×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Δυνατότητα εφαρμογής του λογιστικού σχεδίου μητρικής αλλοδαπής εταιρείας

Ερώτηση 1375
14.12.18
Αγαπητοί
Είμαστε υποκατάστημα αλλοδαπής και τηρούμε 2 λογιστικά προγράμματα. Το ένα (Ελληνικό πρόγραμμα) για να καλύψουμε τις ανάγκες που προκύπτουν από την Ελληνική νομοθεσία και το άλλο (SAP) για να καλύψουμε τις ανάγκες του ομίλου στον οποίο ανήκουμε (καθώς μέχρι πρόσφατα δεν υποστήριζε την Ελληνική γλώσσα), όπου για όλο τον όμιλο χρησιμοποιούνται κοινοί λογαριασμοί και υπάρχει ένα πεδίο όπου κάθε υποκατάστημα βάζει τον κωδικό του κατά την εκτέλεση μιας εγγραφής, καθώς και για την εξαγωγή των αρχείων του ημερολογίου, ισοζυγίου κτλ.
Με στόχο να καταργήσουμε το τοπικό λογιστικό πρόγραμμα κάνουμε προσπάθεια στο λογιστικό πρόγραμμα του ομίλου να δημιουργηθούν λογαριασμοί στην Ελληνική γλώσσα (για όσους λογαριασμούς χρειαζόμαστε) έτσι ώστε κάνοντας μια εγγραφή να ενημερωθεί ο κοινός λογαριασμός για όλο τον όμιλο και ταυτόχρονα ο αντίστοιχος Ελληνικός λογαριασμός. Αντιμετωπίζω όμως προβλήματα στην αντιστοίχιση καθώς για παράδειγμα η διάκριση των πελατών και προμηθευτών σε εσωτερικού και εξωτερικού γίνεται με βάση τα κριτήρια της μητρικής εταιρείας και δεν μπορεί να γίνει με βάση τα κριτήρια του τοπικού υποκαταστήματος. Στα πάγια δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης αντιστοίχιση μεταξύ των λογαριασμών που χρησιμοποιεί ο όμιλος με τους λογαριασμούς που τηρούμε στο τοπικό σύστημα.
Με βάση το ΕΓΛΣ η τήρηση των λογαριασμών ήταν υποχρεωτική και βάση του σχετικού υποδείγματος χωρίς περιθώριο ευελιξίας. Με τα ΕΛΠ υπάρχει, από ότι καταλαβαίνω, νέα κωδικοποίηση, η οποία όμως δεν είναι υποχρεωτική και δίνει τη δυνατότητα ευελιξίας στην κωδικοποίηση που θα τηρήσει μια εταιρεία.
Με δεδομένο ότι θα τηρείται όλο το κύκλωμα (παραστατικό, εγγραφή, ημερολόγιο, ισοζύγιο κτλ.) θα ήθελα να μάθω το πόση ευελιξία υπάρχει. Μπορώ για παράδειγμα να χρησιμοποιήσω το λογιστικό σχέδιο που τηρεί ο όμιλος ακόμα και αν δεν έχει σχέση με το λογιστικό σχέδιο του ΕΓΛΣ ή των ΕΛΠ, αρκεί να είναι στην Ελληνική γλώσσα;
Με εκτίμηση

Κατηγορία: 

Καταστροφή παγίων

Ερώτηση 1373
13.12.18
ΑΕ εμπορίας τροφίμων έχει στην ιδιοκτησία της πάγιο ηλεκτρονικό εξοπλισμό (Η/Υ, οθόνες, πληκτρολόγια, ποντίκια, εκτυπωτές, τηλέφωνα, φαξ, φωτοτυπικά, router κ.ά.) τα οποία έχει αποκτήσει τμηματικά από το 2005 μέχρι σήμερα και τα οποία έχουν καταστραφεί. Ο εξοπλισμός αυτός φυσικά έχει αντικατασταθεί από άλλο.
Στο μητρώο παγίων δεν έχουν καταχωρηθεί ένα-ένα ανά serial number, αλλά μαζικά σαν μονάδα ανά τιμολόγιο (π.χ. ένας πλήρης Η/Υ).
Η αξία όλων αυτών έχει αποσβεσθεί πλήρως.
Τα ερωτήματα είναι:
α. Πώς ενδείκνυται η καταστροφή αυτού του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ένα-ένα με περιγραφή είδους και s/n, ή ανά ομάδα είδους (π.χ. οθόνες συνολικά) με γενική περιγραφή και ποσότητα);
β. Η αξία καταστροφής είναι 0,01 €/είδος (αφού έχουν αποσβεσθεί πλήρως);
γ. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί πριν το πέταμα του εξοπλισμού αυτού (που δηλώνουμε την καταστροφή);
δ. Πώς θα γίνουν οι εγγραφές καταστροφής του εξοπλισμού αυτού;

Κατηγορία: 

Ακίνητα

Ερώτηση 1370
07.12.18
Τεχνική εταιρία κατασκεύασε το 2005 έξι διαμερίσματα με σκοπό την πώληση τους. Τα διαμερίσματα παραμένουν αδιάθετα και η αξία τους εμφανίζεται στο λογαριασμό 21 του ΕΓΛΣ.
Από το 2007 έως σήμερα η εταιρία εκμισθώνει τα παραπάνω ακίνητα και δηλώνει τα εισπραττόμενα ενοίκια στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Ερώτηση:
Τα παραπάνω 6 διαμερίσματα που εκμισθώνονται θα πρέπει να θεωρηθούν πάγια, να εγγραφούν στο Ε9 από το 2010, να περάσουν στον λογαριασμό 11 και αν πουληθούν να θεωρηθούν ως πώληση παγίου ή να παραμείνουν ως έχουν?
Ευχαριστώ

