×

Επικοινωνία

×

Λογιστική εγγραφή παγίου σε δραστηριότητα που δεν υπάγεται σε Φ.Π.Α.

Ερώτηση 1560
01.11.19
Έχουμε μια ΑΕ η οποία έχει δύο δραστηριότητες εκ των οποίων η μια δεν υπάγεται στον ΦΠΑ (εκμίσθωση ακινήτων). Ποιος είναι ο σωστός τρόπος καταχώρισης μιας αγοράς παγίου που αφορά 100% αυτή την δραστηριότητα; (πχ. αγορά κλιματιστικού σε μισθωμένο ακίνητο). Πρέπει να καταχωρίζεται ολόκληρο το ποσό στις αγορές παγίων 24%, να εκπίπτει ο ΦΠΑ και έπειτα να μπαίνει όλος ο ΦΠΑ στην prorata της περιοδικής δήλωσης του μήνα ή να καταχωρίζεται εξαρχής σαν αγορές παγίων 0% με ΦΠΑ εκπιπτόμενο στην ΦΕ (63.98), οπότε αφού δεν εκπίπτουμε ΦΠΑ δεν υπολογίζεται καθόλου στην prorata; Και οι δύο τρόποι φέρνουν το ίδιο αποτέλεσμα αλλά ερωτάται ποιος είναι ο σωστός. Υπόψιν ότι στην συγκεκριμένη εταιρία η prorata ήταν 94% το περασμένο έτος, δηλαδή τα έσοδα της κατά βάση αφορούν εκμίσθωση ακινήτων.

Κατηγορία: 

Συμπληρωματικός ΦΠΑ από το τελωνείο, φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση.

Ερώτηση 1552
08.10.19
Καλημέρα και καλό μήνα. Παρακαλώ θα ήθελα μια συμβουλή στο εξής θέμα: την 17/07/2019 επιδόθηκε, μετά από έλεγχο τελωνείου σε διασαφήσεις εισαγωγών από Κίνα, εντολή απόδοσης επί πλέον ΦΠΑ, διότι θεωρήθηκε χαμηλή η δασμολογική αξία των αγαθών που εισήχθησαν από την Κίνα. Η επιχείρηση, σε συνεργασία με τον εκτελωνιστή και την αρμόδια υπηρεσία του τελωνείου που έκανε τον έλεγχο, απέδωσε το συμπληρωματικό ΦΠΑ, ύψους 9.741,75. Σε επικοινωνία που είχαμε μας είπαν ότι αυτό το ΦΠΑ που αποδόθηκε μπορεί να συμψηφιστεί μέσα στο έτος σαν ΦΠΑ αγορών. Η ερώτηση είναι πως θα αποτυπωθεί το ποσό και πού; (βιβλία ή στην περιοδική δήλωση κωδικό 402;) Να διευκρινίσουμε ότι η επιχείρηση είναι ΟΕ με διπλογραφικά βιβλία. Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

Κατηγορία: 

