• ΑΡΧΙΚΗ
  • ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
  • ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
  • υπολογισμός τεκμηρίων
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • facebook
  • youtube
  • εισοδος


Έσοδα -Έξοδα- Δαπάνες

ΦΠΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

επεξηγήσεις ,αναλύσεις,λογιστικές εγγραφές υπομνήματα πρακτικών καθώς και η νομολογία.

Ανάλυση-Ερμηνεία του Κώδικα Φορολογίας Απεικόνισης Συναλλαγών

“Πρακτικός οδηγός για τις δαπάνες των Επιχειρήσεων”

Ανάλυση και Ερμηνεία του Φορολογικού Ποινολογίου” (Ν.2523/1997)

Ξενοδοχειακές -Ενοικιαζόμενα-Πρακτορεία ταξιδίων

Δίτομο έργο για το ΦΠΑ

Περί Κώδικος-Περί Τελών

Ε.Γ.Λ.Σ. - ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Πρακτικό Βοήθημα Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε

τέσσερα διακριτά μέρη

Ν. 4172/2013

Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων» (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 4+

δήλωσεων φορολογίας εισοδήματος

ανάπτυξη μικρών και μικρομεσαίων

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης

φορολογικές διαδικασίες & ενδοομιλικές συναλλαγές

φορολογικές διαδικασίες & ενδοομιλικές συναλλαγές

Β΄ Έκδοση

Cloud Τοπική