×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο " Αλφαβητάρι "
Θέλουμε να ενημερώσουμε τους συνδρομητές ότι απαντήσεις θα αναρτηθούν μέχρι τις 21/12/2017. Ερωτήσεις που θα έρθουν από τις 18/12/2017 και μετά θα αναρτώνται από την καινούργια χρονιά.

Διάσπαση επιχείρησης – Φορολογική αντιμετώπιση

Ερώτηση 1118.
13.12.17
ΑΕ που έχει ως κύρια δραστηριότητα την ενοικίαση ακινήτων, θέλει να εισφέρει ακίνητο μεγάλης αξίας (2εκ περίπου), το οποίο το εκμισθώνει, σε νέα ανώνυμη που θα συσταθεί και έπειτα σκοπός είναι η πώληση αυτής της νέας ανώνυμης σε ΑΕ, η οποία θα συνεχίσει να εκμισθώνει το ακίνητο.
Υπάγεται στις διατάξεις του 1297/72 και του 2166/93 (άρθρο 4); Θέλουμε να διασπαστεί το τμήμα του ακινήτου αυτού αλλά όχι να γίνει διάσπαση της εταιρίας, διότι δεν επιθυμούμε την λύση της εισφέρουσας.
Η ερώτηση αφορά την απαλλαγή από τον φόρο υπεραξίας που θα προκύψει (γιατί θα προκύψει, αφού στον ισολογισμό η αξία του ακινήτου είναι 800 χιλ. ενώ η αντικειμενική είναι 2 εκ.), την απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης καθώς και από τον ΦΣΚ. Ποια η φορολογία των μετόχων φυσικών προσώπων με την πώληση της λήπτριας; Θα υπάρξει άλλη φορολογία πέραν του φόρου υπεραξίας;


Λογιστική απεικόνιση αύξησης αξίας ψιλής κυριότητας Α.Ε. σε ακίνητο.

Ερώτηση 1106.
13.12.17
ΑΕ έχει την ψιλή κυριότητα σε ημιτελές ακίνητο. Την επικαρπία την έχει φυσικό πρόσωπο.
Το ακίνητο ενοικιάζεται σε άλλη εταιρεία με την συμφωνία να το αποπερατώσει και να το εκμεταλλευτεί για 20 έτη. Δεν θα καταβληθεί επιπλέον ενοίκιο σε χρήμα, άρα το όφελος από την ενοικίαση αυτή είναι το τελικό κόστος της αποπεράτωσης, το οποίο και θα μοιραστεί σε 20 έτη και το φυσικό πρόσωπο - επικαρπωτής θα δηλώνει σαν έσοδα από ενοίκια το 1/20 κάθε έτος.
Η ΑΕ όμως που τώρα έχει την ψιλή κυριότητα ενός ημιτελούς ακινήτου, θα βρεθεί με την ψιλή κυριότητα ενός ολοκληρωμένου ακινήτου σε 20 έτη.
Μήπως το όφελος πρέπει να μοιράζεται και στην ΑΕ, με τα ποσοστά που προβλέπει ο νόμος μεταξύ επικαρπωτή και ψιλού κύριου; Πως θα απεικονιστεί αυτή η προσαύξηση της αξίας της ψιλής κυριότητας στα βιβλία της ΑΕ;

Κατηγορία: 

Χρόνος έκπτωσης δαπάνης ΕΕΤΑ

Ερώτηση 1122.
13.12.17
Εκπίπτει το ΕΕΤΑ 2013 που βεβαιώθηκε μέσα στο 2016 σε επιχείρηση που εκμισθώνει ακίνητα στο δημόσιο και του το αφαίρεσαν από το ενοίκιο που εισπράττει; Τέλος του 2016 έφτασε μια λίστα με συμψηφισμούς ΕΕΤΑ του 2013 που έπρεπε να κάνουν οι δημόσιες υπηρεσίες που στεγάζονται σε μισθωμένα ακίνητα και ήρθε η υπηρεσία και μας είπε βάσει αυτής της απόφασης πρέπει να σας αφαιρέσουμε αυτό το ποσό από το ενοίκιο. Το ποσό που αφαιρέθηκε εκπίπτει σαν έξοδο το 2016 αφού αφορά παρελθόντα έτη;


Διάσπαση Α.Ε. και υπαγωγή σε αναπτυξιακούς ν.δ1297/72 και ν.2166/93

Ερώτηση 1120.
13.12.17
ΑΕ θέλει να πουλήσει σε άλλη ΑΕ ακίνητο μεγάλης αξίας (2εκ αντικειμενικής αξίας) έτους κατασκευής 1998. Το ακίνητο ενοικιάζεται και η ΑΕ έχει μεταξύ άλλων και ΚΑΔ "υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων".
1) Επιβεβαίωση στο εξής:
Το τίμημα της πώλησης φορολογείται κανονικά σαν έσοδο από επιχειρηματική δραστηριότητα αφού αφαιρεθεί η αναπόσβεστη αξία (2εκ το τίμημα - 1,3 εκ η αναπόσβεστη = 700χιλ), δεν έχει ΦΠΑ εφόσον δεν είναι καινούριο ακίνητο και θα πληρωθεί φόρος μεταβίβασης από τον αγοραστή πάνω στην μεγαλύτερη αξία μεταξύ της τιμής πώλησης και της αντικειμενικής. Υπάρχει άλλη φορολογία που δεν αναφέρω; Πρέπει να κοπεί τιμολόγιο πέραν του συμβολαίου μεταβίβασης;
2) Αφού θα φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις η πώληση του ακινήτου, θα βεβαιωθεί και προκαταβολή φόρου ίση με το 100% του φόρου της πώλησης. Λογικά όμως αν σταλεί εκπρόθεσμα το έντυπο Ν (31/12/18 θα είναι η προθεσμία και να το στείλουμε 2/1/19) δεν θα βεβαιωθεί προκαταβολή αλλά θα έχουμε πρόστιμο διαδικαστικό 500 ευρώ και προσαύξηση ίση με το 0,67% του φόρου. Παρακαλώ επιβεβαιώστε μου αυτό.
3) Θα μπορούσε να γίνει διάσπαση της ΑΕ σε 2 νέες με τις ευνοϊκές διατάξεις του 2179/72; Δηλαδή χωρίς να πληρωθεί φόρος υπεραξίας; Διότι θα προκύψει σίγουρα θέμα υπεραξίας αφού η αντικειμενική είναι 2εκ του εν λόγω ακίνητου αλλά στα βιβλία η αναπόσβεστη αξία είναι 1,3εκ.
ΦΜΑ θα πληρωθεί κανονικά αφού το ακίνητο εκμισθώνεται και δεν ιδιοχρησιμοποιείται και θα συνεχίσει να εκμισθώνεται και στο μέλλον. Φόρος συγκέντρωσης θα οφείλεται και πάνω σε ποιο ποσό; Τι άλλοι φόροι θα προκύψουν με την διάσπαση εκτός του ΦΜΑ;


Παρακράτηση φόρου μερισμάτων επί συμψηφισμού ζημιών με μείωση κεφαλαίου

Ερώτηση 1119.
13.12.17
Οφείλεται φόρος μερισμάτων όταν έχουμε μείωση μετοχικού κεφαλαίου ΑΕ με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων; Αν ναι, πού βασίζεται αυτό; Δηλαδή πώς μπορεί να θεωρηθεί μέρισμα η κεφαλαιοποίηση ζημιών;


Σελίδες