Είσπραξη δικηγορικής αμοιβής με δικαστική απόφαση

Ερώτηση 1549
20.09.19
Με Κοινή Απόφαση του άλλοτε Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και του Υπουργού Οικονομικών κηρύχθηκαν απαλλοτριωτέα 195 ακίνητα στα πλαίσια της Κατασκευής του Φράγματος Τριανταφυλλιάς στον Νομό Φλώρινας. Για τον προσδιορισμό της Οριστικής Μονάδας προσέφυγαν στο κατά τόπο αρμόδιο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας 149 αιτούντες. Η σχετική Αίτηση εκδικάστηκε στις 6.10.2010 και επ’ αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 25/2011 Απόφαση του, η οποία επιδίκασε στους αιτούντες, ως αποζημίωση των ακινήτων τους το ποσό των 3.096.967,73 ευρώ. Η Απόφαση μάλιστα αυτή δημοσιεύτηκε στις 25.2.2011 αλλά η καθαρογραφή της έγινε λίγο αργότερα. Αντίγραφο αυτής ελήφθη το 2013 προκειμένου να καθορισθούν και να παρακατατεθούν από το Δημόσιο τόσο το ποσό των αποζημιώσεων για καθένα από τους 149 αιτούντες όσο και οι αμοιβές των Δικηγόρων, που τους εκπροσώπησαν. Μεταξύ των Δικηγόρων αυτών ήταν και ο πελάτης μου. Την δική του αμοιβή την προσδιόρισε στο ποσό των 38.056,77 ευρώ και την παρακατέθεσε υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2015. Πρόκειται να εισπράξω με επιταγή που θα εκδώσει ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης επ’ ονόματι μου εντός του Σεπτεμβρίου του 2019.
Α) Η σχετική απόδειξη θα πρέπει να κοπεί και στους 149 αιτούντες; Ή μόνο σε ένα όπως συνέβη με την έκδοση του τριπλοτύπου της παράστασης στο ακροατήριο;
Β) Επειδή θα εκδώσω τώρα το παραστατικό προκειμένου να εισπράξω την αμοιβή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων υπάρχει παράβαση επειδή η υπόθεση εκδικάσθηκε σε προγενέστερο χρόνο από τον χρόνο είσπραξης της αμοιβής;
Γ) Επειδή στην εκκαθάριση που θα μου αποστείλει ο Δικηγορικός Σύλλογος ο ΦΠΑ θα υπολογιστεί επί της αμοιβής προ κρατήσεων δηλαδή επί της αμοιβής που προσδιόρισε το δικαστήριο;

Κατηγορία: 

Παροχή ιατρικών υπηρεσιών μέσω τηλεδιάσκεψης

Ερώτηση 1546
20.09.19
Εταιρία ΙΚΕ με κύρια δραστηριότητα «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ», έχει σχεδιάσει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω web (software) αλλά και μέσω κινητού τηλεφώνου (application) η οποία θα μπορεί ουσιαστικά να συνδέει έναν ασθενή με έναν ιατρό (σε πρώτη φάση αναφέρομαι σε Έλληνα ασθενή καθώς και Έλληνα ιατρό) για διάγνωση μέσω teleconference (τηλεδιάσκεψη).
Η λειτουργία της πλατφόρμας προς κατανόησή σας θα είναι η εξής: θα μπαίνει ο ασθενής κάνοντας εγγραφή στην πλατφόρμα και θα επιλέγει τον αντίστοιχο ιατρό (ο οποίος και αυτός θα έχει κάνει την αντίστοιχη εγγραφή) με τον οποίο θέλει να έρθει σε επικοινωνία και αφού προγραμματιστεί από τα δύο μέρη η ακριβής ώρα και ημέρα της συνεδρίας μεταξύ ασθενή και ιατρού θα πραγματοποιείται η τηλεδιάσκεψη.
Τα ερωτήματά μου είναι τα παρακάτω και αφορούν ως επί το πλείστον την αντιμετώπιση του ΦΠΑ (η παροχή υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης, που ενεργείται από πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ) καθώς και την ορθή έκδοση των παραστατικών για τις κινήσεις που αναλύω παρακάτω.
1. Για κάθε συνεδρία ο ασθενής θα τοποθετεί μέσω τραπέζης 17 ευρώ στον IBAN της ΙΚΕ από τα οποία τα 2 ευρώ θα είναι η προμήθεια της Εταιρείας ΙΚΕ και τα υπόλοιπα 15 θα είναι η αμοιβή του Ιατρού.
2. Αφού ολοκληρωθεί η συνεδρία θα περάσουν τα χρήματα στον Ιατρό και συγκεκριμένα 13 ευρώ διότι 2 ευρώ θα είναι η προμήθεια που θα χρεώνεται στον Ιατρό αυτήν την φορά.
3. Με ποιον τρόπο θα μπορέσω να κρατήσω την απαλλαγή του Ιατρού από την χρέωση του ΦΠΑ στην υπηρεσία που θα προσφέρει στον ασθενή εφόσον τα χρήματα θα περάσουν πρώτα από τον IBAN της ΙΚΕ; Διότι θα είναι μεγάλο αντικίνητρο για τον Ιατρό να μπει σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ εκδίδοντας αυτός Τιμολ. Παρ. Υπηρ με ΦΠΑ προς την ΙΚΕ για να πληρωθεί αν δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να εκδώσει κατευθείαν στον ασθενή Απδ. Παρ. Υπηρ. χωρίς ΦΠΑ.
Οποιαδήποτε πρόταση ή σκέψη προς την ευνοϊκότερη αντιμετώπιση των παραπάνω κινήσεων θα σας παρακαλούσα να τις παραθέσετε.