Κατηγορία: 

Εισφορές μισθωτής κ μη μισθωτής απασχόλησης

Ερώτηση 1374
05.12.18
Διαχειριστής ΙΚΕ καταβάλει την εισφορά ΕΦΚΑ (σήμερα € 167,95).
Επίσης είναι και μισθωτός στην ίδια εταιρεία με τις ανάλογες εισφορές εργαζομένου.
Επειδή θα μπει διαχειριστής και σε άλλη ΙΚΕ καταβάλλοντας την ανάλογη εισφορά, ποια θα είναι η τελική επιβάρυνση;
Με την εκκαθάριση θα αθροιστούν οι ( 3) εισφορές και θα του επιστραφούν τα επιπλέον;

Κατηγορία: 

Αγορά και πώληση ακινήτου από κάτοικο εξωτερικού – Δηλωτικές υποχρεώσεις

Ερώτηση 1372
05.12.18
Ελληνίδα που παντρεύτηκε Αυστριακό, κατοικεί και εργάζεται μόνιμα στην Αυστρία πάνω από 15 χρόνια.
Πριν 8-10 χρόνια αγόρασε ένα ακίνητο (μονοκατοικία με οικόπεδο) στην Ελλάδα έναντι του ποσού των 40.000€, όπου και από τότε απέκτησε ελληνικό ΑΦΜ και έκανε δήλωση Ε9 για το ακίνητο αυτό (δεν έκανε ποτέ δήλωση εισοδήματος Ε1 έκτοτε λόγω περιουσιακού στοιχείου στην Ελλάδα, αφού κάνει δήλωση στην χώρα όπου ζει).
Στο 2018 αποφασίζει να πουλήσει το ακίνητο αξίας 50.000€ σε κάτοικο Ελλάδας.
Ερώτηση:
α. Είναι σωστό που δεν έχει κάνει δηλώσεις Ε1-Ε2 όλα αυτά τα χρόνια που έχει ακίνητο στην Ελλάδα; Την καλύπτει το γεγονός ότι κάνει κοινή δήλωση με τον άντρα της στην Αυστρία για τα εισοδήματά τους στο εξωτερικό; (όλα αυτά τα χρόνια το ακίνητο μένει ανεκμετάλλευτο, εκτός από 20 μέρες τον χρόνο που κάνουν τις διακοπές τους - το ακίνητο ηλεκτροδοτείται όλο τον χρόνο).
β. Για την πώληση του ακινήτου, εκτός από την διαγραφή του στο Ε9, θα πρέπει να γίνει και δήλωση εισοδήματος Ε1 με το ποσό της πώλησης; Κι αν ναι, εκτός από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, θα πληρώσει κάποιον άλλο φόρο; Μήπως αρκεί να το δηλώσει στην δήλωση που κάνει στο εξωτερικό;
γ. Θα πρέπει να ανοίξει λογαριασμό σε ελληνική τράπεζα για την είσπραξη του ποσού ή μπορεί να χρησιμοποιήσει αυστριακό τραπεζικό λογαριασμό για την μεταφορά; (το νόμισμα είναι κοινό)

Κατηγορία: 

Υπολογισμός δώρου Χριστουγέννων μετά την κήρυξη υποχρεωτικής Κ.Σ.Σ.Ε.

Ερώτηση 1371
05.12.18
Καλημέρα, σχετικά με την νέα σύμβαση των ξενοδοχοϋπαλλήλων ήθελα να ρωτήσω τα εξής:
1) Η σύμβαση είναι υποχρεωτική από 01/10 ή από 04/10;
2) Για τους εργαζόμενους που η εργασιακή τους σχέση έληξε από 05-10/10, πώς θα υπολογιστούν τα επιδόματα αδείας, οι αποζημιώσεις αδείας και τα δώρα Χριστουγέννων; Με βάση τον τελευταίο μισθό τους ή αναλογικά με το μέσο ημερομίσθιο; Δηλαδή, π.χ. κάποιος που αμειβόταν με μικτά 586,08€ και με βάση την νέα σύμβαση ο μισθός είναι 851,06€ τι επίδομα, αποζημίωση και Δ.Χ. θα λάβει;

Κατηγορία: 

Ανέγερση κτίσματος από ατομική επιχείρηση

Ερώτηση Τ.15
04.12.18
Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο συνεργείο αγροτικών μηχανημάτων σε ιδιόκτητο οικόπεδο του φυσικού προσώπου-επιχειρηματία αναγείρει κτίσμα για τις ανάγκες της ατομικής επιχείρησης.
1) Το κόστος κατασκευής του κτίσματος αποτελεί τεκμήριο για τον επιχειρηματία;
2) Aν είναι τεκμήριο μπορεί να επικαλεσθεί δάνειο για την κάλυψη του τεκμηρίου;
3) Mπορεί να εκπέσει τις δαπάνες ανέγερσης από τα έσοδα και τον αντίστοιχο ΦΠΑ εισροών;

Κατηγορία: 

Σελίδες