×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Ερώτηση 1407
16.01.19
Καλημέρα σας,
Εταιρία εμπορεύεται μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από ΕΕ και πωλεί τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα εντός ΕΕ και εντός Ελλάδας σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις. Τι ισχύει σχετικά με το ΦΠΑ και το εισόδημα.

Κατηγορία: 

Χρόνος έκδοσης τιμολογίου

Ερώτηση 1406
15.01.19
Θα ήθελα να σας υποβάλλω το εξής ερώτημα σχετικά με το χρόνο έκδοσης τιμολογίου με βάση τα ΕΛΠ. Έστω ότι μια Α.Ε. που εκδίδει τιμολόγια πώλησης εμπορευμάτων χονδρικής (χωρίς μηχανισμό σήμανσης) έχει δελτίο αποστολής με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2018. Μπορεί να εκδοθεί το τιμολόγιο στις 05 Ιανουαρίου 2019 αλλά στο παραστατικό να αναγράφεται η ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2018;

Κατηγορία: 

Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης

Ερώτηση 1404
15.01.19
Διαβάζω το άρθ. 54 του Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013, διαβάζω την ΠΟΛ 1119/18 (παράδειγμα 8 της $ 2.2.1), ακούω και τον κ. Αργυρό στο Σεμινάριο του ΟΕΕ, αλλά άκρη δεν βγάζω:
Έστω ότι έχουμε πιστωτικό υπόλοιπο (ΠΥ) ΦΠΑ τον Ιαν-2017
Και συνεχίζουμε να έχουμε ΠΥ έως και τον Δεκ-2017
Γίνεται έλεγχος στο 2017 και βρίσκει ένα τιμολόγιο με έκπτωση του ΦΠΑ ενώ δεν θα έπρεπε (πχ από λάθος του λογιστή).
Η δήλωση ΦΠΑ του Ιαν-2017 θα έχει πρόστιμο ανακρίβειας 100€ (άρθ. 54$1α).
Αλλά και όλες οι επόμενες δηλώσεις έως και του Δεκ-2017, θα έχουν το 100άρικο;
Δηλαδή σύνολο 12*100=1200€ πρόστιμο; (αν θεωρήσουμε ότι τον Ιαν του 2018 έχουμε χρεωστικό ΦΠΑ).

Κατηγορία: 

Φωτοβολταϊκά

Ερώτηση 1403
15.01.19
ΑΕ που μέχρι σήμερα είναι απαλλασσόμενη του ΦΠΑ λόγω δραστηριότητας (παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ΠΔ 84/2001) επιθυμεί να εγκαταστήσει στην στέγη του ιδιόκτητου κτηρίου της όπου στεγάζεται, φωτοβολταϊκό. Οι επιλογές που έχει είναι να εγκαταστήσει α) μια μονάδα παραγωγής μέχρι 10kwp, β) μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής από 10kwp.
Η εταιρεία το έτος 2017 απασχολούσε 21 εργαζόμενους, ενώ ο κύκλος εργασιών της καθώς και το σύνολο του ισολογισμού της δεν υπερβαίνουν τα 2.000.000.
1) Αν η επιχείρηση επιλέξει την β περίπτωση και εγκαταστήσει μονάδα παραγωγής μεγαλύτερη από 10 kwp, είναι ορθή η άποψη ότι θα πρέπει να ενταχθεί στο ΦΠΑ με την προσθήκη του ανάλογου ΚΑΔ αμέσως με την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης;
2) Αν η επιχείρηση επιλέξει την πρώτη περίπτωση και εγκαταστήσει μονάδα μέχρι 10kwp μπορεί να παραμείνει στο απαλλασσόμενο καθεστώς ΦΠΑ;

Κατηγορία: 

Παρακράτηση αμοιβής διαχείρισης

Ερώτηση 1402
15.01.19
ΙΚΕ αποφασίζει τέλος του χρόνου να δώσει σαν αμοιβή διαχείρισης το ποσό των 4.000,00 ευρώ μετά από απόφαση του ΔΣ. Το ποσό αφορά εφάπαξ παροχή για την διαχείριση της εταιρείας και όχι κάποια μηνιαία αμοιβή διαχείρισης.
α) Τι φορολογικές κρατήσεις θα έχει αυτό το ποσό (20%);
β) Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν με ΑΠΔ; (νομίζω δεν χρειάζεται).
γ) ΦΜΥ αφού είναι κάτω από το όριο του αφορολόγητου δεν χρειάζεται περαιτέρω κρατήσεις.
δ) Το ποσό της παρακράτησης το στέλνω με βεβαίωση αποδοχών με τον κωδικό για αμοιβές ΔΣ και το ποσό της παρακράτησης επιστρέφεται με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης;