Κατηγορία: 

Εξαγωγή αποτελέσματος ατομικής επιχείρησης με συμψηφισμό ζημιών προηγ. χρήσης

Ερώτηση 1544
06.09.19
Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε κάποια σημεία στο ερώτημα 1341(10/10/18).
Σαν νέο δεδομένο σας πληροφορούμε ότι οι λογιστικές διαφορές χωρίζονται σε 2015,40 ευρώ που αποτελούν προσωρινές λογιστικές διαφορές και οι 2293,29 ευρώ που αποτελούν μόνιμες διαφορές.
Το νέο σύνολο ανέρχεται στα 4308,69 ευρώ
Εάν αυτό το νέο δεδομένο αλλάζει κάτι στις εγγραφές μέχρι και την εγγραφή της μεταφοράς του αποτελέσματος σε καθαρά κέρδη, σας παρακαλώ να μας ξανααπαντήσετε.
Η απορία μας αφορά την εγγραφή του συμψηφισμού της παλαιότερης ζημιάς με το κέρδος και ποιο κέρδος είναι αυτό (μετά την φορολογική βάση).
Όπως απαντήσατε σύμφωνα με τα ΕΛΠ στα βιβλία της επιχείρησης θα πρέπει να υπάρχει η διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης ώστε, όπως καταλαβαίνω, να συμφωνεί το καθαρό αποτέλεσμα με τον κωδικό 401 του εντύπου Ε1.
Αν λοιπόν λάβουμε υπόψη τα φορολογητέα κέρδη μετά το τέλος επιτηδεύματος και τις λογιστικές διαφορές καθώς και την ιδιόχρηση ποια θα είναι εγγραφή(με νούμερα) για να υπάρχει το σωστό υπόλοιπο στον λογαριασμό 420100 (ζημίες εις νέο);

Κατηγορία: 

Λογιστική αντιμετώπιση συναλλαγών αγροτικών συνεταιρισμών με τα μέλη τους και με ομάδες παραγωγών

Ερώτηση 1541
06.09.19
Παρακαλώ να διευκρινίσετε όσα αναφέρονται συμπερασματικά στη ΣΛΟΤ 1754/16.10.2018 σύμφωνα με τα οποία ο συνεταιρισμός δεν διενεργεί πωλήσεις για λογαριασμό των μελών του και εν συνεχεία παρακάτω για τον τρόπο καταχώρησης, λογιστικής οργάνωσης και εξαγωγής αποτελεσμάτων.
Δηλαδή πιο αναλυτικά τι ισχύει τελικά ο συνεταιρισμός διενεργεί πωλήσεις για λογαριασμό των μελών του, εκδίδει εκκαθαρίσεις γι’ αυτό λαμβάνει προμήθεια που αναγράφει στην εκκαθάριση ή όλο αυτό πρέπει να λειτουργεί με άλλο τρόπο; Σάς παρακαλώ να λάβετε υπόψη και την απάντησή σας στο ερώτημα 1419 /29.1.2019 που σας είχα θέσει για να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα συνολικά και τελικά όσο είναι δυνατόν τι ισχύει και ποια η λογιστική οργάνωση για να λειτουργήσει.
Τέλος, εάν μέσα σε συνεταιρισμό υπάρχει και ομάδα παραγωγών (με το ΑΦΜ του συνεταιρισμού) τί απαιτείται από τη φορολογία και ΕΛΠ να τηρηθεί σε σχέση με την εξαγωγή αποτελεσμάτων, ισολογισμού, πλεονασμάτων και λογιστικής οργάνωσης για διπλογραφικά βιβλία. Ευχαριστώ.
Διευκρίνηση: Λειτουργεί και σαν ομάδα και με παραγωγούς μέλη του εκτός ομάδας, δηλαδή έχει συναλλαγές της ομάδας και συναλλαγές εκτός ομάδας με συνεταιριζόμενους που δεν είναι στην ομάδα.
Ευχαριστώ.

