×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Υπολογισμός μισθού αμειβόμενου με ημερομίσθιο

Ερώτηση 1340
15.10.18
Μέχρι στιγμής, για να υπολογίσω την μισθοδοσία και τα ένσημα που δικαιούται κάποιος εργαζόμενος με την ιδιότητα του εργάτη, έβλεπα πόσες μέρες εργάστηκε πραγματικά π.χ. 27 και του έβαζα 27 ένσημα και του υπολόγιζα και μικτό μισθό 27*ημερομίσθιο
1. Είναι σωστός ο παραπάνω τρόπος υπολογισμού;
2. Γίνεται ο παραπάνω εργαζόμενος να αμείβεται με σταθερό ποσό ανά μήνα;
3. Εφόσον γίνεται να αμείβεται με σταθερό ποσό, πως θα υπολογίσουμε τα ένσημα;

Κατηγορία: 

Είσφορές ΕΦΚΑ μετόχων και μελών Δ.Σ. σε Α.Ε.

Ερώτηση 1331
11.10.18
Τα μέλη του Δ.Σ. Α.Ε. με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο > 3% με ρώτησαν (λογιστής) για το πώς συμφέρει να ασφαλιστούν, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το κόστος ασφάλισης και την φορολογία εισοδήματος.
Παρακάτω γράφω τις σκέψεις μου και παρακαλώ διορθώστε με όπου κάνω λάθος και συμπληρώστε με σε ότι ξέχασα.
Περίπτωση πρώτη.
Ασφαλίζονται σαν μισθωτοί με μηνιαίο μισθό 10,000 ευρώ..
α) Θα μπουν στην ΑΠΔ μαζί με τους υπόλοιπους μισθωτούς. Ισχύει η ανώτατη ασφαλιστική κλίμακα. Φορολογούνται με την κλίμακα μισθωτών.
β) Για την ιδιότητά τους σαν μέλη του Δ.Σ. θα ασφαλιστούν και στον πρώην ΟΑΕΕ.
Επειδή όμως σαν μισθωτοί θα ξεπεράσουν την ανώτατη ασφαλιστική κλίμακα δεν ξέρω αν θα έχουν απαλλαγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, θα πληρώνουν τις κατώτερες εισφορές ή τι ακριβώς θα πληρώνουν. Παρακαλώ ενημερώστε με.
γ) Για τα μερίσματα που θα πάρουν θα τους επιβληθούν από το taxis ασφαλιστικές εισφορές. Επειδή όμως σαν μισθωτοί θα ξεπεράσουν την ανώτατη ασφαλιστική κλίμακα δεν ξέρω αν θα έχουν απαλλαγή στην ασφάλιση για τα μερίσματα.
Περίπτωση δεύτερη.
Δεν παίρνουν μηνιαίο μισθό, αλλά αμοιβή από τα κέρδη (διανομή).
α) Θα μπουν στην ΑΠΔ σαν μη μισθωτοί με τους κωδικούς που έδωσε, με το έγγραφο 4/2017 ο ΕΦΚΑ. Ισχύει η ανώτατη ασφαλιστική κλίμακα. Για την φορολογία, επειδή οι αμοιβές από τα κέρδη θεωρούνται μερίσματα, θα τους γίνει παρακράτηση 15% με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Ως εκ’ τούτου στο πρόγραμμα μισθοδοσίας που θα μπουν για να σταλεί η ΑΠΔ δεν θα τους γίνει φορολόγηση για τις αμοιβές αυτές.
β) Για την ιδιότητά τους σαν μέλη του Δ.Σ. θα ασφαλιστούν και στον πρώην ΟΑΕΕ.
Επειδή όμως σαν μη μισθωτοί θα ξεπεράσουν την ανώτατη ασφαλιστική κλίμακα δεν ξέρω αν θα έχουν απαλλαγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, θα πληρώνουν τις κατώτερες εισφορές ή τι ακριβώς θα πληρώνουν. Παρακαλώ ενημερώστε με
γ) Για τα μερίσματα που θα πάρουν θα τους επιβληθούν από το taxis ασφαλιστικές εισφορές αφού αφαιρεθούν οι εισφορές που πλήρωσαν με την ΑΠΔ σαν μη μισθωτοί. Επειδή με τις αμοιβές ξεπέρασαν την ανώτατη ασφαλιστική κλίμακα δεν θα τους καταλογιστούν ασφαλιστικές εισφορές στα μερίσματα.

