×

Επικοινωνία

×

Φορολογικά - Εργατικά In Written

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού "TaxPress eMagazine"
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Λογιστικός χειρισμός ανάληψης χρέους

Ερώτηση 2200
28.07.22

Μια ατομική επιχείρηση έχει μεταβιβάσει εμπορεύματα και πάγια σε μια ΙΚΕ με επαχθή αιτία (πώληση). Επίσης, η ατομική επιχείρηση μεταβίβασε υποχρεώσεις και απαιτήσεις (επιχειρηματικά δάνεια, υποχρεώσεις σε προμηθευτές, ρυθμίσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και οφειλές προς ΔΟΥ) στην ΙΚΕ. Η μεταβίβαση έγινε με τιμολόγια τα οποία επιβαρύνθηκαν με ΦΠΑ. Σαν λογιστικό χειρισμό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την παρακάτω εγγραφή: 54.97 υποχρεώσεις προς ΔΟΥ και 52 στην πίστωση χρεώνοντας ως πελάτη την προηγούμενη ατομική επιχείρηση; Είναι σωστός ο χειρισμός αυτός ή πρέπει να γίνει κάποια άλλη εγγραφή;

Σημείωση: Στο τμήμα κεφαλαίου δεν αποτυπώθηκε ως μεταβίβαση. (ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ)

Κατηγορία: 

Χρόνος έναρξης υποχρέωσης έκδοσης πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Ερώτηση 2199
28.07.22

Ακίνητο που διεκπεραιώνεται η αποπεράτωση του σε κάποιο έτος π.χ. 2019 πρέπει να παρέλθει η 5ετία για την έκδοση του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ ή μπορεί να γίνει και σε προγενέστερο χρόνο από την 5ετία;

Κατηγορία: 

Τέλος επιτηδεύματος στους παραγωγούς - πωλητές λαϊκών αγορών

Ερώτηση 2198
28.07.22

Για τους παραγωγούς - πωλητές σε λαϊκές αγορές υπάρχει εξαίρεση από το τέλος επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2020 και 2021;

Ποιοι ΚΑΔ δίνουν την συγκεκριμένη απαλλαγή βάση εγκυκλίου που έχει οριστεί για αυτό;
Τέλος ποια είναι η διαδικασία διαγραφής του σε περίπτωση που χρεώνεται
;

Κατηγορία: 

Ανάλωση κεφαλαίου με εισόδημα από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

Ερώτηση 2201
18.07.22

Επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία κατά το διαχειριστικό έτος 2021, έχει ζημία 5.000 €.

Με τη φορολογική αναμόρφωση αλλάζει το αποτέλεσμα και έχει κέρδη 30.000 €.

Στο έντυπο Ε1 κωδ.401 «Καθαρά κέρδη από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας»  μεταφέρονται κέρδη 30.000 €, ενώ στο έντυπο Ε3 ΚΩΔ.048 «Καθαρά αποτελέσματα» έχουμε ζημία 5.000 € ΕΥΡΩ και στον πίνακα ΣΤ του Ε3 έχουμε τα καθαρά κέρδη 30.000 €

Το κέρδος αυτό μετά τη φορολογική αναμόρφωση συνυπολογίζεται στην ανάλωση εισοδήματος; Επίσης, στις Έμμεσες Τεχνικές ελέγχου πώς αντιμετωπίζεται σύμφωνα με ΚΦΕ (ν.4172/2013);

Κατηγορία: 

Ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσίας (χειρισμός από την πλευρά του λήπτη)

Ερώτηση 2194
16.07.22

Αντιπρόσωπος Ελλάδας (πιθανόν γραφείο) οίκου εξωτερικού εξέδωσε ΤΙΜ για σταλίες CONTAINER (περισσότερη παραμονή στο λιμάνι) σε Ελληνική εταιρεία για εισαγωγή από ΚΙΝΑ με αιτιολογία άρθρο 14 αντίστροφη χρέωση 2006/112/ec. Θα ήθελα την βοήθειά σας ως προς τον χειρισμό ΦΠΑ (VIES, πράξη λήπτη κ.λπ.)

Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Έκπτωση ΦΠΑ εισροών ασφαλιστικών εργασιών

Ερώτηση 2193
12.07.22

ΙΚΕ που πρόκειται να ιδρυθεί, με αντικείμενο ασφαλιστικών υπηρεσιών, τα έσοδα της θα είναι από τις προμήθειες των ασφαλιστικών εργασιών. Τιμολογούν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Δεδομένου ότι στις προμήθειες ασφαλιστικών εργασιών δεν υπάρχει ΦΠΑ, η ΙΚΕ θα πρέπει να υποβάλλει μηνιαία δήλωση ΦΠΑ ή οι δαπάνες θα εκπίπτουν στο σύνολο τους μαζί με τον ΦΠΑ;

Κατηγορία: 

Έκπτωση δαπάνης και ΦΠΑ αγοράς αυτοκινήτου με leasing από Ο.Ε.

Ερώτηση 2191
12.07.22

Ο.Ε. (λογιστικές υπηρεσίες), προτίθεται να αγοράσει επιβατικό αυτοκίνητο για τις ανάγκες της. Η αγορά με leasing, της δίνει το δικαίωμα έκπτωσης μισθωμάτων, εξόδων κ.λπ.; Τι γίνεται με τον ΦΠΑ των μισθωμάτων;

Κατηγορία: 

Σελίδες