×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Λογιστική αντιμετώπιση αγορών από καφέ-μπαρ

Ερώτηση 1159.
16.02.18
Τα υλικά που αγοράζει επιχείρηση καφέ-μπαρ π.χ. καφές, ζάχαρη, καλαμάκια κλπ. θεωρούνται αγορές εμπορευμάτων ή δαπάνες; Αντίστοιχα, οι πωλήσεις ροφημάτων θεωρούνται πωλήσεις εμπορευμάτων ή παροχή υπηρεσιών;

Κατηγορία: 

Ασφαλιστικές εισφορές επί παροχής σε είδος (αυτοκίνητο) προς μέλος Δ.Σ. με συμμετοχή σε ποσοστό άνω του 3% στην εταιρεία

Ερώτηση 1155.
16.02.18
Μέλος ΔΣ με συμμετοχή στο κεφάλαιο >3% παίρνει αμοιβές ΔΣ και αποδίδονται οι εισφορές του από την εταιρία με την ΑΠΔ. Ο ίδιος έχει παροχή σε είδος ΙΧ ένα ποσό 3.500,00 ευρώ στο Ε1. Υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές αυτή η παροχή;
Είναι απαραίτητο να αναφέρεται σε πρακτικό ΓΣ η παροχή αυτή ή και στο καταστατικό;


Φορολογική μεταχείριση ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε έδαφος κυριότητας τρίτου

Ερώτηση 1153.
16.02.18
Θα γίνει σύσταση εταιρείας ΙΚΕ με αντικείμενο εργασιών ενοικίαση δωματίων, στην οποία θα συμμετέχουν ένα φυσικό πρόσωπο και ένα νομικό πρόσωπο, τα οποία θα αγοράσουν ένα οικόπεδο και θα το νοικιάσουν στην ΙΚΕ, η οποία θα ανεγείρει κτίσμα σ' αυτό.
1. Το συμβόλαιο ενοικίασης πόσης διάρκειας θα πρέπει να είναι έτσι ώστε να εκπέσουν οι δαπάνες ανέγερσης καθώς και το ΦΠΑ τους;
2. Ποια είναι η φορολογική αντιμετώπιση:
α) αν το ακίνητο αποδοθεί μετά από 20 χρόνια στον ενοικιαστή χωρίς τίμημα;
β) αν αποδοθεί με κάποιο εύλογο τίμημα;

Κατηγορία: 

Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας

Ερώτηση 1151.
15.02.18
Θα ήθελα να μου διευκρινίσετε τα παρακάτω για τις λεπτές σακούλες μεταφοράς.
Πώληση από έμπορο σε επιτηδευματία που είναι και ο τελικός καταναλωτής θα χρεωθεί η σακούλα των 15-70 μικρότερα;
Π.χ. εμπορικό κατάστημα σε επαγγελματία που αγοράζει υλικά καθαριότητας για τον καθαρισμό του γραφείου του, θα του χρεώσει τις σακούλες για την μεταφορά των αγαθών; (με έκδοση τιμολογίου)
Ή και εμπορικό κατάστημα πουλάει εργαλεία σε επιτηδευματία (ηλεκτρολόγο) που θα τα χρησιμοποιήσει ο ίδιος ο ηλεκτρολόγος για την επίτευξη του σκοπού του (με έκδοση τιμολογίου).

Κατηγορία: 

Μεταβίβαση παγίων και εμπορευμάτων επιχείρησης

Ερώτηση 1149.
15.02.18
Ένας φαρμακοποιός θέλει να κάνει δύο συστεγάσεις φαρμακείων. Στην πρώτη συστέγαση θέλει να μεταβιβάσει την άδεια του ήδη υπάρχοντος φαρμακείου σε ένα νέο φαρμακοποιό αφήνοντάς του τον πάγιο εξοπλισμό και στην δεύτερη συστέγαση να κάνει Ο.Ε. με έναν φαρμακοποιό που έχει επίσης φαρμακείο και θέλει να αποχωρήσει. Η όλη διαδικασία γίνεται λόγω των περιορισμών που θέτει ο νόμος στις άδειες των φαρμακείων.
α) Μπορεί στην μία επιχείρηση να εισφέρει μόνο τον πάγιο εξοπλισμό και στην δεύτερη μόνο το εμπόρευμα;
β) Πρέπει να κοπούν τιμολόγια στην κάθε εταιρεία για ό,τι εισφέρεται σε αυτές (πάγια, εμπόρευμα); Και αν ναι, αντιμετωπίζονται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα; Υπάρχει άλλος τρόπος "εισφοράς" αφού στην ουσία η εισφορά είναι εικονική; Αν το ποσό είναι άνω των 500 ευρώ μπορεί η συναλλαγή να διεκπεραιωθεί και σε λογαριασμό όψεως μέλους ή αποκλειστικά της εταιρείας;
γ) Εφόσον διαλυθούν οι εταιρείες και στο καταστατικό τους προβλέπεται ότι το εμπόρευμα ή τα πάγια θα μείνουν στο χ ή το ψ μέλος χρειάζεται κάποιο επιπλέον στοιχείο;

Κατηγορία: 

Σελίδες