×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Παραστατικό εκθλιπτικού δικαιώματος που λαμβάνει αγρότης ειδικού καθεστώτος από ελαιοτριβείο

Ερώτηση 1240
07.06.18
Ελαιοτριβείο εκδίδει σε αγρότη ειδικού καθεστώτος ΤΠΥ-ΔΑ. Στο επισυναπτόμενο παραστατικό (βλ. παρακάτω) τι θα υπολογισθεί ως έσοδο και τι ως έξοδο?

Κατηγορία: 

Μεταβίβαση αγροτικών δικαιωμάτων-επιδοτήσεων

Ερώτηση 1247
07.06.18
Η μεταβίβαση δικαιωμάτων αγροτικών επιδοτήσεων μαζί με τα εμπορεύματα (Μόσχοι πάχυνσης), αποτελεί εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (κωδ 829 ΠΙΝ.Ε), φορολογείται με 15% με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (αυτοτελώς) και ο φόρος αποδίδεται με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης;

Κατηγορία: 

Έκπτωση τόκων επαγγελματικού δανείου

Ερώτηση 1253
07.06.18
Οι τόκοι επαγγελματικού δανείου που έχουν καταβληθεί σε μια διαχειριστική χρήση και εκδίδει η τράπεζα βεβαίωση, καταχωρούνται στα βιβλία της επιχείρησης λογιστικά και εκπίπτουν φορολογικά ως δαπάνες όλο το ποσό τους;

Κατηγορία: 

Δικαιολογητικά για την πρόσθετη μείωση φόρου που λαμβάνουν οι φορολογούμενοι με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%

Ερώτηση 1250
07.06.18
Προκειμένου να αναγνωριστεί η μείωση φόρου λόγω αναπηρίας 67% και άνω; Μπορεί να γίνει χρήση γνωμάτευσης που έχει εκδοθεί πριν το 2011 από τις υγειονομικές επιτροπές των κατά τόπους υπηρεσιών. Η γνωμάτευση πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση.

Κατηγορία: 

Απαλλαγή από τον ειδικό φόρο ακινήτου καταπιστεύματος Κυπριακής εταιρείας

Ερώτηση 1249
07.06.18
Σε Κυπριακή εταιρεία (LTD) ιδιοκτησίας ακινήτου συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα με βάση καταπίστευμα. Ελληνικό ΑΦΜ διαθέτουν μόνο οι διαθέτες (Grantors) και όχι οι θεματοφύλακες (trustees). Θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΑ; Για την απαλλαγή θα πρέπει και σε αυτήν την περίπτωση να γίνεται αίτηση κάθε χρόνο ή γίνεται η υποβολή της δήλωσης και τα σχετικά δικαιολογητικά προσκομίζονται μόνο σε περίπτωση ελέγχου; Υπάρχει για κάποιες περιπτώσεις πρόβλεψη ένταξης σε αυτήν την κατηγορία με σκοπό την απαλλαγή εάν η έκδοση του ΑΦΜ του φυσικού προσώπου γίνει μετά την υποβολή της δήλωσης;

Κατηγορία: 

Σελίδες