×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Ασφάλιση εργαζομένης ως γραμματέας σε Τ.Ο.Ε.Β.

Ερώτηση 1308
11.09.18
Υπάλληλος (Γραμματέας) προσλήφθηκε σε ΤΟΕΒ την 01/10/2014, με καθημερινή (Δευτέρα έως Παρασκευή) τρίωρη εργασία. Η προϋπηρεσία της στο ΤΟΕΒ είναι 6 έτη. Δεν είναι μέλος ουδεμίας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

1. Με βάση ποιες διατάξεις διαμορφώνεται ο μισθός της; Υπάρχει η δυνατότητα η μισθοδοσία της να διέπεται από το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό του Ν.4093/12 ;

2. Ο ασφαλιστικός φορέας είναι το ΙΚΑ (εισφορές 41,06%) ;

Κατηγορία: 

Υπέρβαση ωραρίου σε περίπτωση μερικής απασχόλησης

Ερώτηση 1312
05.09.18
Επιχείρηση εμπορίας ρούχων απασχολεί πωλητή με μειωμένο ωράριο 6 ωρών και πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. Σε περίπτωση υπέρβασης του ωραρίου σε κάποια συγκεκριμένη ημέρα για δύο ώρες πως θα δηλωθεί η αλλαγή αυτή, σαν υπερεργασία η πρώτη και σαν υπερωρία η δεύτερη; Είναι υπερωρία και υπερεργασία οι συγκεκριμένες ώρες, εφόσον η απασχόληση είναι μειωμένη;

Κατηγορία: 

Υποχρεωτικότητα ή μη διανομής κερδών Ο.Ε και Ε.Ε είτε με απλογραφικά είτε με διπλογραφικά βιβλία

Ερώτηση 1311
05.09.18
ΟΕ με διπλογραφικά βιβλία και ΟΕ-ΕΕ με απλογραφικά βιβλία παρουσιάζουν καθαρά κέρδη μετά φόρων για το φορολογικό έτος 2017.
Είναι υποχρεωτική η διανομή μερίσματος στους εταίρους μετά την κατάθεση της φορολογικής δήλωσης του νομικού προσώπου;
Εάν είναι υποχρεωτική, υποθέτω το αντίστοιχο και για την πληρωμή του φόρου μερίσματος με συντελεστή 15%;

Κατηγορία: 

Ενημέρωση βιβλίων και λογιστική παρακολούθηση πρακτορείου ΟΠΑΠ

Ερώτηση 1310
05.09.18
Ιδρύεται επιχείρηση πρακτορείο ΟΠΑΠ (νομικό πρόσωπο είτε ως ΟΕ είτε ως ΙΚΕ).
Υπάρχει κάποια διαφοροποίηση όσον αφορά την λογιστική παρακολούθηση των βιβλίων της;
Τα έσοδα είναι η εκκαθάριση προμήθειων η οποία εκδίδεται από τον ΟΠΑΠ ΑΕ και τα έξοδα απαρτίζουν όλες οι δαπάνες που αφορούν την λειτουργία του καταστήματος;
Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μου διαφεύγει;

Κατηγορία: 

Σελίδες