Κατηγορία: 

Δήλωση κληρονομιάς

Ερώτηση 1401
24.12.18
Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής:
Κύπριος υπήκοος αγοράζει ακίνητο στην Ελλάδα όπου θα ήθελα να μου πείτε,
α)Την Φορολογική αντιμετώπιση κατά την αγορά καθώς επίσης και των φόρων που θα προκύψουν.
β)Τις φορολογικές υποχρεώσεις μετά την αγορά καθώς επίσης και των φόρων που θα προκύψουν.
γ)Στο συμβόλαιο θα μπει όρος επικαρπίας ,όπου κατά τον θάνατο θα περάσει στον γιο του ο οποίος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος. Τι φορολογικές υποχρεώσεις θα έχει και φόροι που θα προκύψουν ,κατά την υλοποίηση αποδοχής κληρονομιάς.
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Λογιστικός χειρισμός αμοιβών προσωπικού ως δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης

Ερώτηση 1396
24.12.18
Επιχείρηση με βιβλία Γ κατηγορίας, πραγματοποιεί δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης εφαρμογών για τις οποίες ακολουθεί κάθε χρόνο τις διαδικασίες που προβλέπονται για τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης (φορολογική προσαύξηση κατά 30%, κατάθεση φακέλου στην υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας κτλ.).
Οι δαπάνες αυτές κατά το 90% αφορούν μισθοδοσίες προσωπικού. Μπορείτε να μας ενημερώσετε εάν με βάση και τις διατάξεις των ΕΛΠ και τις αποφάσεις του ΣΛΟΤ, πως χειριζόμαστε λογιστικά τις δαπάνες αυτές σε ετήσια βάση;
Το πραγματικό γεγονός είναι ότι επειδή αφορούν ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής οι οποίες χρειάζονται συνεχή συντήρηση και ανάπτυξη διαφορετικά απαξιώνονται, τις μεταφέρουμε στο σύνολό τους στα αποτελέσματα χρήσης και δεν τις απεικονίζουμε στα άυλα πάγια στοιχεία. Είναι ορθή αυτή η λογιστική απεικόνιση ή όχι; Εάν τα απεικονίζαμε στα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσαν να βαρύνουν στο σύνολο τους τα αποτελέσματα της χρήσης ή θα ήμουν υποχρεωμένος να εφαρμόσω συντελεστή απόσβεσης;

Κατηγορία: 

Συνέχιση των αποσβέσεων παγίων στοιχείων κατά τη μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου

Ερώτηση 1400
21.12.18
Ατομική επιχείρηση με δραστηριότητα Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενεργείας από Φωτοβολταϊκά Συστήματα μεταβιβάζεται εντός του 2018 λόγο συνταξιοδότησης, με γονική παροχή στο γιο. Με την 1055/2003 υπολογίστηκε η υπεραξία.
Η ερώτηση μου είναι εάν η αξία των αναπόσπαστων παγίων (το κόστος κατασκευής του Φωτοβολταϊκού Πάρκου) μεταφέρεται στην νέα εταιρεία και μπορούμε κανονικά να συνεχίσουμε τις αποσβέσεις.
Σας ευχαριστώ!

Κατηγορία: 

