• ΑΡΧΙΚΗ
  • ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
  • ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
  • ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
  • υπολογισμός τεκμηρίων
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • facebook
  • youtube
  • εισοδος


Εταιρικές επιχειρήσεις προσωπικές εταιρίες

Εταιρικές επιχειρήσεις προσωπικές εταιρίες

επιχειρηματικών- εμπορικών δραστηριοτήτων

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2014

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2014

έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε9, Φ-010, Φ-012 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης

 

Τα Πάντα για τις επιταγές

Κατηγορία:Λογιστικά Βοηθήματα Ημερομηνία έκδοσης:10/2010 Συγγραφέας:ΜΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙ 260 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΙΔΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΗΝ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΜΙΣΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΡΗΤΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΓΗ ΤΡΙΤΕΓΓΥΗΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗ – ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΚΥΡΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΛΟΠΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η ΑΜΥΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
€50,00

Συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεία