×

Επικοινωνία

×

Φορολογικά - Εργατικά In Written

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού "TaxPress eMagazine"
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"
Δείτε ΕΔΩ τις οδηγίες λειτουργίας της υπηρεσίας

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση αποσβέσεων παγίων που τίθεται σε αδράνεια μεμενονωμένα ή στο πλαίσιο θέσης σε αδράνεια ολόκληρης της επιχείρησης

Ερώτηση 2571
26.02.24

Ξενοδοχειακή Α.Ε ιδρύθηκε στις 02/07/1986

ΠΤΩΧΕΥΣΗ στις 17/02/1992

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 17/2/2012 αυτοδικαίως

ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ λειτουργίας στις 27/07/2016.

Επισήμανση από τις 17/02/1992 ημερομηνία πτώχευσης μέχρι την 27/07/2016 δηλαδή 24 έτη η εταιρεία ήταν αδρανής χωρίς καμία εργασία συντήρησης-αντικατάστασης.
Από της 27/07/2016 παρέμεινε σε άτυπη αδράνεια μέχρι την 14/7/2020 οπότε εγκρίθηκε η ΑΝΑΒΙΩΣΗ σε κατάσταση ενεργούς εταιρείας.
Εταιρεία ορκωτών λογιστών προ της αναβίωσης έκανε εκτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρείας και αναπροσάρμοσε την αξία του γηπέδου και των κτιριακών εγκαταστάσεων. Η εταιρεία δεν έχει κανένα έσοδο πλην του ενοικίου που εισπράττει από την μακροπρόθεσμη ενοικίαση του συγκροτήματος. Δεν ασκεί καμία δραστηριότητα και έχει μόνο τα τρέχοντα έξοδα.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Υποχρεούται σε απόσβεση του κτιριακού συγκροτήματος κατά το νόμιμο ποσοστό από της αναβιώσεως δεδομένου ότι η κτιριακή εγκατάσταση λόγω 30 ετών εγκατάλειψης δεν λειτούργησε αναμένοντας να υπαχθεί σε κάποιο αναπτυξιακό πρόγραμμα;

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση σύνταξης εξωτερικού από χώρα χωρίς ΣΑΔΦ

Ερώτηση 2570
26.02.24

Φορολογούμενος με διπλή υπηκοότητα Ελληνική και Δομινικανής Δημοκρατίας διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα επί σειρά ετών με την ιδιότητα της προξένου της Δομινικανής Δημοκρατίας (διπλωματικό προσωπικό). Στην Ελλάδα υποβάλλει δήλωση για την σύνταξη χηρείας που λαμβάνει και μόνο. Από το 2024 συνταξιοδοτήθηκε σαν πρόξενος και από την Δομινικανή Δημοκρατία.

Επειδή είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος πλέον και όχι Διπλωμάτης, θα πρέπει να δηλώνει στην Ελλάδα το σύνολο των παγκόσμιων εισοδημάτων της.

Ερωτάται: Πώς θα φορολογείται στην Ελλάδα για την σύνταξη που θα λαμβάνει από την Δομινικανή Δημοκρατία; Θα λαμβάνεται υπόψιν ο φόρος που θα έχει καταβληθεί στο εξωτερικό; Δεν βρήκα να υπάρχει ΣΑΔΦ μεταξύ των δύο χωρών. Επίσης τι δικαιολογητικά θα χρειαστεί τόσο για την σύνταξη όσο και για τον παρακρατηθέντα στο εξωτερικό φόρο;

Κατηγορία: 

Υποκατάστημα κατασκευαστικής επιχείρησης

Ερώτηση 2569
26.02.24

Ένας εργολάβος οικοδομών που αναλαμβάνει να κτίσει και να παραδώσει μια οικοδομή για λογαριασμό κάποιου πελάτη του σε ένα οικόπεδο του πελάτη του, χρειάζεται να ανοίξει κάποια εγκατάσταση ή εργοτάξιο ή οτιδήποτε άλλο για το μέρος που θα εκτελεστούν οι εργασίες ή όχι;

Κατηγορία: 

Διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, τουριστικών πακέτων με επιχείρηση από χώρα της ΕΕ

Ερώτηση 2568
26.02.24

Τουριστικό πρακτορείο κάνει εισερχόμενο τουρισμό από χώρες της ΕΕ. Για τις υπηρεσίες αυτές τιμολογεί την χώρα με ΦΠΑ ενσωματωμένο στην τιμή. Στην συνέχεια λαμβάνει τιμολόγια για υπηρεσίες που παρέχονται στην Ελλάδα όπως ξενοδοχεία κ.λπ. Η εταιρία υπάγεται στο ειδικό καθεστώς πρακτορειών τουρισμού.

Π.χ. Τιμολόγηση σε πράκτορα της Γερμανίας 1.000 με ΦΠΑ. Τιμολόγιο από ξενοδοχείο στο εσωτερικό της χώρας 800 με ΦΠΑ. Μικτή αμοιβή 200. Καθαρή αμοιβή 161. ΦΠΑ 39.

