×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Φορολογική αντιμετώπιση εκμίσθωσης αυτοκινήτου από ιδιώτη σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων

Ερώτηση 1232.
10.05.18
Ιδιώτης μπορεί να ενοικιάσει το ΙΧ αυτοκίνητο του σε εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων; Μπορεί να θεωρηθεί επαγγελματίας με αυτή την ενέργεια;


Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών διαχειριστή ΙΚΕ

Ερώτηση 1228.
10.05.18
Διαχειριστής ΙΚΕ καταβάλλει μηνιαία εισφορές προς τον ΕΦΚΑ .
1. Η πληρωμή τους μπορεί να γίνεται από τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρίας ή θα πρέπει να καταβάλλονται από τον ίδιο, καθότι αφορούν ατομική ασφάλιση;
2. Οι εισφορές αυτές μπορούν να θεωρηθούν εκπιπτόμενη δαπάνη της εταιρίας και σε ποιά περίπτωση;


Ετεροχρονισμός εσόδων και προσωρινές διαφορές λογιστικής-φορολογικής βάσης από φροντιστήριο

Ερώτηση 1233.
09.05.18
Κέντρο Ξένων γλωσσών (πολύ μικρή επιχείρηση, απλογραφικά) εφαρμόζει διάφορες πολιτικές στην τιμολόγηση των αμοιβών ανάλογα με τον χρόνο που αυτές συμφωνήθηκαν (συνήθως προφορικά) απαιτητές.
Α) συμφωνεί μία αμοιβή για ολόκληρη την σεζόν (από Σεπ έως Μάιο) π.χ. 900,00€ με απαιτητό το 1/3 στην εγγραφή, άλλο 1/3 τα Χριστούγεννα και το τελευταίο 1/3 τις απόκριες.
Β) συμφωνεί μία αμοιβή για ολόκληρη την σεζόν (Σεπ-Μάιο) π.χ. 750,00€ με απαιτητό το ποσό 100% στην εγγραφή.
Γ) συμφωνεί μία αμοιβή για ολόκληρη την σεζόν (Σεπ-Μάιο) π.χ. 1050,00€ με απαιτητό το ποσό 100% το Πάσχα.
Πως θα συμπληρωθεί στις παραπάνω 3 περιπτώσεις ο πίνακας Ε του Ε3;

Κατηγορία: 

Υπολογισμός αποδοχών ΑΠΔ για Δώρο Πάσχα

Ερώτηση 1231.
09.05.18
Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών απασχολεί υπαλλήλους μερικής απασχόλησης. Η αμοιβή, σύμφωνα με την σύμβαση τους, είναι ωρομίσθιο 3,52€.
Για το Δώρο Πάσχα η εργασιακή σχέση υπάρχει από 1/1-30/4.
Πως θα υπολογίσω τις αποδοχές ΑΠΔ για το Δώρο Πάσχα:
α) Αν κάποιος υπάλληλος εργάστηκε όλες τις ημέρες 5ημέρου από 1/1-30/4, ποιες θα είναι οι αποδοχές Δώρου Πάσχα στην ΑΠΔ;
15*11,06; ή 15*8,03; ή 15 * πραγματικό μέσο ημερομίσθιο;
(μιλάω για μέσο ημερομίσθιο γιατί το εβδομαδιαίο ωράριο τους άλλαξε πολλές φορές, είτε αυξητικά είτε μειωτικά, από 1/1-30/4. Επίσης, λόγω τον λίγων ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης, το μέσο ημερομίσθιο τους είναι κάτω των 11,06 ή και κάτω των 8,03 σε κάποιους).
β) (εφόσον εφαρμοστεί το Τεκμαρτό του 1ου Τ.Η. ή της 1ης Ειδικής): Αν δεν εργάζονταν όλες τις ημέρες του 5ημέρου και εργάστηκαν (ή δικαιούνταν) για 74 ημέρες, θα πρέπει να λάβει Δώρο για 11,38465 ημέρες.
Στην ΑΠΔ πως θα υπολογίσω τις αποδοχές; Για 11 ή για 12 ημέρες;
Δηλαδή η στρογγυλοποίηση στο Δώρο γίνεται πάντα προς τα πάνω, όπως ορίζεται στον κανονισμό ασφάλισης του ΙΚΑ αρ 18 παρ 3 τελευταίο εδάφιο; «Το τυχόν προκύπτον εκ της διαιρέσεως κλάσμα θεωρείται πλήρης ημέρα εργασίας δι' ην ο ασφαλισμένος και ο εργοδότης υποχρεούνται εις την καταβολή της εισφοράς της πρώτης ασφαλιστικής κλάσεως»

Κατηγορία: 

Υπολογισμός αποδοχών ΑΠΔ Σερβιτόρου

Ερώτηση 1230.
07.05.18
Σερβιτόρος με ατομική σύμβαση ως ημερομίσθιος και αμοιβή 26,18€, εργάζεται κάθε ημέρα (6ήμερο) επί 6:40’, με ρεπό κάθε Δευτέρα (η 7η Κυριακή ως ρεπό θα δοθεί τον Ιούνιο). Τον Μάιο του 2018 θα εργαστεί συνολικά 27 ημέρες επί 8ώρο (άρα 36 ωρες υπερεργασία) και επιπλέον 18 υπερωρία. Ως εκ τούτου οι αποδοχές του Μαίου θα είναι: (27 * 26,18 = 706,86€) + (υπερεργασία 36 ωρες * 3,9268 * 1,2 =169,64€) + (υπερωρία 18 ωρες * 3,9268 * 1,4 = 98,96€) + (Κυριακές Αργίες 40 ωρες * 3,9268 * 75% = 117,80€) = 1.093,26€. Δεν έλαβε καθόλου αμοιβή από ποσοστά.
Στην ΑΠΔ του Μαίου, σε ποιο ποσό θα πρέπει να υπολογίσω εισφορές; α) στα πραγματικά 1.093,26€ ή
στο τεκμαρτά β) 27 * 40,45=1.092.15€ γ) 26 * 40,45 =1.051,70€
Εάν οι πραγματικές αποδοχές α) ήταν μικρότερες από τα τεκμαρτά β) & γ), για πόσες ημέρες θα υπολόγιζα εισφορές; 26 ή 27 ημέρες;

Κατηγορία: 

Σελίδες