×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

ΕΝ.Φ.Ι.Α

Ερώτηση 053.
Παρακαλώ θα ήθελα να με βοηθούσατε για τον ενφια.

Έχω ένα κτίριο 600 τ.μ. βιοτεχνικό και ήρθε ενφια 1900 ευρώ. Το δηλώνω στο ε9 με τον κωδικό 3. Όμως μου είπαν ότι πρέπει να δηλώσω ιδιόχρηση και ότι το κτίριο είναι Σιδηροκατασκευή για να έχω έκπτωση. Δεν ξέρω όμως τι κωδικούς να βάλω στον ε9 εκεί που λέει ειδική κατηγορία για να έχω μειωμένο ενφια.

Κατηγορία: 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΑΓΡΟΤΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ

Ερώτηση 051.
Παρακαλώ μπορείτε να μας απαντήσετε αν ο αγρότης κανονικού καθεστώτος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει τιμολόγιο πώλησης (αυτοτιμολόγηση) για το δικαίωμα ελαίων και του πυρήνα τα οποία είναι παροχή υπηρεσιών για το ελαιοτριβείο (ΤΠΧ) για την εργασία που κάνει. (άρθρο 7.Β.45)

Κατηγορία: 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΦΕ – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΛΛΟΥ

Ερώτηση 050.
Κυπριακή εταιρία προσφέρει υπηρεσίες (management) συμβουλευτικές, διοικητικές, υπηρεσίες οργάνωσης, παρακολούθηση αγορών, προσωπικού κρατήσεων κλπ. σε Ανώνυμη ξενοδοχειακή επιχείρηση στην Ελλάδα.

Για τις αμοιβές εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

Ερωτάται: 1- Εάν στο τιμολόγιο πρέπει να τιμολογηθεί φπα και οφείλεται να καταβληθεί στην Ελλάδα.

2- Εάν επί των αμοιβών αυτών πρέπει να γίνει παρακράτηση φόρου και με ποιο ποσοστό 20% ή σύμφωνα με την ΣΑΔΦ.

Κατηγορία: 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ερώτηση 049.
Ελληνική εταιρία θέλει να τιμολογήσει για μεσιτεία-ανεύρεση πελατείας-προμήθεια

Α) μία ξένη ασφαλιστική εταιρία για ασφαλιστήριο συμβόλαιο που συνάφθηκε μεταξύ της ξένης ασφαλιστικής και μιας ελληνικής εταιρίας

Β) την ίδια ως άνω ξένη ασφαλιστική για συμβόλαιο που σύναψε με ένα ιδιώτη στην Ελλάδα

Γ) την ίδια ως άνω ξένη ασφαλιστική για συμβόλαιο που σύναψε με μία εταιρία που βρίσκεται σε άλλη χώρα της ΕΟΚ και εκτός ΕΟΚ

Ερωτάται τι ΦΠΑ θα υπολογισθεί σε κάθε περίπτωση;

Κατηγορία: 

ΠΡΑΞΗ ΛΗΠΤΗ ΑΠΟ Γ΄ ΧΩΡΑ

Ερώτηση 047.
Ατομική επιχείρηση (φροντιστήριο μέσω διαδικτύου) που απαλλάσσεται του ΦΠΑ, κάνει μια αγορά από τρίτη χώρα (Καναδάς),μέσω ίντερνετ (leasing ψηφιακής τάξης),θα ήθελα να μου απαντήσετε αν μπορείτε για τον λογιστικό και φορολογικό χειρισμό (εγγραφές και έντυπα ΦΠΑ ).

Δηλαδή πως κάνουμε την εγγραφή για β' κατηγορίας και αν πρέπει να δώσω έκτακτη δήλωση ΦΠΑ ή επειδή απαλλάσσομαι του ΦΠΑ αφού οι υπηρεσίες που παρέχει είναι εκτός ΦΠΑ δεν ανακατεύομαι καθόλου με δήλωση ΦΠΑ;

Κατηγορία: 

ΕΡΓΟΣΗΜΟ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΦΟΡΕΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ερώτηση 046.
Φυσικό πρόσωπο επιτηδευματίας με ατομική επιχείρηση πώλησης αγαθών, παροχής υπηρεσιών, γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός κλπ. ο οποίος για την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας ασφαλίζεται στον ανάλογο φορέα κύριας ασφάλισης μπορεί να απασχοληθεί περιστασιακά ως εργάτης γης και ασφάλιση με εργόσημα ΟΓΑ;

Επηρεάζει το γεγονός αυτό την ασφάλιση στον κύριο φορέα ασφάλισής του; Απαιτείται να έχει απογραφή και να κατέχει αριθμό μητρώου από τον ΟΓΑ;

Κατηγορία: 

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ

Ερώτηση 045.
Ιερός ναός ο οποίος δεν έχει κερδοσκοπική δραστηριότητα και έχει απαλλαγή απο το ΦΠΑ θα πραγματοποιήσει παζάρι με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της δραστηριότητας του για τη σίτιση αστέγων. Για την απαλλαγή από το ΦΠΑ θα ζητηθεί η έγκριση του οικον.εφόρου σύμφωνα με την εγκ.10/10.7.87.

Κατηγορία: 

ΑΚΙΝΗΤΟ – ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

Ερώτηση 044.
Το τεκμαρτό μίσθωμα λόγω δωρεάν παραχώρησης είναι 3% (σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4172/2013) επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Θα ήθελα να μάθω αν εξακολουθεί να ισχύει ο ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ κατά τον υπολογισμό τεκμαρτού μισθώματος σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης ακινήτου σε τρίτο πρόσωπο.

Κατηγορία: 

Σελίδες