×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Φορολόγηση ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο που αποκτά φορολογικός κάτοικος Ελλάδας

Ερώτηση 1427
28.01.19
Παρακαλώ όπως ενημερωθώ για τον τρόπο φορολόγησης των ενοικίων που λαμβάνει φορολογικός κάτοικος Ελλάδας από μίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, η Κύπρια σύζυγος του Έλληνα φορολογούμενου που έχει σε ιδιοκτησία της ακίνητα στην Κύπρο, μετά τον γάμο της με τον Έλληνα δηλώθηκε ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδας όπου και όντως διαμένει πλέον. Όμως, συνεχίζει να λαμβάνει ενοίκια από τα σπίτια της στην Κύπρο. Τώρα που θα κάνουν κοινή δήλωση το ζευγάρι στην Ελλάδα πως θα δηλωθούν και πως θα φορολογηθούν αυτά τα ενοίκια; Επίσης σας γνωστοποιώ ότι επειδή τα εισοδήματα αυτά είναι μικρά είχε την δυνατότητα η Κύπρια να μην κάνει δήλωση και να μην φορολογηθούν στην Κύπρο (κάτι σας αφορολόγητο Κύπρου.)

Κατηγορία: 

Χρόνος έκδοσης ΑΛΣ εκδοτικού οίκου που εμπορεύεται ψηφιακά βιβλία μέσω e-shop

Ερώτηση 1417
28.01.19
Εκδοτικός οίκος από το e-shop του θα πουλάει on-line, μέσω download, ψηφιακά βιβλία (με ΦΠΑ 24%).
Υποχρεούται να εκδίδει άμεσα την απόδειξη λιανικών συναλλαγών (ΑΛΣ) ή μπορεί να εκδίδει την ΑΛΣ την επόμενη ημέρα και να αποστέλλεται η ΑΛΣ με e-mail;
Το download θα γίνεται αφού ο πελάτης θα έχει εξοφλήσει μέσω πιστωτικής κάρτας το ποσό της πώλησης.

Κατηγορία: 

Μεταβολή βεβαίωσης μερισμάτων

Ερώτηση 1416
28.01.19
Εταιρεία Ο.Ε. με απλογραφικά στοιχεία είχε μεταβολή των κερδών της για την χρήση του 2017. Έγιναν οι αλλαγές σε έντυπο Ν κλπ. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να γίνει μεταβολή της βεβαίωσης μερισμάτων των μελών της ηλεκτρονικά και είναι η βεβαίωση που λαμβάνει υπόψη ο ΕΦΚΑ για υπολογισμό εισφορών. Τι δέχεται ο ΕΦΚΑ σ' αυτήν την περίπτωση; Η ΔΟΥ παραλαμβάνει αρχείο χειρόγραφο αλλά δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα ηλεκτρονικά.

Κατηγορία: 

Εισόδημα από τόκους που αποκτά σωματείο ή Ιερά Μονή

Ερώτηση 1415
28.01.19
Ήθελα μια διευκρίνηση σχετικά με την ερώτηση 1199 στις 28/3/18 για την τήρηση βιβλίων από ΜΚΟ σωματείο ή Ιερά Μονή. Τα έσοδα από τόκους και ενοίκια θεωρούνται πράξεις επιχειρηματικής δραστηριότητας ή έσοδα κεφαλαίου ώστε να προκύπτει ότι δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων;

Κατηγορία: 

Έκπτωση δαπανών αυτοπαραδόσεων λογιστικού γραφείου και εστιατορίου-μπαρ, λογιστική αντιμετώπιση και απεικόνιση στον έντυπο Ε3