Κατηγορία: 

Απασχόληση συνταξιούχου του Δημοσίου ως αγρότης κανονικού καθεστώτος

Ερώτηση 1339
11.10.18
Σχετικά με την ερώτηση 1334: Αφού ασκούσε την δραστηριότητα ως αγρότης ειδικού πριν την 12/5/2016, και σε συνάρτηση με τις αποφάσεις Αριθμ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.12151/274/2018 19/3/2018 και Αριθ. πρωτ.: Φ.10043/οικ. /27751/824/2017, δεν θα πρέπει να έχει μείωση της σύνταξης και δεν θα πρέπει να έχει εισφορές.

Κατηγορία: 

Αμοιβή καθηγητών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών

Ερώτηση 1338
11.10.18
Στα φροντιστήρια Μ.Ε. και Ξ.Γ., η αμοιβή των 6,70€ είναι ανά 60λεπτο ή ανά 45λεπτο + 15 λεπτά διάλλειμα;
(Σύμβαση με τον ΕΓΣΣΕ ως προς τους μη μισθολογικούς όρους και τον 4093 ως προς τους μισθολογικούς, δηλαδή 586,08€)
Παράδειγμα:
Αν, ο εργοδότης απασχολεί τον καθηγητή πχ από 15:00-16:30 συνεχόμενα και αυτό το ωράριο έχουμε στο Ε4, η αμοιβή θα είναι:
1,5 ώρα * 6,7€ = 10,05€;
ή
1,5 ώρα * 6,7€ * 1,333 (=60 λεπτά / 45 λεπτά διδακτικής ώρας) = 13,40€;
Πρέπει εν τέλει να μετατρέπουμε το ωράριο πραγματικής εργασίας σε διδακτικό με την προσαύξηση του 1,333 (=60/45);
Ή θα πρέπει να υπάρχει στο Ε4 δηλωμένο ωράριο πολλαπλάσιο των 60 λεπτών σε ημερήσια βάση;
Ή μπορούμε να έχουμε στο Ε4 δηλωμένο ωράριο όπου, σε εβδομαδιαία βάση, θα είναι πολλαπλάσιο των 60 λεπτών (πχ 1,5 ώρα την Δευτέρα +2,5 ώρες την Τρίτη =4 ώρες 60λεπτες την εβδομάδα;)

Κατηγορία: 

Ασφάλιση σε Τ.Ο.Ε.Β.

Ερώτηση 1324
10.10.18
Σε προηγούμενη ερώτηση με το πιο πάνω θέμα, αναφέρατε ότι η αμοιβή της μπορεί να καθορίζεται από τον από το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό και οι μη μισθολογικοί από την εκάστοτε ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Όμως στον Νόμο 4354/2015 στο Κεφάλαιο Β΄ στο άρθρο 7,«Πεδίο εφαρμογής», αναφέρει:
1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου:
α) …..
ιδ) οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων.
Έπειτα από τα ανωτέρω θα μπορούσαμε την αμοιβή της να την καθορίσουμε με όσα αναφέρατε στην προηγούμενη απάντηση σας;
Εάν εμπίπτει στην περίπτωση που αναγράφει ο πιο πάνω νόμος, η ασφάλιση της υπαλλήλου θα υπάγεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ; και με τι ποσοστά; Ποιος θα είναι ο μισθός της;

Κατηγορία: 

Εξαγωγή αποτελέσματος ατομικής επιχείρησης

Ερώτηση 1341
10.10.18
Σε ατομική επιχείρηση με διπλογραφικά βιβλία το καθαρό κέρδος προ φόρων ανέρχεται στα 13477,04ευρώ.Το κόστος της ιδιόχρησης του κτιρίου είναι 5454,00ευρώ και οι λογιστικές διαφορές είναι 4958,69ευρώ.Επίσης υπάρχουν ζημιές προηγούμενων ετών 70584,90 ευρώ οι οποίες συμψηφίζονται στο Ε1 της ατομικής επιχείρησης. Ποιες είναι οι εγγραφές τακτοποίησης με περίοδο ισολογισμού καθώς και ποιες είναι οι εγγραφές που αφορούν τον φόρο της ατομικής του φορολογικής δήλωσης με βάσει ότι ο φορολογούμενος δεν διαθέτει εισοδήματα από άλλες πηγές . Ο φόρος που προκύπτει για τον επιχειρηματία προέρχεται από την ιδιόχρηση ποσού 5181,60ευρώ καθώς και από τα εισοδήματα της συζύγου του που είναι από μισθωτές υπηρεσίες και ανέρχονται στα 10536,74ευρώ. Να σημειωθεί ότι το τέλος επιτηδεύματος ανέρχεται στα 650,00ευρώ.

