×

Επικοινωνία

×

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

Μεταβολή ιερού προσκυνήματος από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ – Εκπρόθεσμη δήλωσης της μεταβολής – Εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ - Μεταβίβαση επιχείρησης - Υποκατάσταση του νέου εργοδότη στις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις

Ερώτηση 1342
16.10.18
Εργαζόμενος ως νεωκόρος στο Ιερό Προσκύνημα …..….. Ν.Π.Δ.Δ. (δεν είναι ενορία), είχε προσληφθεί στις 31/7/2014, με ατομική σύμβαση εργασίας που καταρτίστηκε μεταξύ του Ιερέα του Προσκυνήματος και του εργαζόμενου. Ωράριο 7.00-11.00 Πέμπτη έως Κυριακή, ημερομίσθιο 17,28 (28,80 πλήρους) και ασφάλιση τεκμαρτά στην 8η ασφ. κλάση (29,39), επειδή το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο 28,80 είναι μεγαλύτερο του 26,76 της 7ης ασφ. Κλάσης που ανήκουν οι νεωκόροι.
Στις 9/9/2016 το Ιερό Προσκύνημα …..….. έγινε Ν.Π.Ι.Δ από Ν.Π.Δ.Δ, διοικούμενο από Δ.Σ. με πρόεδρο τον Μητροπολίτη.
Η εκπρόθεσμη μεταβολή στο ΙΚΑ για την γνωστοποίηση του νέου εκπροσώπου και της νέας Νομικής Μορφής, θα έχει ως αποτέλεσμα πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής για κάθε ΑΠΔ που υποβλήθηκε στο χρονικό διάστημα των 24 μηνών (από Σεπτέμβριο 2016); (οι ΑΠΔ υποβάλλονταν μετά από δίμηνο από τον μήνα που αφορούσε η μισθοδοσία ως Ν.Π.Δ.Δ).
Θα γίνει νέα ατομική σύμβαση μεταξύ νεωκόρου και Μητροπολίτη, ή πρέπει να προηγηθεί απόλυση και μετά πάλι πρόσληψη του νεωκόρου; (Δεν θα μεταβληθούν οι ημέρες και οι ώρες εργασίας).
Η μισθοδοσία και ο τρόπος ασφάλισης θα παραμείνουν όπως περιγράψαμε πιο πάνω;

Κατηγορία: 

Υπολογισμός μισθού αμειβόμενου με ημερομίσθιο

Ερώτηση 1340
15.10.18
Μέχρι στιγμής, για να υπολογίσω την μισθοδοσία και τα ένσημα που δικαιούται κάποιος εργαζόμενος με την ιδιότητα του εργάτη, έβλεπα πόσες μέρες εργάστηκε πραγματικά π.χ. 27 και του έβαζα 27 ένσημα και του υπολόγιζα και μικτό μισθό 27*ημερομίσθιο
1. Είναι σωστός ο παραπάνω τρόπος υπολογισμού;
2. Γίνεται ο παραπάνω εργαζόμενος να αμείβεται με σταθερό ποσό ανά μήνα;
3. Εφόσον γίνεται να αμείβεται με σταθερό ποσό, πως θα υπολογίσουμε τα ένσημα;

Κατηγορία: 

