×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Ιδιοχρησιμοποίηση ενοικιαζόμενων δωματίων

Ερώτηση 1285
27.07.18
Στα ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα, υπάρχει υποχρέωση δήλωσης εισοδήματος από ιδιόχρηση στο Ε2 ατομικής με απλογραφικά;
Αν ναι, θα υπολογιστεί επί ποιάς επιφανείας; Επί του συνόλου των τμ των κτισμάτων; Των τμ της διοίκησης; Των τμ του περιβάλλοντος χώρου οικοπέδου;

Κατηγορία: 

Αναγραφή αυτοπαραδόσεων στο Ε3

Ερώτηση 1286
27.07.18
Ποιες περιπτώσεις μπαίνουν στον κωδικό 106 (Δ2) του Ε3 σε σχέση με την ένδειξη αυτοπαραδόσεις;
Αφορά εκείνες τις αυτοπαραδόσεις αποθεμάτων που διατίθενται για σκοπούς ξένους ως προς τον επιχειρηματικό σκοπό (π.χ. δώρα, αυτοκατανάλωση σε ατομική επιχείρηση);
Αν αφορά υπηρεσίες δωρεάν παρεχόμενες (ανεξάρτητα αν αυτές υπάγονται ή όχι σε ΦΠΑ), πρέπει να αναγραφεί κάπου η δαπάνη που υπέστη η επιχείρηση για την δωρεάν διάθεσή αυτών των υπηρεσιών; (πχ στους κωδικούς της γραμμής Δ9 του Ε3;)
Από την άλλη πλευρά, τα «τεκμαρτά» έσοδα των παραπάνω πράξεων, πώς και πού εμφανίζονται στο Ε3;

Κατηγορία: 

Έσοδα από υπεκμίσθωση ακινήτου, επιδότηση και δημιουργία κλάσματος Pro-rata. – Χαρακτηρισμός δραστηριότητας ως παρεπόμενης.

Ερώτηση 1282
18.07.18
Εταιρεία με κύρια δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα και συναφείς δευτερεύουσες δραστηριότητες, έχει στην ίδια χρήση έσοδα από υπεκμίσθωση ακινήτου και επίσης λαμβάνει επιχορήγηση-επιδότηση ΕΣΠΑ.
Διευκρινίζουμε ότι η εκμίσθωση ακινήτων δεν συμπεριλαμβάνεται στον καταστατικό σκοπό της εταιρείας.
Έστω ότι έχουμε ακαθάριστα έσοδα από παροχή υπηρεσιών (πράξεις φορολογητέες) 34.000,00 ευρώ, έσοδα από υπεκμίσθωση 6.500,00 ευρώ και επιχορήγηση 120.000,00 ευρώ.
Στην παραπάνω περίπτωση πρέπει να συμπεριλάβουμε στον παρονομαστή του κλάσματος της Pro-rata τα έσοδα από υπεκμίσθωση και την επιχορήγηση ή όχι;
Πότε το εισόδημα από υπεκμίσθωση ακινήτων χαρακτηρίζεται ως παρεπόμενη πράξη και δεν το συμπεριλαμβάνουμε στον παρανομαστή του κλάσματος;
Ποια είναι τα κριτήρια χαρακτηρισμού μίας δραστηριότητας ως παρεπόμενης για σκοπούς ΦΠΑ;

Κατηγορία: 

Φορολογική μεταχείριση και αναγραφή στο Ε1 χρηματικού επάθλου από τηλεπαιχνίδι

Ερώτηση 1280
16.07.18
Εντός 2017 αποκτήθηκε χρηματικό έπαθλο από συμμετοχή σε τηλεπαιχνίδι, ποσό 1.845 ευρώ με παρακράτηση φόρου 20%, 369 ευρώ και ποσό 1.000 ευρώ χωρίς παρακράτηση φόρου.
Από το τηλεοπτικό κανάλι μας ενημέρωσαν ότι δεν θα ανεβάσουν ηλεκτρονικά τα ποσά διότι αποτελούν χρηματικά έπαθλα.
Σε ποιους κωδικούς αναγράφονται στο Ε1; Υπάρχει περίπτωση επιστροφής φόρου 369 ευρώ;

Κατηγορία: 

Μη επιστροφή προκαταβολής από επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων

Ερώτηση 1279
16.07.18
Πελάτης αλλοδαπός έστειλε το 2017 προκαταβολή 500€ σε επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων για την διαμονή που θα πραγματοποιούνταν τον Απρίλιο του 2018.
Για κάποιους λόγους ο πελάτης δεν προσήλθε και η προκαταβολή δεν θα επιστραφεί.
1) Θεωρείται το ποσό αυτό εισόδημα και φορολογείται;
2) Υπάγεται σε ΦΠΑ; Αν όχι έχει χαρτόσημο και τι ποσοστό;
3) Τι παραστατικό πρέπει να εκδοθεί;

Κατηγορία: 

Σελίδες