×

Επικοινωνία

×

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Υποχρέωση απόκτησης POS από επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες προς επιτηδευματίες

Ερώτηση 1227.
26.04.18
Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών η οποία λειτουργεί 18 χρόνια ανελλιπώς έχει ως κύριο ΚΑΔ μη υπόχρεο σε POS και 2 δευτερεύουσες δραστηριότητες οι οποίες υπάγονται σε POS. Τόσο τα προηγούμενα 17 έτη όσο και ειδικότερα τα έτη 2017 και Α’ τετράμηνο 2018, ποτέ δεν παρείχε λιανικές υπηρεσίες, οι δε πληρωμές από τους πελάτες της εξοφλούνται πάντα διαμέσου επιταγών και τραπεζικών λογαριασμών, ακόμα και για ποσά κάτω των 500 ευρώ.
Η συγκεκριμένη επιχείρηση υποχρεούται ή όχι να χρησιμοποιεί POS στην έδρα της;

Κατηγορία: 

Προσδιορισμός ενοικίου που εισπράττει καφέ μπαρ για την ενοικίαση χώρου για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων

Ερώτηση 1212.
12.04.18
Επιχείρηση καφέ μπαρ , η οποία έχει 2 χώρους, νοικιάζει τον έναν για εκδηλώσεις. Το ποσό του ενοικίου που θα λαμβάνει θα μπορούσε να είναι ποσοστό βάσει των εισιτηρίων των εκδηλώσεων;

Κατηγορία: 

Πώληση εμπορευμάτων και άδεια τυποποίησης/επεξεργασίας για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Ερώτηση 1208.
12.04.18
Η Εμπορική επιχείρηση τροφίμων «Α» (χονδρική & λιανική) αγοράζει τα εμπορεύματα της (ξηρούς καρπούς, όσπρια, μπαχαρικά, καφέ) σε σακιά και τα συσκευάζει σε μικρότερες συσκευασίες (π.χ. 200 γραμμαρίων, αλέθει τον καφέ και ψήνει κάποιους ξηρούς καρπούς).
Θέλει να συνεργαστεί με άλλη επιχείρηση λιανικού εμπορίου «Β» και να προσφέρει τα εμπορεύματα της σε συσκευασίες που θα αναγράφουν τα στοιχεία της επιχείρησης «Α»
Θέλω να μου πείτε με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία π.χ. με συνήθη πώληση και η επιχείρηση «Β» να πουλάει τα εμπορεύματα που θα έχουν ταμπελάκι με τα στοιχεία της «Α» ή με κάποιο τρόπο franchise ή κάπως αλλιώς.
Επίσης, αν χρειάζεται κάποια άδεια τυποποίησης - επεξεργασίας για την συγκεκριμένη διαδικασία.

Κατηγορία: 

Δυνατότητα επανένταξης στη ρύθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού – Ευθύνη ομόρρυθμου εταίρου για χρέη της Ο.Ε. προς το Δημόσιο

Ερώτηση 1207.
12.04.18
Ομόρρυθμη εταιρεία έκανε ρύθμιση σε 120 δόσεις χρέος 30.000.00 ευρώ και χάθηκε η ρύθμιση. Μπορεί να ξαναγίνει ρύθμιση σε 120 δόσεις όποτε θέλουμε; Δεύτερο, το ομόρρυθμο μέλος με ποσοστό 12,5% έχει μισθό από μισθωτή υπηρεσία πάνω από το όριο στο ακατάσχετο 1.250,00 ευρώ. Θα έχει πρόβλημα να του δεσμευτεί το υπόλοιπο ποσό από την εφορία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της εταιρείας αν δεν μπουν τα χρέη σε πάγια ρύθμιση; Τρίτον, το ομόρρυθμος μέλος θα έχει ευθύνη στα χρέη μέχρι το ποσοστό του 12,5% ή για ολόκληρο το χρέος;

Κατηγορία: 

Εργολαβικά συμφωνητικά

Ερώτηση 1200.
28.03.18
Θα ήθελα να ρωτήσω αν εργολαβικά συμφωνητικά άνω των 6.000,00 ευρώ κατατίθενται στην εφορία ή ηλεκτρονικά στις τριμηνιαίες καταστάσεις συμφωνητικών.