Αμοιβή καθηγητών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών

Ερώτηση 1338
11.10.18
Στα φροντιστήρια Μ.Ε. και Ξ.Γ., η αμοιβή των 6,70€ είναι ανά 60λεπτο ή ανά 45λεπτο + 15 λεπτά διάλλειμα;
(Σύμβαση με τον ΕΓΣΣΕ ως προς τους μη μισθολογικούς όρους και τον 4093 ως προς τους μισθολογικούς, δηλαδή 586,08€)
Παράδειγμα:
Αν, ο εργοδότης απασχολεί τον καθηγητή πχ από 15:00-16:30 συνεχόμενα και αυτό το ωράριο έχουμε στο Ε4, η αμοιβή θα είναι:
1,5 ώρα * 6,7€ = 10,05€;
ή
1,5 ώρα * 6,7€ * 1,333 (=60 λεπτά / 45 λεπτά διδακτικής ώρας) = 13,40€;
Πρέπει εν τέλει να μετατρέπουμε το ωράριο πραγματικής εργασίας σε διδακτικό με την προσαύξηση του 1,333 (=60/45);
Ή θα πρέπει να υπάρχει στο Ε4 δηλωμένο ωράριο πολλαπλάσιο των 60 λεπτών σε ημερήσια βάση;
Ή μπορούμε να έχουμε στο Ε4 δηλωμένο ωράριο όπου, σε εβδομαδιαία βάση, θα είναι πολλαπλάσιο των 60 λεπτών (πχ 1,5 ώρα την Δευτέρα +2,5 ώρες την Τρίτη =4 ώρες 60λεπτες την εβδομάδα;)

Κατηγορία: 

Ασφάλιση σε Τ.Ο.Ε.Β.

Ερώτηση 1324
10.10.18
Σε προηγούμενη ερώτηση με το πιο πάνω θέμα, αναφέρατε ότι η αμοιβή της μπορεί να καθορίζεται από τον από το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό και οι μη μισθολογικοί από την εκάστοτε ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Όμως στον Νόμο 4354/2015 στο Κεφάλαιο Β΄ στο άρθρο 7,«Πεδίο εφαρμογής», αναφέρει:
1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου:
α) …..
ιδ) οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων.
Έπειτα από τα ανωτέρω θα μπορούσαμε την αμοιβή της να την καθορίσουμε με όσα αναφέρατε στην προηγούμενη απάντηση σας;
Εάν εμπίπτει στην περίπτωση που αναγράφει ο πιο πάνω νόμος, η ασφάλιση της υπαλλήλου θα υπάγεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ; και με τι ποσοστά; Ποιος θα είναι ο μισθός της;

Κατηγορία: 

Ασφάλιση και τρόπος αμοιβής ιεροψάλτη σε περίπτωση παροχής εξαρτημένης ή/και εθελοντικής εργασίας

Ερώτηση 1330
02.10.18
Οι ιεροψάλτες πως ασφαλίζονται; Ποιος είναι ο κατώτατος μισθός των ιεροψαλτών; Πόσες ημέρες ασφάλισης πρέπει να έχουν το μήνα; Εάν κάποιος ιεροψάλτης θέλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του εθελοντικά, ο Ιερός Ναός είναι υποχρεωμένος να τον ασφαλίσει;


Εργατική και ασφαλιστική αντιμετώπιση νεωκόρου Ιερού Ναού

Ερώτηση 1329
01.10.18
Ποια είναι η εργατική και ασφαλιστική αντιμετώπιση ενός Νεωκόρου ο οποίος παρέχει υπηρεσίες σε Ιερό Ναό. Αν είναι διορισμένος από την Ιερά Μητρόπολη ή αν δεν είναι διορισμένος, αλλά πρόκειται για επιλογή του ίδιου Ιερού Ναού. Ο Ναός είναι Ν.Π.Δ.Δ. τι ισχύει για τα επιδόματα και τα δώρα;


Υποβολή πίνακα Ε4 Συμπληρωματικός ωραρίου – Ατομικός

Ερώτηση 1327
01.10.18
Αν κάποιος στείλει πίνακα προσωπικού συμπληρωματικού ωραρίου-προσωπικού αντί για πίνακα συμπληρωματικό ωραρίου (επειδή αυξήθηκαν οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας) υπάρχει κάποια παράβαση, χρειάζεται γνωστοποίηση κ.λπ.;

Διευκρινίσεις
Υπάρχει συμπληρωματικός ωραρίου και άλλη επιλογή συμπληρωματικός ωραρίου-ατομικός. Στην προκειμένη αφορά έναν εργαζόμενο. Αν έπρεπε να υποβληθεί συμπληρωματικός ωραρίου και αντί αυτού υποβλήθηκε συμπληρωματικός ωραρίου ατομικός είναι παράβαση, γίνεται γνωστοποίηση κλπ.? Στην δεύτερη επιλογή αν οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας αυξήθηκαν από 20 σε 24 δεν γίνεται αλλαγή.