Κατηγορία: 

Δαπάνες για λογαριασμό τρίτου

Ερώτηση 1337
10.10.18
Το ερώτημα μου έχει να κάνει σχετικά με τον τρόπο που θα πρέπει να χειριζόμαστε τις "δαπάνες που κάνει ένα γραφείο τελετών για λογαριασμό τρίτων".
Ο πελάτης μου, ο οποίος έχει ΙΚΕ, λαμβάνει από τους τρίτους χρήματα σχετικά με τα παρακάτω:
- Αμοιβή νεκροφορέων.
- Αυτοκίνητο για τη μεταφορά πραγμάτων και
- Για πλύσιμο – άλλαγμα.
Για τις συγκεκριμένες αμοιβές στην ΑΠΥ που κόβει το γραφείο τελετών δεν βάζει ΦΠΑ.
Σε τυχόν έλεγχο θα πρέπει να έχω παραστατικά που να αποδεικνύουν τα συγκεκριμένα έξοδα και ποια να είναι αυτά;
Επίσης στην καταχώρηση της ΑΠΥ τις "δαπάνες για λογαριασμό τρίτων" σε ποιον κωδικό θα τις καταχωρήσω;
Κατά την έκδοση της ΑΠΥ ο πελάτης με πληρώνει το σύνολο του ποσού με μετρητά. Το ποσό που εισπράττω είναι κάτω από 500€ τόσο για την παροχή υπηρεσίας όσο και για τις "δαπάνες για λογαριασμό τρίτων". Όμως το συνολικό εισπρακτέο ποσό είναι πάνω από 500€. Έχω πρόβλημα ή επειδή αφορά δαπάνες για λογαριασμό τρίτων είμαι καλυμμένος;
Επίσης, οποιεσδήποτε πληροφορίες θα μπορούσα να αντλήσω υπό τη κατεύθυνσή σας παρακαλώ πολύ όπως μου υποδείξετε συγκεκριμένη ΠΟΛ ή εγκύκλιο κτλ.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Κατηγορία: 

ΕΝ.Φ.Ι.Α. & Ε9 ακινήτων ιερού ναού καθολικής εκκλησίας

Ερώτηση 1336
10.10.18
Ένας καθολικός ναός απασχολεί ιερείς οι οποίοι είναι άγαμοι και δεν πληρώνονται (καθεστώς καθολικής Εκκλησίας). Πιο συγκεκριμένα, η εκκλησία τους φιλοξενεί σε οικία ή δωμάτια που ανήκουν στην ενορία και έχει στην κυριότητά της τον Ναό, το γραφείο, αίθουσα που πραγματοποιεί φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και κατήχηση και τέλος, την οικία του Ιερέα.
1. Θα ήθελα να μου πείτε αν έχει ΕΝΦΙΑ και συμπληρωματικό φόρο.
2. Όλος ο χώρος θα πρέπει να δηλώνετε στο Ε9 με κωδικό ιερού ναού;

Κατηγορία: 

Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση εγγυοδοσίας

Ερώτηση 1335
09.10.18
Αγρότης Ειδικού Καθεστώτος και συνταξιούχος του Δημοσίου επίσης, από το 2014, λόγω Τζίρου (Ακαθάριστων Εσόδων), άνω των 15.000,00 ευρώ, εντός της διαχειριστικής χρήσης 2018, υποχρεούται να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς από 1/1/2019. Το ερώτημα είναι εάν αντιμετωπίσει πρόβλημα περικοπής της σύνταξης ή υποχρέωσης ασφάλισης στον ΟΓΑ, λόγω ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Κατηγορία: 

Απασχόληση συνταξιούχου του Δημοσίου ως αγρότης κανονικού καθεστώτος

Ερώτηση 1334
04.10.18
Αγρότης Ειδικού Καθεστώτος και συνταξιούχος του Δημοσίου επίσης, από το 2014, λόγω Τζίρου (Ακαθάριστων Εσόδων), άνω των 15.000,00 ευρώ, εντός της διαχειριστικής χρήσης 2018, υποχρεούται να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς από 1/1/2019. Το ερώτημα είναι εάν αντιμετωπίσει πρόβλημα περικοπής της σύνταξης ή υποχρέωσης ασφάλισης στον ΟΓΑ, λόγω ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Κατηγορία: 

Σελίδες