Κατηγορία: 

Εικονικό Γραφείο

Ερώτηση 1191.
22.03.18
Αν κάποια επιχείρηση λαμβάνει υπηρεσίες εικονικού γραφείου, (Διεύθυνση & διαχείριση αλληλογραφίας), αυτός ο «χώρος» πρέπει να δηλωθεί ως εγκατάσταση στο μητρώο της Δ.Ο.Υ ή στο ΓΕΜΗ;

Κατηγορία: 

Εμπορικές συναλλαγές νωπών αγροτικών προϊόντων (φρούτα) και εξόφληση των παραγωγών

Ερώτηση 1176.
02.03.18
Εταιρία εκμετάλλευσης εστιατορίων μαζικής εστίασης, αγοράζει από παραγωγούς φρούτα και τα διαθέτει για κατανάλωση στα εστιατόρια της. Είναι υποχρεωμένη η εταιρία με βάση τον Ν.4492/2017 (ΦΕΚ Α 156/18/10/2017) να εγγραφεί στο μητρώο αγροτικών προϊόντων, να πάρει κωδικούς ΚΑΔ, και να εξοφλεί τα τιμολόγια των παραγωγών σε 60 ημέρες από την έκδοση τους;

Κατηγορία: 

Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας

Ερώτηση 1151.
15.02.18
Θα ήθελα να μου διευκρινίσετε τα παρακάτω για τις λεπτές σακούλες μεταφοράς.
Πώληση από έμπορο σε επιτηδευματία που είναι και ο τελικός καταναλωτής θα χρεωθεί η σακούλα των 15-70 μικρότερα;
Π.χ. εμπορικό κατάστημα σε επαγγελματία που αγοράζει υλικά καθαριότητας για τον καθαρισμό του γραφείου του, θα του χρεώσει τις σακούλες για την μεταφορά των αγαθών; (με έκδοση τιμολογίου)
Ή και εμπορικό κατάστημα πουλάει εργαλεία σε επιτηδευματία (ηλεκτρολόγο) που θα τα χρησιμοποιήσει ο ίδιος ο ηλεκτρολόγος για την επίτευξη του σκοπού του (με έκδοση τιμολογίου).

Κατηγορία: 

Εγγραφή βιομηχανίας τυροκομικών προϊόντων στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών

Ερώτηση 1146.
29.01.18

Στον νόμο 4492/2017 άρθρο 1 Ορισμοί – Αρμόδια αρχή ως «Έμπορος» θεωρείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αγοράζει, μεταποιεί ή διαμεσολαβεί στην αγορά, με σκοπό τη χονδρική ή τη λιανική πώληση νωπών και ευαλλοίωτων εγχώριων αγροτικών προϊόντων και έχει υποχρέωση εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του Ν. 3955/2011 (Α ΄89).
Στον νόμο 3955/2011 διαβάζουμε στο άρθρο 1 Ορισμοί, περίπτωση Γ) Ως έμποροι αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών θεωρούνται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που αγοράζουν ή μεσολαβούν στην αγορά των προϊόντων των εδαφίων Α΄ και Β΄ του παρόντος άρθρου.
Στον ίδιο νόμο 3955/2011 διαβάζουμε στο άρθρο 3 Εγγραφή στο Μητρώο, περίπτωση 1. Στο Μητρώο έχουν υποχρέωση εγγραφής όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούνται στην Επικράτεια ως έμποροι αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών, εφόσον λάβουν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) στον Τομέα Α (ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ) και στις κατηγορίες 01 (Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες) και 02 (Δασοκομία και υλοτομία).
Το σκεπτικό μου:
Είμαστε βιομηχανία τυροκομικών προϊόντων (Ο ΚΑΔ μας δεν ανήκει στους ΚΑΔ της προηγούμενης παραγράφου) και αγοράζουμε γάλα από παραγωγούς γάλακτος του κανονικού καθεστώτος (εκδίδουν οι ίδιοι το τιμολόγιο).
Σύμφωνα με την εργασία της συναδέλφου θα πρέπει να εξοφλούμε το τιμολόγιο σε
εξήντα ημέρες.
Διαβάζοντας τον νόμο 4492/2017 για να ισχύει αυτό στην βιομηχανία μας, θα πρέπει να έχει υποχρέωση εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του Ν. 3955/2011 (Α ΄89).
Διαβάζοντας τον νόμο 3955/2011 θα πρέπει, η βιομηχανία μας, να έχει λάβει Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) στον Τομέα Α (ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ) και στις κατηγορίες 01 (Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες) και 02 (Δασοκομία και υλοτομία).
Σαν έμπορος ή βιομηχανία δεν παίρνεις ΚΑΔ στην παραπάνω κατηγορία.
Πως το ερμηνεύετε εσείς;

Κατηγορία: 

Σελίδες