×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Εκμίσθωση ακινήτου από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας μέσω ίδρυσης νομικού προσώπου και ατομικής επιχείρησης και περικοπή σύνταξης ιατρού ο οποίος ασκεί ελεύθερο επάγγελμα και κάνει επέκταση δραστηριότητας ή ιδρύει παράλληλα και ΙΚΕ

Ερώτηση 1345
25.10.18
Ένας Έλληνας φορολογικός κάτοικος Ελβετίας, θέλει να εκμεταλλευτεί ένα ακίνητο ενοικιάζοντας το σε τουρίστες, όμως με μορφή επιχείρησης, για να μπορεί να εκπίπτει τα έξοδα.

1) Αν επιλέξει ατομική επιχείρηση με έδρα την Ελλάδα θα έχει πρόβλημα με την φορολογική κατοικία, διότι η ΔΟΥ θα τον κάνει αυτόματα φορολογικό κάτοικο Ελλάδας αναζητώντας φόρο για το παγκόσμιο εισόδημα. Υπάρχει κάτι νεότερο σε αυτό το θέμα ή έχουμε μείνει στην απόφαση της ΔΕΔ που δικαίωσε φορ. κάτοικο εξωτερικού; απ.3257/2018 3/8/18. Δηλαδή θα πρέπει να κάνει προσφυγή στην ΔΕΔ; Είναι πολύ παρόμοια περίπτωση αφού εργάζεται και ζει στην Ελβετία.

2) Αν κάνει εταιρία με έδρα την Ελβετία και υπ/μα στην Ελλάδα (μόνιμη εγκατάσταση), θα φορολογείται για το εισόδημα αυτό βάσει ΣΑΔΦ στην Ελλάδα (τόπος ακινήτου). Το φυσικό πρόσωπο θα εκμισθώνει με εμπορική μίσθωση και χαρτόσημο 3,6% το ακίνητο στην εταιρία αυτή. Το υποκατάστημα τι φορολογία θα έχει; θα έχει φόρο μερισμάτων;

3) Αφού το φυσικό πρόσωπο -φορολογικός κάτοικος Ελβετίας- θα το εκμισθώσει στην εταιρία με έδρα την Ελβετία, υπάγεται η εταιρία σε ειδικό φόρο επί ακινήτων; Λογικά αφού μιλάει για εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου από την εταιρία, θα ισχύει η απαλλαγή αφού δεν της ανήκει το ακίνητο. Σωστό ή λάθος; Το φυσικό πρόσωπο έχει ΑΦΜ στην Ελλάδα.

4) Αν ο συγκεκριμένος το εκμισθώσει σε συγγενή του, ο οποίος είναι συνταξιούχος παλαιός (πριν τον νόμο 4387) με ενεργή ατομική επιχείρηση σαν γιατρός (ελ. επαγγελματίας) και αυτός εισάγει με τωρινή ημ/νια ΚΑΔ ενοικίασης ακινήτων, θα ισχύσει η περικοπή του 60% του 4387 λόγω έναρξης καινούριας δραστηριότητας; Η ίδια ερώτηση ισχύει αν αποφασίσει να ιδρύσει ΙΚΕ ως διαχειριστής για την εκμετάλλευση του ακινήτου. Γνωρίζετε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την απόκτηση της εμπορικής ιδιότητας και την ιδιότητα του ως γιατρού; Απ’ ότι διάβασα δεν υπάρχει ασυμβίβαστο με την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

5) Αν αποφασίσει να το εκμισθώσει σε άλλο συγγενικό πρόσωπο παλαιό συνταξιούχο επίσης, ο οποίος όμως δεν είχε κάποια δραστηριότητα, θα υπαχθεί στον 4387 όσον αφορά την περικοπή της σύνταξης κατά 60%;

Κατηγορία: 

Δήλωση Intrastat για αποστολή δειγμάτων

Ερώτηση Τ.5
25.10.18
Ιταλική επιχείρηση τον μήνα Σεπτέμβριο έστειλε σε πελάτη της Ελληνική επιχείρηση δείγματα εμπορευμάτων χωρίς χρέωση. Ποια υποχρέωση υπάρχει ως προς τις υποβαλλόμενες δηλώσεις για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές;

Κατηγορία: 

