×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών διαχειριστή ΙΚΕ μετά από διακοπή ατομικής επιχείρησης

Ερώτηση 1272
04.07.18
Ατομική επιχείρηση έκανε διακοπή εργασιών τον Ιούνιο του 2017. Στη συνέχεια ο επιχειρηματίας διαγράφηκε από τον ΕΦΚΑ (πρώην ΤΕΒΕ). Τον Ιούνιο του 2018 ορίστηκε σαν διαχειριστής σε ΙΚΕ. Δεν έχει εταιρικά μερίδια, είναι μόνο διαχειριστής. Δεδομένου ότι το εισόδημα από την ατομική επιχείρηση ήταν μεγάλο και πλήρωνε και το 2016 και το 2017 το ανώτερο ποσό στον ΕΦΚΑ, τώρα σαν διαχειριστής της ΙΚΕ θα συνεχίσει να πληρώνει το υψηλό ποσό που πλήρωνε σαν ατομικός επιχειρηματίας βάσει του εισοδήματος που είχε, ή θα πληρώνει το ελάχιστο ποσό των 167 περίπου ευρώ το μήνα ?

Κατηγορία: 

Έκπτωση παροχής σε είδος (δίδακτρα τέκνων) από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης

Ερώτηση 1271
04.07.18
Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία προσλαμβάνει στέλεχος την 01/01/2017 και στην Σύμβαση εργασίας που υπογράφει μαζί του, αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώνει για λογαριασμό του τα δίδακτρα των παιδιών του σε ιδιωτικό σχολείο μέχρι ύψους 10.000 ευρώ των χρόνο.
Η εταιρεία προχωράει στην πληρωμή των διδάκτρων για το έτος 2017 ύψους 8.500 ευρώ μέσω τραπέζης, λαμβάνει το τιμολόγιο το οποίο καταχωρεί στα βιβλία της.
Στο τέλος του έτους βάζει παροχή σε είδος το ποσό των 8.500 στον Εργαζόμενο για να το συμπεριλάβει στην προσωπική του Φορολογική Δήλωση.
Θα πρέπει η εταιρεία να κάνει Φορολογική αναμόρφωση το ποσό των 8.500,00 ευρώ?

Κατηγορία: 

Έκπτωση ΦΠΑ επί δωρεάς προς αθλητικό σωματείο

Ερώτηση 1268
04.07.18
Είμαστε Α.Ε. και θα δώσουμε Δωρεά περίπου 5000 euro σε Ερασιτεχνικό Αθλητικό Σωματείο για να συμμετάσχει σε επίσημους Πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες. Το ποσό θα καλύπτει ακριβώς τα έξοδα αποστολής - διαμονής στο ξενοδοχείο για 5 ημέρες. Το ξενοδοχείο θα εκδώσει τιμολόγιο προς το Σωματείο. Το Σωματείο θα εκδώσει Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών πλέον ΦΠΑ προς την εταιρεία μας. Το ερώτημα είναι: Με ποιές προϋποθέσεις θα εκπέσουμε το Φ.Π.Α. αυτού του Τιμολογίου?

Κατηγορία: 

Σύμβαση έργου και υποχρεώσεις μισθοδοσίας

Ερώτηση 1274
03.07.18
Ατομική εμπορική εταιρεία με απλογραφικά βιβλία (β' κατηγορίας).
Ημερομηνία έναρξης εργασιών 25/10/2017.
Ενεργητικό 35.000,00€.
Έχει 5 εργαζομένους.
Κατά τη διάρκεια του 2017 έκανε πωλήσεις 570.000,00€ οι οποίες όμως πραγματοποιήθηκαν όλες κατά το μήνα Δεκέμβριο '17. Κατά τη διάρκεια του 2018 έχει κάνει ήδη πωλήσεις 2.500.000,00€ και αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους να ξεπεράσει τα 4.000.000,00€ πωλήσεις.
Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, όταν μια επιχείρηση ξεπεράσει για δύο συνεχόμενα έτη σε πωλήσεις το ποσόν των 1.500.000,00€, τότε υποχρεωτικά αλλάζει κατηγορία βιβλίων από απλογραφικά σε διπλογραφικά.
Ερώτημα:
Μία ατομική επιχείρηση συνάπτει με κάποια εταιρεία σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Στα πλαίσια αυτής της σύμβασης η ατομική χρησιμοποιεί εργαζόμενους της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας για την υλοποίηση του σκοπού της σύμβασης. Η αντισυμβαλλόμενη ασφαλίζει κανονικά τους εργαζόμενους.
Η ατομική τι υποχρεώσεις έχει απέναντι στους εργαζόμενους?
Υποβάλλουμε προσωρινές, βεβαιώσεις αποδοχών κλπ.?

Κατηγορία: 

Τήρηση βιβλίων βάσει κατηγορίας μεγέθους σε περίπτωση έναρξης μέσα στη χρήση – Αναγωγή τζίρου στο έτος

Ερώτηση 1270
03.07.18
Ατομική εμπορική εταιρεία με απλογραφικά βιβλία (β' κατηγορίας).
Ημερομηνία έναρξης εργασιών 25/10/2017.
Ενεργητικό 35.000,00€.
Έχει 5 εργαζομένους.
Κατά τη διάρκεια του 2017 έκανε πωλήσεις 570.000,00€ οι οποίες όμως πραγματοποιήθηκαν όλες κατά το μήνα Δεκέμβριο '17. Κατά τη διάρκεια του 2018 έχει κάνει ήδη πωλήσεις 2.500.000,00€ και αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους να ξεπεράσει τα 4.000.000,00€ πωλήσεις.
Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, όταν μια επιχείρηση ξεπεράσει για δύο συνεχόμενα έτη σε πωλήσεις το ποσόν των 1.500.000,00€, τότε υποχρεωτικά αλλάζει κατηγορία βιβλίων από απλογραφικά σε διπλογραφικά.
Ερώτημα:
Ο τζίρος των 570.000,00€ που έγινε μέσα στο 2017 θεωρείται τζίρος ολόκληρου του έτους, άρα η επιχείρηση δεν θα υποχρεούται την 1/1/2019 να αλλάξει κατηγορία βιβλίων ή μήπως για το τζίρο των 570.000 που έγινε μόνο τον Δεκέμβριο γίνεται αναγωγή σε ετήσια βάση (μήπως δηλαδή η εφορία υπολογίζει 570.000*12 = 6.840.000€) και με βάση έναν τέτοιο υπολογισμό η χρονιά του 2017 εκλαμβάνεται ως χρονιά υπέρβασης του ορίου των 1.500.000,00€ ?

Κατηγορία: 

Σελίδες