Κατηγορία: 

Εργασία το Σάββατο κατά παράβαση της πενθήμερης απασχόλησης

Ερώτηση 1326
27.09.18
Αν εργαζόμενος πλήρους και πενθήμερης απασχόλησης, απασχοληθεί Σάββατο ως έκτη μέρα απασχόλησης (8 ώρες ), παρακαλώ ενημερώστε με :
Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν σε Εργάνη – ΣΕΠΕ;
Αν πρέπει να δοθεί ένα επιπλέον Ασφαλιστικό ημερομίσθιο;
Αν πρόκειται για υπερωρία - υπερεργασία και αν αυτές μπορούν να δηλωθούν στο νέο Ε8;
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων

Ερώτηση 1318
20.09.18
Μέχρι τώρα οι ΣΣΕ δεν ήταν υποχρεωτικές όταν είτε ο εργοδότης, είτε ο εργαζόμενος δεν ήταν μέλη των οργανώσεων που τις υπέγραφαν. Λαμβάναμε λοιπόν Υ/Δ από τον εργαζόμενο ότι δεν είναι μέλος συνδικαλιστικών οργανώσεων - του σωματείου των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Πρόσφατα, κηρύχθηκε υποχρεωτική η ΣΣΕ ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Χανίων. Θα ήθελα να μου πείτε:
Τι μισθό θα έχει μια καμαριέρα σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, η οποία δεν έχει τελειώσει τουριστική σχολή, είναι έγγαμη με 2 παιδιά και έχει προϋπηρεσία σε άλλους εργοδότες μετά το 2012 : 119 ημέρες το 2013, 139 το 2014, 144 το 2015 με μερική απασχόληση.
Το πάγωμα της προϋπηρεσίας εξακολουθεί να ισχύει ή πρέπει να υπολογίσω όλη την προϋπηρεσία συμπεριλαμβανομένης και της προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη από τον 05/2016; Σημειώνω εδώ ότι πρόκειται για εποχιακή απασχόληση η οποία είναι 6μηνη - 7μηνη. Πώς υπολογίζω την προϋπηρεσία στους εποχιακούς ξενοδοχοϋπαλλήλους; Υπολογίζουμε ολόκληρο το έτος ή μόνο τους μήνες που εργάστηκε και με ποιες προϋποθέσεις; Από πότε ισχύει η υποχρεωτικότητα της ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Χανίων; Από ποια ημερομηνία πρέπει να υπογραφεί η νέα ατομική σύμβαση εργασίας δεδομένου ότι μέχρι τώρα αμειβόταν ως εργάτρια με το κατώτατο ημερομίσθιο;

Κατηγορία: 

Ασφάλιση εργαζομένης ως γραμματέας σε Τ.Ο.Ε.Β.

Ερώτηση 1308
11.09.18
Υπάλληλος (Γραμματέας) προσλήφθηκε σε ΤΟΕΒ την 01/10/2014, με καθημερινή (Δευτέρα έως Παρασκευή) τρίωρη εργασία. Η προϋπηρεσία της στο ΤΟΕΒ είναι 6 έτη. Δεν είναι μέλος ουδεμίας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

1. Με βάση ποιες διατάξεις διαμορφώνεται ο μισθός της; Υπάρχει η δυνατότητα η μισθοδοσία της να διέπεται από το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό του Ν.4093/12 ;

2. Ο ασφαλιστικός φορέας είναι το ΙΚΑ (εισφορές 41,06%) ;

Κατηγορία: 

Σελίδες