Μίσθωση περιπτέρου

Ερώτηση Τ.3
24.10.18
Η μίσθωση περιπτέρου φορολογείται ως εισόδημα από ακίνητα ή από δικαιώματα. Υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης φόρου κατά την καταβολή του μισθώματος;

Κατηγορία: 

Μεταβίβαση μεριδίων ΟΕ

Ερώτηση Τ.2
24.10.18
Γονέας επιθυμεί τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων Ο.Ε. σε τέκνο του λόγω συνταξιοδότησης. Η μεταβίβαση θα γίνει είτε με γονική παροχή, είτε με πώληση των μεριδίων. Υπολογίζεται υπεραξία στην κάθε περίπτωση και αν ναι με ποια διαδικασία;

Κατηγορία: 

Μίσθωση βιομηχανοστασίου

Ερώτηση Τ.1
24.10.18
Α.Ε ιδιοκτήτρια βιομηχανικών χώρων επιθυμεί να μισθώσει αυτοτελή μέρη αυτών σε άλλη επιχείρηση. Η σχετική μίσθωση επιβαρύνεται με ΦΠΑ ή τέλη χαρτοσήμου;

Κατηγορία: 

Μέλη ΕΠΕ

Ερώτηση 1344
22.10.18
Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την ασφάλιση του ΕΦΚΑ τα εξής:
1) Ένα μέλος ΕΠΕ ο οποίος θα πάρει αμοιβή για εργασίες (όχι διαχείρισης) βάσει του άρθρου 12 Ν.4172/13 έχει ΕΦΚΑ; και δεν είναι διαχειριστής. οι εργασίες αυτές είναι συνήθως εξωτερικές ή άλλης φύσης χωρίς να έχουν συγκεκριμένο ωράριο ή τόπο κ.λπ.
2) Έχει εκδοθεί σχετική εγκύκλιος για τις αμοιβές μέλους ΕΠΕ ως προς την ΑΠΔ και τι ποσοστό και πως δηλώνεται;
3) Επιβεβαιώστε μου ότι οι αμοιβές διαχείρισης μέχρι 31/5/18 δεν έχουν ΕΦΚΑ.

Κατηγορία: 

Μεταβολή ιερού προσκυνήματος από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ – Εκπρόθεσμη δήλωσης της μεταβολής – Εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ - Μεταβίβαση επιχείρησης - Υποκατάσταση του νέου εργοδότη στις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις

Ερώτηση 1342
16.10.18
Εργαζόμενος ως νεωκόρος στο Ιερό Προσκύνημα …..….. Ν.Π.Δ.Δ. (δεν είναι ενορία), είχε προσληφθεί στις 31/7/2014, με ατομική σύμβαση εργασίας που καταρτίστηκε μεταξύ του Ιερέα του Προσκυνήματος και του εργαζόμενου. Ωράριο 7.00-11.00 Πέμπτη έως Κυριακή, ημερομίσθιο 17,28 (28,80 πλήρους) και ασφάλιση τεκμαρτά στην 8η ασφ. κλάση (29,39), επειδή το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο 28,80 είναι μεγαλύτερο του 26,76 της 7ης ασφ. Κλάσης που ανήκουν οι νεωκόροι.
Στις 9/9/2016 το Ιερό Προσκύνημα …..….. έγινε Ν.Π.Ι.Δ από Ν.Π.Δ.Δ, διοικούμενο από Δ.Σ. με πρόεδρο τον Μητροπολίτη.
Η εκπρόθεσμη μεταβολή στο ΙΚΑ για την γνωστοποίηση του νέου εκπροσώπου και της νέας Νομικής Μορφής, θα έχει ως αποτέλεσμα πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής για κάθε ΑΠΔ που υποβλήθηκε στο χρονικό διάστημα των 24 μηνών (από Σεπτέμβριο 2016); (οι ΑΠΔ υποβάλλονταν μετά από δίμηνο από τον μήνα που αφορούσε η μισθοδοσία ως Ν.Π.Δ.Δ).
Θα γίνει νέα ατομική σύμβαση μεταξύ νεωκόρου και Μητροπολίτη, ή πρέπει να προηγηθεί απόλυση και μετά πάλι πρόσληψη του νεωκόρου; (Δεν θα μεταβληθούν οι ημέρες και οι ώρες εργασίας).
Η μισθοδοσία και ο τρόπος ασφάλισης θα παραμείνουν όπως περιγράψαμε πιο πάνω;

Κατηγορία: 

Σελίδες