×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Χρόνος μετάταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, επιχείρησης που υπερβαίνει το όριο τζίρου κατά το άρθρο 39

Ερώτηση 1215.
12.04.18
Επιχείρηση, ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων, έχει απαλλαγή ΦΠΑ για το ημερολογιακό έτος 2017, λόγω χαμηλού τζίρου κάτω των 10.000 ευρώ. Η απαλλαγή συνεχίζεται στο τρέχων φορολογικό έτος και έστω το καλοκαίρι του 2018 τα φετινά έσοδα υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό των 10.000 ευρώ.
Α) Η απαλλαγή συνεχίζεται ως 31/12/2018 και πρέπει να πάμε στο Μητρώο της ΔΟΥ την 2/1/2019 ή μήπως οι συγκεκριμένες ενέργειες πρέπει να γίνουν αντίστοιχα το καλοκαίρι 2018;
Β) Υπάρχουν διαφορετικές ενέργειες για τις ατομικές επιχειρήσεις και διαφορετικές για τα νομικά πρόσωπα με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία; Πότε πρέπει να γίνει η άρση της απαλλαγής;

Κατηγορία: 

Υποχρεωτική ή όχι διανομή κερδών

Ερώτηση 1214.
12.04.18
Νομικό πρόσωπο με διπλογραφικά βιβλία έχει κερδοφορία στην προηγούμενη ημερολογιακή χρήση, έχει τελικά καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος. Είναι υποχρεωτική η διανομή, άρα και η φορολόγηση με συντελεστή 15% του μερίσματος-καθαρού κέρδους, ναι ή όχι; Αν είναι υποχρεωτική, βάσει ποιας νομοθεσίας; Αν όχι, χρειάζεται απόφαση Γ.Σ. ή Δ.Σ. για την μη διανομή; Πρέπει οποιαδήποτε πληροφόρηση για το μέρισμα να κατατεθεί στο ΓΕΜΗ; Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον.


Δωρεά σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία

Ερώτηση 1210.
12.04.18
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία λαμβάνει δωρεές, χρηματικά ποσά και εξοπλισμό από φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, στα πλαίσια εκπλήρωσης των σκοπών που προβλέπονται στο καταστατικό της.
Ποιες είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις που δημιουργούνται από την λήψη αυτών των ποσών τόσο ως προς τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος καθώς και ως προς τον κώδικα τελών χαρτοσήμου.

Κατηγορία: 

Φόρος υπεραξίας μεταβίβασης αγροτικού Φ.Ι.Χ.

Ερώτηση 1209.
12.04.18
Πριν ένα μήνα σχεδόν, κατά κύριο επάγγελμα αγρότης πούλησε σε άλλον κατά κύριο επάγγελμα αγρότη Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΤΙΚΟ.
Από το υπουργείο μεταφορών ζήτησαν φόρο υπεραξίας, τον οποίο και πλήρωσε ο πωλητής.
Με ποια διαδικασία μπορεί να πάρει τα χρήματα του πίσω ο πωλητής αφού βάσει την 1086580/1664/Α0012/4.10.2007 απόφαση, η συγκεκριμένη πώληση εξαιρούνταν από φόρο υπεραξίας;

Κατηγορία: 

Υποβολή εντύπου Ν και Ε3 από κοινοπραξία ναυτικών εταιρειών του ν. 959/1979

Ερώτηση 1213.
12.04.18
θα ήθελα μια διευκρίνιση ως προς τη συμπλήρωση των νέων εντύπων Ν και Ε3. Σχετικά με το Ε3 αναφέρει στο άρθρο 1 παρ 11 για τις ναυτικές εταιρείες του ν.959/1979 ότι η υποβολή γίνεται μόνο σε περίπτωση φορολογητέου εισοδήματος και αντίστοιχα στο έντυπο Ν για τη κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης. Για μια κοινοπραξία που μέλη της είναι ναυτικές εταιρείες και δεν έχει φορολογητέο εισόδημα τι θα ισχύσει; θα υποβάλλει Ε3 και φορολογική κατάσταση αναμόρφωσης; Υπάρχει υποχρέωση υποβολής εντύπου Ν στη κοινοπραξία και στις ναυτικές εταιρείες;

Κατηγορία: 

Σελίδες