Πώς θα απεικονιστούν στο myDATA σε σχέση και με το ΦΠΑ και Ε3;

Κατηγορία: 

Υποχρέωση προμήθειας POS για ΚΑΔ «Δραστηριότητες λογιστικής»

Ερώτηση 2567
26.02.24

Είμαι λογίστρια και παρέχω λογιστικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις (όχι λιανική) με τιμολόγιο και έδρα το σπίτι. O ΚΑΔ της κύριας δραστηριότητας είναι 69202300 και της δευτερεύουσας 69202900. Έχω υποχρέωση για POS ταμειακής;

Κατηγορία: 

Διανομή μερίσματος ΙΚΕ με δραστηριότητα εκμετάλλευσης τουριστικών σκαφών (ιδιόκτητων)

Ερώτηση 2566
26.02.24

Εταιρεία εκμετάλλευσης τουριστικών σκαφών (ιδιόκτητων) με μορφή ΙΚΕ θέλει να διανέμει μερίσματα χρήσης 2022. Το ερώτημα είναι εάν πληρώνει φόρο μερισμάτων και πώς υποβάλλεται η δήλωση.

Κατηγορία: 

Απασχόληση συνταξιούχων που ιδρύουν ΟΕ

Ερώτηση 2564
19.02.24

Δύο συνταξιούχοι (ένας δημοσίου και άλλος ΝΑΤ) θέλουν να ιδρύσουν μία Ο.Ε. Θα γραφτούν στον ΕΦΚΑ και θα πληρώνουν εισφορές κανονικά; Υπάρχει κάποια επιβάρυνση ή περικοπή σύνταξης ή κάποιο άλλο πρόβλημα σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που ισχύουν από 1.1.2024;


Εμπορική δραστηριότητα από πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Ερώτηση 2563
19.02.24

Ένωση Προσώπων μη κερδοσκοπική (εκτός ΓΕΜΗ) με ΚΑΔ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ» (Μη υπαγωγή σε ΦΠΑ), μη υπόχρεη σε τήρηση βιβλίων, στεγάζεται σε ενοικιασμένο από αυτή κτίριο. Το ΝΠ καταβάλλει Τέλος Επιτηδεύματος !!, και τηρεί για δική του χρήση διπλογραφία. Εισπράττει συνδρομές από τα μέλη του και πραγματοποιεί φιλανθρωπίες και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Το ΝΠ επιθυμεί εντός του κτιρίου που στεγάζεται να περιφράξει συγκεκριμένο χώρο, εντός του οποίου να πραγματοποιεί εμπορία συγκεκριμένων ειδών (είδη συγκεκριμένης ένδυσης κλπ) προς τα μέλη του. Το ΝΠ δεν θέλει να τροποποιήσει το Καταστατικό του (δεν προβλέπει τέτοια δραστηριότητα), θέλει να πραγματοποιήσει με τον ΑΦΜ του τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και μπορεί να βγάλει σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο.

Παρακαλούμε για την άποψη σας, σχετικά με τις ενέργειες που θα μπορούσαν να γίνουν και σχετίζονται με Δ.Ο.Υ. και συνακόλουθα (Κατηγορία βιβλίων, ΦΠΑ, Φορολογία, My Data, ΓΕΜΗ κλπ).

Κατηγορία: 

Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ΕΙΧ αυτοκινήτου

Ερώτηση 2562
19.02.24

Ποιος είναι ο λογιστικός χειρισμός για χρηματοδοτική μίσθωση ΕΙΧ αυτ/του από εταιρεία με διπλογραφικά βιβλία. Ειδικότερα: Καταχωρείται ως πάγιο με διενέργεια αποσβέσεων; Τι ισχύει από πλευράς αποσβέσεων σε περίπτωση εξαγοράς ή μη εξαγοράς στη λήξη της μίσθωσης; Πώς καταχωρείται το μηνιαίο μίσθωμα;

Κατηγορία: 

Παραγγελιοδοχικές πωλήσεις

Ερώτηση 2561
19.02.24

Στις ερωτήσεις με αριθμό 1859 και 1869, δίνετε απάντηση για τον χειρισμό των παραγγελιοδοχικών πωλήσεων, βάσει και με τις διατάξεις της Ε.2181/5.11.2020. Υπάρχει μάλιστα και παράδειγμα.

Εμείς, σαν παραγγελέας, καταχωρήσαμε στα βιβλία μας ως πώληση την αξία των πωλήσεων αφού αφαιρέσαμε την προμήθεια του παραγγελιοδόχου, δηλαδή στο παράδειγμα 217,93 και αυτό το ποσό διαβιβάσαμε στα Mydata.

Ο παραγγελιοδόχος όμως, έχει διαβιβάσει στα Mydata το σύνολο των πωλήσεων και την προμήθεια του χωριστά, δηλαδή στο παράδειγμα 242,15 και 24,22 αντίστοιχα.

Αυτό δημιουργεί ασυμφωνία μεταξύ ημών, του παραγγελέα και του παραγγελιοδόχου.

Αν ισχύει η απόφαση Ε.2181/5.11.2020 τότε πείτε μας ποια η σωστή διαδικασία, ποιο ποσό πρέπει να διαβιβάζεται στα Mydata, ώστε να είμαστε σε συμφωνία και να είναι όλα καλά;

Κατηγορία: 

Σελίδες