Ερώτηση 1414
28.01.19
Λογιστικό γραφείο (με απλογραφικά) πρέπει να εκδώσει αυτοπαράδοση για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων της και, ακόμη, απόδειξη δωρεάν (=αυτοαπόδοση) για την τήρηση λογιστικών βιβλίων συγγενών. Βάσει του Ν. 2859/2000 υπάρχει πρόβλεψη υπολογισμού της φορολογητέας αξίας της αυτοπαράδοσης ή δωρεάς.
Με βάση τον Ν.4172/2013 οι δαπάνες αυτές που αναγνώρισε το λογιστικό γραφείο σαν δαπάνες ξένες ως προς την άσκηση της δραστηριότητας του (έστω και με την λογική του Ν. 2859/2000), θα εκπέσουν σαν δαπάνες του άρθρου 22 ή θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην ΚΦΑ;
Το ίδιο και με ένα εστιατόριο ή μπαράκι και σε σχέση με το κόστος των κερασμάτων προς τους πελάτες ή την σίτιση των ιδιοκτητών και υπαλλήλων. Αν στην προηγούμενη περίπτωση του λογιστικού γραφείου αναφερόμαστε μόνο σε δαπάνες της ομάδας 6 (και του 66), για το εστιατόριο έχουμε επιπλέον και δαπάνες της ομάδας 2. Πως θα χειριστούμε το κόστος των κερασμάτων ή αυτοκατανάλωσης (αυτοπαραδόσεις κατά το ΦΠΑ) φορολογικά; Στο Ε3 που θα εμφανιστούν τα ποσά αυτά; (και στο λογιστικό γραφείο και στο εστιατόριο)

Κατηγορία: 

Λογιστικός χειρισμός εξόφλησης ΑΠΥ με μετρητά και pos

Ερώτηση 1410
28.01.19
Εταιρία που τηρεί διπλογραφικά βιβλία εκδίδει από εμπορική διαχείριση ΑΠΥ προς ιδιώτες που ο αριθμός τους σε καθημερινή βάση είναι μεγάλος. Η επιχείρηση εντάσσεται στην ΠΟΛ.1002/2015 και εκδίδει τις ΑΠΥ χωρίς χρήση ΦΗΜ. Αξιολογώντας τα παρακάτω δεδομένα θα ήθελα την γνώμη σας για το αν η συγκεντρωτική εγγραφή που καταχωρούσε στο ημερολόγιο είναι ορθή με δεδομένο ότι όλα τα αναλυτικά στοιχεία για την εγγραφή αυτή προκύπτουν από την εμπορική διαχείριση.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/01/2018 ΑΠΥ. Ν. 120-250 ΑΞΙΑ 1.000,00
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 900,00 ΜΕΤΡΗΤΑ
50,00 ΜΕ ΚΑΡΤΑ
50,00 ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠ.ΕΙΣΠ. 10-15 40,00

1) Λογιστική εγγραφή 10/01/2019
ΑΠΥ. 120-250
30.08.00 Πελάτες ιδιώτης 1.000,00
73.01.00 Πωλήσεις σε ιδιώτες 1.000,00

2) Λογιστική εγγραφή 10/01/2019
ΑΠΥ.120-250
38.00.00 Ταμείο 900,00
30.08.00 Πελάτες Ιδιώτες 900,00

3) Λογιστική εγγραφή 10/01/2018
ΑΠΥ.120-250
38.03.00 Τράπεζα λογ. 50,00
30.08.00 Πελάτες ιδιώτες 50,00

4) Λογιστική εγγραφή 10/01/2019
ΑΠΕ. Ν 10-15
38.00.00 Ταμείο 40,00
30.08.00 Πελάτες Ιδιώτες 40,00

Οι πελάτες ιδιώτες που δεν έχουν εξοφλήσει (10,00) παρακολουθούνται στην εμπορική μας διαχείριση.

Κατηγορία: 

