×

Επικοινωνία

×

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

Σ.Σ.Ε.

Ερώτηση 1382
19.12.18
Δ.Α. (Α΄ΒΑΘΜΙΑ) 7/2018 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας.
Έχει εφαρμογή η παρούσα ή έχει ανασταλεί;
Έχει κατατεθεί ένσταση στην δ/βάθμια από την μια κ από την άλλη έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση. Τι κάνουμε την εφαρμόζουμε ή όχι;

Κατηγορία: 

Υπολογισμός δώρου Χριστουγέννων μετά την κήρυξη υποχρεωτικής Κ.Σ.Σ.Ε.

Ερώτηση 1371
05.12.18
Καλημέρα, σχετικά με την νέα σύμβαση των ξενοδοχοϋπαλλήλων ήθελα να ρωτήσω τα εξής:
1) Η σύμβαση είναι υποχρεωτική από 01/10 ή από 04/10;
2) Για τους εργαζόμενους που η εργασιακή τους σχέση έληξε από 05-10/10, πώς θα υπολογιστούν τα επιδόματα αδείας, οι αποζημιώσεις αδείας και τα δώρα Χριστουγέννων; Με βάση τον τελευταίο μισθό τους ή αναλογικά με το μέσο ημερομίσθιο; Δηλαδή, π.χ. κάποιος που αμειβόταν με μικτά 586,08€ και με βάση την νέα σύμβαση ο μισθός είναι 851,06€ τι επίδομα, αποζημίωση και Δ.Χ. θα λάβει;

Κατηγορία: 

Πολλαπλή απασχόληση – Εργαζόμενος που απασχολείται σε δύο εργοδότες και σε έναν εξ’ αυτών με πλήρη απασχόληση – Εργατικά

Ερώτηση 1356
21.11.18
Ασφαλισμένος με πρώτη σύμβαση πλήρους απασχόλησης και ωράριο καταστημάτων, προσλαμβάνεται με μερική από δεύτερο εργοδότη με τετράωρη απασχόληση Σάββατο και Κυριακή. Ο δεύτερος εργοδότης εκ των υστέρων πληροφορήθηκε ότι είναι με πλήρης απασχόληση ο υπάλληλος στον πρώτο εργοδότη.
1) Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση συνεχίζει την εργασία κανονικά;
2) Τι κυρώσεις μπορεί να έχει ο δεύτερος εργοδότης; (πρόστιμο, κ.λπ.)


Υποχρεώσεις πρατηρίων καυσίμων σε θέματα τεχνικού ασφαλείας

Ερώτηση Τ.8
31.10.18
Πρατήριο υγρών καυσίμων με υποκατάστημα απασχολεί πέντε (5) υπαλλήλους. Τι υποχρεώσεις έχει ως προς το θέμα τεχνικού ασφαλείας; ήλους σύμφωνα με την ΣΣΕ Ξενοδ. όλης της χώρα/ ΣΣΕ Ξενοδ. Χανίων(για τα Χανιά) αντίστοιχα, που πρόσφατα θεσπίστηκαν ως υποχρεωτικές;

Κατηγορία: 

Υποχρεωτική εφαρμογή κλαδικής ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων έναντι του κατώτατου νομοθετημένου μισθού από την ΕΓΣΣΕ

Ερώτηση 1349
30.10.18
Σχετικά με τους όρους αμοιβής των εργαζομένων κάτω των 25 ετών σε ξενοδοχειακές μονάδες ακολουθούμε την Εθνική Συλλογική Συμβάση ή ότι ισχύει για τους Ξενοδοχουπαλλήλους σύμφωνα με την ΣΣΕ Ξενοδ. όλης της χώρα/ ΣΣΕ Ξενοδ. Χανίων(για τα Χανιά) αντίστοιχα, που πρόσφατα θεσπίστηκαν ως υποχρεωτικές;

Κατηγορία: 

Μεταβολή ιερού προσκυνήματος από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ – Εκπρόθεσμη δήλωσης της μεταβολής – Εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ - Μεταβίβαση επιχείρησης - Υποκατάσταση του νέου εργοδότη στις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις

