. Σε περίπτωση που θα του γίνει εκκαθάριση για το έτος 2018, θα ληφθούν υπόψη τα 7.250€ που έλαβε στο 2018 σαν αμοιβή διαχειριστή (ή τα 3.000€ που έλαβε στο 2017, πάλι σαν αμοιβή διαχειριστή);
ε. Πόσο θα είναι το ποσό της εκκαθάρισης και πως προκύπτει μαθηματικά;
στ. Αν στην εκκαθάριση του 2019 για το έτος 2018 ληφθούν τα 3.000€ που έλαβε στο 2017, τότε προκύπτει από κάπου ότι το 2020 θα του γίνει ξανά εκκαθάριση για τα εισοδήματα του 2018;
ζ. Για τον υπολογισμό της εκκαθάρισης παίζουν κάποιο ρόλο οι μήνες (εδώ πήρε 7.250€ σε 9 μήνες και όχι σε 12 μήνες); Αλλάζει το ποσό της μηνιαίας εισφοράς;
η. Αν στον παραπάνω ασφαλισμένο δεν γίνει καμία εκκαθάριση τα επόμενα χρόνια και ο ίδιος τον 10ο χρόνο από σήμερα αποφασίσει να γίνει ξανά διαχειριστής στην ίδια ή άλλη εταιρία, υπάρχει ο κίνδυνος τότε να του ζητηθούν διαφορές ασφαλιστικών εισφορών για τις εκκαθαρίσεις που τυχόν δεν έγιναν, όσο δεν είχε την υποχρέωση σε ασφαλιστική εισφορά στον κλάδο του ΕΦΚΑ μη μισθωτών;

Κατηγορία: 

Διαχειριστής σε Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Ερώτηση 1385
19.12.18
Σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ ο διαχειριστής καταβάλει -από 1/1/2019- το 20% επί των καθαρών κερδών της επιχείρησης ως ασφάλιστρο στον ΕΦΚΑ.
Κατόπιν απόφασης Γ.Σ. αποφασίζεται και η καταβολή μισθού προς τον εαυτό του από 1/1/2019, έστω 1.000,00 ευρώ.
Αυτός ο μισθός αφού θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες έχει ποσοστό ασφάλιστρων 41,06%, ναι ή όχι; Θα συνεχίσει να πληρώνεται ΕΦΚΑ 20%, ναι ή όχι;
Για να θεωρηθεί έγκυρη η απόδοση του μισθού, παρακρατείται φόρος μισθωτών υπηρεσιών, ναι ή όχι;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας.

Κατηγορία: 

Εισφορές μισθωτής κ μη μισθωτής απασχόλησης

Ερώτηση 1374
05.12.18
Διαχειριστής ΙΚΕ καταβάλει την εισφορά ΕΦΚΑ (σήμερα € 167,95).
Επίσης είναι και μισθωτός στην ίδια εταιρεία με τις ανάλογες εισφορές εργαζομένου.
Επειδή θα μπει διαχειριστής και σε άλλη ΙΚΕ καταβάλλοντας την ανάλογη εισφορά, ποια θα είναι η τελική επιβάρυνση;
Με την εκκαθάριση θα αθροιστούν οι ( 3) εισφορές και θα του επιστραφούν τα επιπλέον;

Κατηγορία: 

Πολλαπλή απασχόληση – Εργαζόμενος που απασχολείται σε δύο εργοδότες και σε έναν εξ’ αυτών με πλήρη απασχόληση – Εργατικά

Ερώτηση 1356
21.11.18
Ασφαλισμένος με πρώτη σύμβαση πλήρους απασχόλησης και ωράριο καταστημάτων, προσλαμβάνεται με μερική από δεύτερο εργοδότη με τετράωρη απασχόληση Σάββατο και Κυριακή. Ο δεύτερος εργοδότης εκ των υστέρων πληροφορήθηκε ότι είναι με πλήρης απασχόληση ο υπάλληλος στον πρώτο εργοδότη.
1) Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση συνεχίζει την εργασία κανονικά;
2) Τι κυρώσεις μπορεί να έχει ο δεύτερος εργοδότης; (πρόστιμο, κ.λπ.)


Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις ραδιοφωνικών σταθμών

Ερώτηση 1355
16.11.18
Καλημέρα σας, θα ήθελα να ρωτήσω τί φορολογικές υποχρεώσεις έχει μία ραδιοφωνική εταιρεία, όπως τέλη που πρέπει να αποδώσει π.χ. ΕΔΕΟΑΠ και ποιες είναι οι προθεσμίες υποβολής.


Ασφαλιστικές εισφορές διαχειριστή ΙΚΕ, υπολογισμού έκπτωση αυτών και φορολογία κερδών και μερισμάτων των εταίρων

Ερώτηση 1350
06.11.18
Πρόκειται να συσταθεί μια ΙΚΕ με ένα διαχειριστή και έναν απλό εταίρο με ποσοστό 50% ο καθένας. Ο διαχειριστής είναι υπάλληλος σε μία ιδιωτική επιχείρηση και ο εταίρος συνταξιούχος.
Οι ερωτήσεις είναι οι ακόλουθες:
1. Ο συνταξιούχος θα λάβει το 100% της σύνταξης επειδή δεν θα πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές ή η ιδιότητα του εταίρου δημιουργεί την υποχρέωση παρακράτησης ποσοστού της σύνταξης;
2. Οι ασφαλιστικές εισφορές του διαχειριστή θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας;
3. Έστω ότι η εταιρεία έχει κέρδη 40.000,00 ευρώ. Ποια θα είναι η φορολογία που θα επιβαρύνει την εταιρεία και ποια τα μέλη;
4. Πώς υπολογίζεται ο ΕΦΚΑ σε περίπτωση που δεν παίρνει αμοιβή ο διαχειριστής;
5. Σε περίπτωση που υπάρχει και τρίτος εταίρος με ποσοστό του διαχειριστή 20% πως υπολογίζεται ο ΕΦΚΑ;

Κατηγορία: 

Ασφάλιση μετόχου ανώνυμης εταιρείας με αντικείμενο μεταφορά πράγματων με κόμιστρο με αυτοκίνητο Δ.Χ.

Ερώτηση Τ.11
05.11.18
Μέτοχος ανώνυμης εταιρείας με αντικείμενο μεταφορά πράγματων με κόμιστρο με αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης, έχει υποχρέωση ασφάλισης;

Κατηγορία: 

Σελίδες