×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Παρακράτηση φόρου επί των προσαυξήσεων των αποδοχών των εργαζομένων κατά τη νυχτερινή εργασία και την εργασία της Κυριακής

Ερώτηση 1305
04.09.18
Σε επιχείρηση που απασχολεί εργαζόμενους καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους και όλο το 24/ωρο οι προσαυξήσεις των αποδοχών των εργαζομένων κατά την νυχτερινή εργασία και την εργασία της Κυριακής θεωρούνται πρόσθετες αμοιβές και διενεργείται παρακράτηση φόρου με 20% ή συνεκκαθαρίζονται με τις τακτικές αποδοχές.

Κατηγορία: 

Υπαγωγή σε ΦΠΑ υπηρεσιών εκπαίδευσης και έκπτωση του ΦΠΑ δαπανών από σχολή οδηγών

Ερώτηση 1309
03.09.18
Θα ήθελα να γνωρίζω αν υπόκεινται σε ΦΠΑ τα μαθήματα που πραγματοποιεί μια σχολή οδηγών καθώς επίσης οι πράξεις οι οποίες κάνει για αγορά αυτοκίνητου, ή προγράμματα και τα τυχόν έξοδα αν εκπίπτει το ΦΠΑ ή αν το ΦΠΑ πάει στα έξοδα της επιχείρησης.

Κατηγορία: 

Πρόσληψη μουσικού από σύλλογο και πακέτο κάλυψης

Ερώτηση 1303
03.09.18
Σε πρόσληψη μουσικού για εκδήλωση από πολιτιστικό σύλλογο υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ ΚΑΔ 8048 «Μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση» και του κωδικού ειδικότητας 348220 «μουσικοί τραγουδιστές νύχτας» (τεκμαρτά ημερομίσθια). Αποτέλεσμα να μην φεύγει η ΑΠΔ καθώς χτυπάει τα πακέτο κάλυψης στην ΑΠΔ, δηλαδή το πληροφοριακό σύστημα του ΙΚΑ δεν αναγνωρίζει αντιστοιχία στα πακέτα 105-101-152. Ο άμεσα κοντινότερος κωδικός ειδικότητας είναι ο 243030 «καθηγητές δάσκαλοι μουσικής» που σε αντίθεση με τον προηγούμενο η μισθοδοσία υπολογίζεται αν δεν κάνω λάθος με ΕΓΣΣΕ. Βέβαια η περίπτωση αναφέρεται σε μη κερδοσκοπική καλλιτεχνική εκδήλωση. Παρακαλώ θα ήθελα μια γνώμη αντιμετώπισης αυτής της περίπτωσης.

Κατηγορία: 

Ενδοκοινοτική απόκτηση βιομάζας (pellet) από αγρότη ειδικού καθεστώτος – Φ.Π.Α.

Ερώτηση 1307
29.08.18
Αγρότης ειδικού καθεστώτος, αγοράζει μονός του pellet από Βουλγαρία για καύσιμο σε ξηραντήριο καπνού (χωρίς ΦΠΑ).
Υποχρεούται σε υποβολή έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ, για την πληρωμή του (μη συμψηφιζόμενο) ή υπάγεται στις εξαιρέσεις του ν.2859/2000, άρθρο 11 παρ. 2 και είναι απλά έξοδο;

Κατηγορία: 

Φορολογία - Εξόφληση τιμολογίων σε λογαριασμό διαφορετικό από του εκδότη αυτών λόγω μεταβίβασης ατομικής επιχείρησης

Ερώτηση 1304
29.08.18
Μεταβιβάζεται ατομική επιχείρηση από ένα φυσικό πρόσωπο (ΠΩΛΗΤΗΣ) σε άλλο (ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ), ο ΠΩΛΗΤΗΣ έχει υπόλοιπα προς είσπραξη από πελάτες του, τα οποία τα αναλαμβάνει ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, υπάρχει πρόβλημα για τους εν λόγω πελάτες, εφόσον εξοφλήσουν τιμολόγια που τα εξέδωσε ο ΠΩΛΗΤΗΣ, σε τραπεζικό λογαριασμό του ΑΓΟΡΑΣΤΗ;

Κατηγορία: 

Σελίδες