Ερώτηση 1342
16.10.18
Εργαζόμενος ως νεωκόρος στο Ιερό Προσκύνημα …..….. Ν.Π.Δ.Δ. (δεν είναι ενορία), είχε προσληφθεί στις 31/7/2014, με ατομική σύμβαση εργασίας που καταρτίστηκε μεταξύ του Ιερέα του Προσκυνήματος και του εργαζόμενου. Ωράριο 7.00-11.00 Πέμπτη έως Κυριακή, ημερομίσθιο 17,28 (28,80 πλήρους) και ασφάλιση τεκμαρτά στην 8η ασφ. κλάση (29,39), επειδή το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο 28,80 είναι μεγαλύτερο του 26,76 της 7ης ασφ. Κλάσης που ανήκουν οι νεωκόροι.
Στις 9/9/2016 το Ιερό Προσκύνημα …..….. έγινε Ν.Π.Ι.Δ από Ν.Π.Δ.Δ, διοικούμενο από Δ.Σ. με πρόεδρο τον Μητροπολίτη.
Η εκπρόθεσμη μεταβολή στο ΙΚΑ για την γνωστοποίηση του νέου εκπροσώπου και της νέας Νομικής Μορφής, θα έχει ως αποτέλεσμα πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής για κάθε ΑΠΔ που υποβλήθηκε στο χρονικό διάστημα των 24 μηνών (από Σεπτέμβριο 2016); (οι ΑΠΔ υποβάλλονταν μετά από δίμηνο από τον μήνα που αφορούσε η μισθοδοσία ως Ν.Π.Δ.Δ).
Θα γίνει νέα ατομική σύμβαση μεταξύ νεωκόρου και Μητροπολίτη, ή πρέπει να προηγηθεί απόλυση και μετά πάλι πρόσληψη του νεωκόρου; (Δεν θα μεταβληθούν οι ημέρες και οι ώρες εργασίας).
Η μισθοδοσία και ο τρόπος ασφάλισης θα παραμείνουν όπως περιγράψαμε πιο πάνω;

Κατηγορία: 

Υπολογισμός μισθού αμειβόμενου με ημερομίσθιο

Ερώτηση 1340
15.10.18
Μέχρι στιγμής, για να υπολογίσω την μισθοδοσία και τα ένσημα που δικαιούται κάποιος εργαζόμενος με την ιδιότητα του εργάτη, έβλεπα πόσες μέρες εργάστηκε πραγματικά π.χ. 27 και του έβαζα 27 ένσημα και του υπολόγιζα και μικτό μισθό 27*ημερομίσθιο
1. Είναι σωστός ο παραπάνω τρόπος υπολογισμού;
2. Γίνεται ο παραπάνω εργαζόμενος να αμείβεται με σταθερό ποσό ανά μήνα;
3. Εφόσον γίνεται να αμείβεται με σταθερό ποσό, πως θα υπολογίσουμε τα ένσημα;

Κατηγορία: 

Αμοιβή καθηγητών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών

Ερώτηση 1338
11.10.18
Στα φροντιστήρια Μ.Ε. και Ξ.Γ., η αμοιβή των 6,70€ είναι ανά 60λεπτο ή ανά 45λεπτο + 15 λεπτά διάλλειμα;
(Σύμβαση με τον ΕΓΣΣΕ ως προς τους μη μισθολογικούς όρους και τον 4093 ως προς τους μισθολογικούς, δηλαδή 586,08€)
Παράδειγμα:
Αν, ο εργοδότης απασχολεί τον καθηγητή πχ από 15:00-16:30 συνεχόμενα και αυτό το ωράριο έχουμε στο Ε4, η αμοιβή θα είναι:
1,5 ώρα * 6,7€ = 10,05€;
ή
1,5 ώρα * 6,7€ * 1,333 (=60 λεπτά / 45 λεπτά διδακτικής ώρας) = 13,40€;
Πρέπει εν τέλει να μετατρέπουμε το ωράριο πραγματικής εργασίας σε διδακτικό με την προσαύξηση του 1,333 (=60/45);
Ή θα πρέπει να υπάρχει στο Ε4 δηλωμένο ωράριο πολλαπλάσιο των 60 λεπτών σε ημερήσια βάση;
Ή μπορούμε να έχουμε στο Ε4 δηλωμένο ωράριο όπου, σε εβδομαδιαία βάση, θα είναι πολλαπλάσιο των 60 λεπτών (πχ 1,5 ώρα την Δευτέρα +2,5 ώρες την Τρίτη =4 ώρες 60λεπτες την εβδομάδα;)

Κατηγορία: 

Σελίδες