Εισφορά ατομικής επιχείρησης που τηρεί διπλογραφικά σε ΟΕ

Ερώτηση 1408
28.01.19
Ατομική επιχείρηση με διπλογραφικά βιβλία θα μετατραπεί σε ομόρρυθμη εταιρεία με εισφορά στο σύνολό της με το ίδιο αντικείμενο.
Ερωτήματα:
• Εάν τα κτίρια και τα οικόπεδα που διαθέτει η ατομική δεν μεταβιβαστούν υπάρχει το ενδεχόμενο να μην θεωρηθεί εισφορά στο σύνολο της και να επιβληθεί ΦΠΑ στην αξία τους;
• Τα πάγια (τα περισσότερα έχουν αποσβεστεί), πως θα αποτιμηθούν στην πραγματική ή στην λογιστική τους αξία;
• Τι πρέπει να περιλαμβάνει το καταστατικό της ομόρρυθμής ως προς την εισφερόμενη ατομική; Δηλαδή να περιλαμβάνει ισολογισμό με 31/12/2018 ή απλή αποτίμηση της πραγματικής αξίας της ατομικής (ως προς τα εμπορεύματα και τα πάγια);
• Ποιες άλλες υποχρεώσεις έχει ως προς τον έλεγχο της φορολογικής αρχής;
• Η ατομική επιχείρηση που είναι αντιπρόσωπος σε διανομή τροφίμων έχει εγγυητική επιστολή για να διατηρήσει την αντιπροσωπεία. Τι θα πρέπει να γίνει στην διάδοχη κατάσταση;
• O δανεισμός της ατομικής μεταβιβάζεται ως έχει στην ομόρρυθμή;
• Οι εισπρακτέες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της ατομικής και αυτές που υπάρχουν για πλαφόν στην τράπεζα με ποιο τρόπο θα εισπραχθούν στην διάδοχη κατάσταση; Το ίδιο και για τις πληρωτέες.
• Η ομόρρυθμή μπορεί να τηρήσει απλογραφικά βιβλία;

Κατηγορία: 

Αστική μίσθωση ενοικιαζόμενου διαμερίσματος με ΦΠΑ – Βραχυχρόνια μίσθωση

Ερώτηση 1413
23.01.19
Γειά σας
Σε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων τα οποία έχουν άδεια του ΕΟΤ και λειτουργούν με μορφή ατομικής επιχείρησης υπαγόμενη σε ΦΠΑ
α) αν στους πελάτες που έρχονται π.χ. μέσω airbnb και δεν τους παρέχεται τίποτα άλλο πέραν κλινοσκεπασμάτων και πετσετών, είναι υποχρεωτικό να τα θεωρήσουμε βραχυχρόνια μίσθωση με ότι συνεπάγεται ή μπορούμε να κόψουμε απόδειξη με ΦΠΑ και να τα συμπεριλάβουμε στα έσοδα - έξοδα της επιχείρησης;
β) εφόσον ενοικιάσουμε ένα εξ αυτών των διαμερισμάτων σε κάποιον για π.χ. 2 χρόνια, πρέπει υποχρεωτικά να θεωρηθεί αστική μίσθωση ή μπορούμε να του κόβουμε κάθε μήνα απόδειξη με ΦΠΑ και να τα συμπεριλαμβάνουμε στα έσοδα - έξοδα της επιχείρησης;
γ) αν η απάντηση στην παραπάνω ερώτηση είναι ότι μπορούμε να κόβουμε απόδειξη με ΦΠΑ, μπορούμε να κάνουμε ενοικιαστήριο στο taxis ώστε να δηλώνει ο μισθωτής το διαμέρισμα αυτό ως κύρια κατοικία στην φορολογική του δήλωση; και αν ναι, τι είδος μίσθωσης θα είναι;

Κατηγορία: 

Απαλλαγή ΦΠΑ σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών

Ερώτηση 1412
23.01.19
Οργανωμένη ατομική επιχείρηση φροντιστήριο ξένων γλωσσών εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών προς τους μαθητές κάθε μήνα με απαλλαγή ΦΠΑ. Πρέπει να αναγράφεται επάνω στις αποδείξεις η διάταξη απαλλαγής Φ.Π.Α και αν ναι ποια είναι η τελευταία σε ισχύ διάταξη; Σε ποιο κωδικό της περιοδικής ΦΠΑ θα συμπεριληφθούν αυτές οι πράξεις;

Κατηγορία: 

Φόρος υπεραξίας από αύξηση κεφαλαίου

Ερώτηση 1409
23.01.19
Σε ΙΚΕ με δυο εταίρους και ποσοστά συμμετοχής 50% για τον καθένα θα εισέλθει ένας τρίτος νέος εταίρος με αύξηση του κεφαλαίου της ΙΚΕ, στην οποία θα μετέχει μόνο αυτός (νέος εταίρος), έτσι ώστε μετά την αύξηση να έχουν οι δυο παλιοί εταίροι από 40% ο καθένας και 20% ο νέος εταίρος. Η αύξηση κεφαλαίου έχει φόρο υπεραξίας ή όχι;


Σελίδες