×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Ένταξη σε κατηγορία μεγέθους ιερού ναού βάσει Ε.Λ.Π.

Ερώτηση 1278
11.07.18
Ιερός ναός ο οποίος δεν τηρεί βιβλία γιατί δεν έχει κερδοσκοπική δραστηριότητα παρά μόνο έσοδα από ενοίκια, υποβάλλει Ε3 μηδενικό.
Σε ποια κατηγορία οντοτήτων θα πρέπει να καταταχτεί για να μπορέσει να υποβληθεί το Ε3;

Κατηγορία: 

Έκπτωση τόκων τραπεζικού δανείου το οποίο χαρακτηρίστηκε καθυστερούμενο

Ερώτηση 1277
11.07.18
AE χρηματοδοτήθηκε με κεφάλαιο κίνησης το 2005 ύψους 1.000.000,00 ευρώ . Την 31/12/2014 το δάνειο μπήκε σε οριστική καθυστέρηση από την τράπεζα. Έκτοτε η τράπεζα παρακολουθεί τους τόκους του δανείου αυτού, τους οποίους υπολογίζει κάθε εξάμηνο, σε εξωλογιστικούς λογαριασμούς. Η εταιρεία μας εγγράφει τους τόκους αυτούς στα βιβλία της και τους εκπίπτει φορολογικά. Το ερώτημα είναι αν σωστά η επιχείρηση εκπίπτει τους τόκους από το φορολογητέο εισόδημα εφόσον ως σήμερα δεν τους έχει καταβάλει. Συμπληρωματικά αναφέρω ότι από το διάστημα που το δάνειο μπήκε (31/12/2014) σε οριστική καθυστέρηση η επιχείρηση έχει καταβάλει μέρος τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων αυτών.

Κατηγορία: 

Ασφάλιση ξεναγών οι οποίοι αμείβονται με ΑΠΥ και αποστολή βεβαιώσεων των αποδοχών τους

Ερώτηση 1259
11.07.18
Επιχείρηση τουριστικό γραφείο πληρώνει ξεναγούς που του κόβουν ΑΠΥ για τις υπηρεσίες τους με κρατήσεις υπέρ του ΙΚΑ που πρέπει εκείνος να τις αποδώσει. Πώς και πού αποδίδονται αυτές οι κρατήσεις και πώς μετά το γραφείο θα αποδώσει τις βεβαιώσεις αποδοχών των ξεναγών αυτών;


Τρόπος έκδοσης στοιχείου ΕΛΠ από εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών (Συνέχεια ερωτήματος 1254)

Ερώτηση 1276
04.07.18
Εάν η εταιρεία ενοικίασης αυτοκίνητων εκδίδει συνενωμένο μισθωτήριο συμβόλαιο με ΑΠΥ ή ΤΠΥ είναι εντάξει, ή πρέπει υποχρεωτικά να εκδίδει ΑΠΥ ή ΤΠΥ ξεχωριστά από το μισθωτήριο;

Κατηγορία: 

Υπεραξία μεταβίβασης λεωφορείου βάσει Ν.2579/1998

Ερώτηση 1275
04.07.18
Τα μέλη Α.Ε., που εκμεταλλεύεται λεωφορεία, θέλουν να πουλήσουν ένα λεωφορείο. Ισχύει ότι υπάρχει κάποια ευνοϊκή διάταξη για να κάνουν απόσβεση του τιμήματος πώλησης σε μια επταετία μέχρι τέλους του 2018?

Κατηγορία: 

Σελίδες