Κατηγορία: 

Πώληση αγροτεμαχίου στο οποίο δεν ανεγέρθηκε κτίριο

Ερώτηση 1540
05.09.19
Ανώνυμη εταιρεία ανάπτυξης και διαχείρισης κατασκευής ακινήτων με έναρξη το 2008 και ιδρυτικό κεφάλαιο 60.000,00 ευρώ, η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΑΔ 68.20.00.00) και δευτερεύουσα ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΑΔ 68.10.00.00) καθώς και άλλες δευτερεύουσες .
Το 2010 έγινε αγορά 2 αγροτεμαχίων αξίας 50.000,00 ευρώ με σκοπό την ανέγερση εμπορικού κέντρου πράγμα το οποίο δεν επιτεύχθηκε. Με αποτέλεσμα το Σεπτέμβριο του 2019 να γίνει η πώληση των αγροτεμαχίων με αξία πώλησης 500.000,00 ευρώ σε άλλο νομικό πρόσωπο.
Θα ήθελα τα φώτα σας όσον αφορά την λογιστική αλλά και φορολογική αντιμετώπιση της πράξης αυτής.
Παρακαλώ πολύ όπως μου υποδείξετε και οτιδήποτε θεωρείται ότι πρέπει να επιστήσω την προσοχή μου.

Κατηγορία: 

Επιστροφή ΕΙΧ αυτοκινήτου που αγοράστηκε ως πάγιο σε προηγούμενη χρήση

Ερώτηση 1538
09.08.19
Εταιρεία αγόρασε το «Α» ΕΙΧ τον ΝΟΕ-2018. Το αυτοκίνητο «Α» παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα και ο προμηθευτής δέχθηκε να το αντικαταστήσει. Αρχές του 2019 επέστρεψε η εταιρεία το προβληματικό «Α» ΕΙΧ και έλαβε ισόποσο πιστωτικό τιμολόγιο με την αγορά του και, σε λίγες ημέρες αργότερα, παρέλαβε το νέο ΕΙΧ «Β» (όμοιο με το «Α») με νέο τιμολόγιο, ισόποσο της αρχικής αγοράς.
Πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε (σύμφωνα με τα ΕΛΠ) αυτήν την συναλλαγή;
Γιατί, η αγορά, χρήση (απόσβεση) και επιστροφή του «Α» δημιουργεί ένα πλασματικό κέρδος που υπό ομαλές συνθήκες δεν θα υπήρχε.

Κατηγορία: 

Βραχυχρόνια μίσθωση Airbnb από επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων

Ερώτηση 1535
09.08.19
Επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων έχει πελάτες από airbnb, η οποία απέστειλε ένα έντυπο με το ονόματα και τα ποσά των κρατήσεων. Τι καταχωρεί στο βιβλίο εσόδων – εξόδων; Το συγκεκριμένο έντυπο ή πρέπει να κόψει ο υπόχρεος ΤΠΥ; Θεωρείται ενδοκοινοτική η πράξη αυτή και πώς διαχειρίζεται;

Κατηγορία: 

Σελίδες