Εκκαθάριση Ασφαλιστικών Εισφορών Διαχειριστή ΙΚΕ

Ερώτηση 1399
21.12.18
Δεδομένα
Συνδιαχειριστής και μέλος ΙΚΕ στο 2018 είχε ασφαλιστικές εισφορές 167,95€/μήνα στον ΕΦΚΑ μη μισθωτών για το χρονικό διάστημα από 01/01/2018-30/09/2018 ως διαχειριστής.
Την ιδιότητα του συνδιαχειριστή και του μέλους, την απέκτησε από 01/10/2017, όπου και πλήρωσε για το 2017 3 φορές από 167,95€ στον ΕΦΚΑ μη μισθωτών και πήρε αμοιβή 3.000€ ως διαχειριστής.
Στις 30/09/2018 με απόφαση των μελών της ΙΚΕ παραιτείται από συνδιαχειριστής, ενώ παραμένει μέλος με 1% συμμετοχή στο κεφάλαιο της εταιρίας.
Από το γεγονός αυτό, παύει να χρεώνεται ασφαλιστική εισφορά από 01/10/2018 και μετά. Για το Α' 9μηνο του 2018, ο συνδιαχειριστής είχε αμοιβές 7.250€ (εισόδημα για την συνδιαχείριση της εταιρίας).
Επιπλέον, για το διάστημα από 15/07/2018-15/09/2018 δούλεψε ως υπάλληλος (μισθωτός) με πλήρη απασχόληση από όπου κατέβαλε παράλληλα και ασφαλιστικές εισφορές ως μισθωτός.
Τέλος, για τον μήνα Σεπτέμβριο δεν έχει καταβάλει ακόμα την ασφαλιστική εισφορά 167,95€ στον ΕΦΚΑ μη μισθωτών, αλλά διατηρεί την ασφαλιστική ικανότητα μέχρι και 28/02/2019.

Ερώτημα
α. Δεδομένου της οφειλής του στον ΕΦΚΑ μη μισθωτών, προκύπτει πρόβλημα στην ασφαλιστική ικανότητα του ασφαλισμένου για το 2019; Υπάρχει κάποιο minimum κριτήριο που να ορίζει (είτε σε ποσό οφειλής είτε σε μήνες απλήρωτων εισφορών) αν συνεχίζεται η ασφαλιστική ικανότητα ή αν διακόπτεται;
β. Υπάρχει περίπτωση να χάσει την ασφαλιστική του ικανότητα, λόγω της διακοπής της σχέσης του με τον ΕΦΚΑ (δεν είναι πλέον υπόχρεος σε ασφαλιστική εισφορά) κι αν ναι, από το 2019 ή το 2020; Τα 40 ένσημα που πήρε από την εργασία του ως μισθωτός, τον καλύπτουν για να διατηρήσει την ασφαλιστική του ικανότητα;
γ. Στο 2019, όταν θα γίνουν οι εκκαθαρίσεις των ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2018, θα γίνει σε αυτόν εκκαθάριση ή λόγω διακοπής της σχέσης του με τον ΕΦΚΑ μη μισθωτών δεν θα έχει καμία εκκαθάριση;
δ. Σε περίπτωση που θα του γίνει εκκαθάριση για το έτος 2018, θα ληφθούν υπόψη τα 7.250€ που έλαβε στο 2018 σαν αμοιβή διαχειριστή (ή τα 3.000€ που έλαβε στο 2017, πάλι σαν αμοιβή διαχειριστή);
ε. Πόσο θα είναι το ποσό της εκκαθάρισης και πως προκύπτει μαθηματικά;
στ. Αν στην εκκαθάριση του 2019 για το έτος 2018 ληφθούν τα 3.000€ που έλαβε στο 2017, τότε προκύπτει από κάπου ότι το 2020 θα του γίνει ξανά εκκαθάριση για τα εισοδήματα του 2018;
ζ. Για τον υπολογισμό της εκκαθάρισης παίζουν κάποιο ρόλο οι μήνες (εδώ πήρε 7.250€ σε 9 μήνες και όχι σε 12 μήνες); Αλλάζει το ποσό της μηνιαίας εισφοράς;
η. Αν στον παραπάνω ασφαλισμένο δεν γίνει καμία εκκαθάριση τα επόμενα χρόνια και ο ίδιος τον 10ο χρόνο από σήμερα αποφασίσει να γίνει ξανά διαχειριστής στην ίδια ή άλλη εταιρία, υπάρχει ο κίνδυνος τότε να του ζητηθούν διαφορές ασφαλιστικών εισφορών για τις εκκαθαρίσεις που τυχόν δεν έγιναν, όσο δεν είχε την υποχρέωση σε ασφαλιστική εισφορά στον κλάδο του ΕΦΚΑ μη μισθωτών;

Κατηγορία: 

Εισφορές ΙΚΕ

Ερώτηση 1397
21.12.18
Οι κεφαλαιακές εισφορές σε μετρητά κατά τη σύσταση μιας ΙΚΕ ή αύξησης του εταιρικού της κεφαλαίου θα πρέπει να κατατεθούν σε λογαριασμό της εταιρείας;


Σελίδες