×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Ειδικό καθεστώς μεταπωλητών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων – Εφαρμογή τεκμηρίων

Ερώτηση 1301
29.08.18
Επιτηδευματίας που έχει ήδη ατομική επιχείρηση με δραστηριότητα ΚΑΦΕΝΕΙΟ, θέλει να εμπορεύεται και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
Από την τοπική εφορία μας πίεσαν να βάλουμε τον ΚΑΔ 45114905 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
1) Δηλώνουμε στη μεταβολή το πεδίο ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α. 36α
2) Τηρεί ειδικό βιβλίο για τις συναλλαγές αυτές;
3) Απαλλάσσεται για τις πωλήσεις που θα κάνει προς ιδιώτες, από την έκδοση ΑΛΠ από ταμειακή μηχανή;
4) Αν αγοράσει ένα Ι.Χ. και το μεταβιβάσει στο όνομα του μέχρι να πουληθεί, θα επιβαρυνθεί με τεκμήριο διαβίωσης;


Διάκριση υπαλλήλου – εργατοτεχνίτη (ηλεκτροτεχνίτης)

Ερώτηση 1296
28.08.18
Επιχείρηση προσλαμβάνει πτυχιούχο ηλεκτροτεχνίτη με τις κατώτερες αποδοχές της ΕΓΣΣΕ.
Ερωτάται αν υπάρχει υποχρέωση να αμείβεται με μισθό και όχι με ημερομίσθιο.
Επίσης ερωτάται, σε περίπτωση που αμείβεται με μισθό, η αποζημίωσή του υπολογίζεται σαν μισθωτός ή σαν ημερομίσθιος?

Κατηγορία: 

Υπολογισμός επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα σε περίπτωση ασθένειας και εγκυμοσύνης

Ερώτηση 1281
24.08.18
Υπάλληλος με σύμβαση αορίστου μερικής απασχόλησης σε πενθήμερη βάση αλλά με συχνές αλλαγές στο ωράριο (από 18 - 21 ώρες την εβδομάδα), τελειώνει η άδεια λοχείας της 12/8/2018 (αρχή άδειας εγκυμοσύνης 15/4/2018). Ποιο μέσο ημερομίσθιο θα λάβω υπ όψιν για το δώρο Χριστουγέννων και για το διάστημα από 1/5-12/8 κατά το οποίο δεν εργάστηκε; Αυτό του διαστήματος 1/1-14/4 με τις πολλές συχνές αλλαγές και που είναι το πραγματικό ή αυτό που προκύπτει ως «πλασματικό» από το τελευταίο σε ισχύ ωράριο της 15/4/18 για το διάστημα από 1/5-12/8 που έχει αξίωση για το δώρο;
Επίσης: Υπάλληλος από 8/1/2018 λαμβάνει συνεχώς και αδιαλείπτως άδεια ασθενείας από το ΙΚΑ. Πρόσληψη 28/8/2017. Από 8/1/18 έως 25/1/18 στην ΑΠΔ ήταν με κωδικό 8. Έπρεπε να λάβει δώρο Πάσχα; Από 23/6 αρχίζει η άδεια εγκυμοσύνης. Οφείλεται από την επιχείρηση η 15ήμερη άδεια ασθενείας (=εγκυμοσύνης) ή την έχει εξαντλήσει με την βραχυχρόνια ασθένεια;

Κατηγορία: 

Πίνακας Προσωπικού

Ερώτηση 1300
22.08.18
Ο αρχικός πίνακας προσωπικού έχει πρόστιμο αν υποβληθεί μετά την πρόσληψη; Το σύστημα δεν βγάζει εκπρόθεσμο.

Κατηγορία: 

Φορολογική μεταχείριση εισπραττόμενου μερίσματος που αποκτά ΙΚΕ από τη συμμετοχή της σε Ε.Ε. που τηρεί απλογραφικά βιβλία

Ερώτηση 1297
22.08.18
Μια ΙΚΕ μέτοχος σε Ε.Ε. που τηρεί απλογραφικά βιβλία. Ερωτάται:
α) Φορολογείται πάλι για τα μερίσματα που λαμβάνει από την Ε.Ε.;
β) Η μεταβίβαση αυτών των μερισμάτων στους εταίρους της ΙΚΕ φορολογείται σ' αυτούς;


Σελίδες