×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Ο.Ε.) – Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ερώτηση 073.
Προσωπική εταιρία (Ο.Ε.) με αντικείμενο δραστηριότητας οινοποιείο-καλλιέργεια σταφυλιών, αγοράζει πρώτη ύλη(σταφύλια) από τους εταίρους της ομόρρυθμα μέλη οι οποίοι είναι αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

Α) Τα καθαρά κέρδη της εν λόγω εταιρίας (πώληση εμφιαλωμένου οίνου) θα φορολογηθούν ως εισόδημα από αγροτική εκμετάλλευση με συντελεστή 13% ή ως εισόδημα από εμπορική εκμετάλλευση με συντελεστή 26%.

Β) Έχει την δυνατότητα η εν λόγω εταιρία να έχει στην κατοχή της Φ.Ι.Χ. αγροτικής χρήσης;

Κατηγορία: 

ΟΡΙΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Ερώτηση 072.
Θα ήθελα να μάθω πότε αλλάζουμε κατηγορία βιβλίων από απλογραφικά σε διπλογραφικά. Το όριο παραμένει το ίδιο, 1.500.000 ευρώ, αλλά για να αλλάξουμε από απλογραφικά σε διπλογραφικά πρέπει το ανώτερο όριο να ξεπεραστεί για δύο συνεχόμενες χρήσεις;

Κατηγορία: 

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Ερώτηση 071.
Υπάρχει στη Γερμανία η εταιρεία Α με τη μορφή ΕΠΕ (Gmbh) και έχει εταίρους τούς Χ με 75% και Ψ με 25%. Οι εταίροι αποφασίζουν και ιδρύουν και στην Ελλάδα μια ΕΠΕ με την επωνυμία Β ΕΠΕ. Στην Ελληνική εταιρεία οι εταίροι συμμετέχουν με τα ίδια ποσοστά όπως και στη Γερμανική. Ο Χ με 75% και ο Ψ με 25%. Τα μοναδικά έσοδα για τη χρήση του 2014 της Ελληνικής ΕΠΕ προέρχονται από σύμβαση που έχει συναφθεί με τη Γερμανική ΕΠΕ.

Κατηγορία: 

ΕΣΟΔΟ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ερώτηση 070.
Πελάτης μου (φαρμακείο) έχει εκδώσει το τιμολόγιο του ΕΟΠΥΥ που αφορά τον μήνα Δεκέμβριο με ημερομηνία 12.01.2015.

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π., βάσει της αρχής του δεδουλευμένου, το έσοδο της πώλησης / παράδοσης αγαθών του Δεκεμβρίου θα αναγνωριστεί υποχρεωτικά στην περίοδο 20Χ1 (Δεκέμβριος), έστω και εάν το τιμολόγιο εκδοθεί τον Ιανουάριο του 2020Χ2 (αποσύνδεση τιμολόγησης από την αναγνώριση του εσόδου).

Κατηγορία: 

ΑΓΡΟΤΕΣ – ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ερώτηση 069.
Ελεύθερος επαγγελματίας, ιδιοκτήτης φροντιστηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βιβλία εσόδων εξόδων (απαλλασσόμενος του ΦΠΑ) ,διαθέτει και αγροτικά εισοδήματα για το έτος 2014 (χρήση) 1300 ευρώ και καμία επιδότηση.

Σε ποιο καθεστώς πρέπει να ενταχθεί ( ειδικό η κανονικό καθεστώς);

Θα πρέπει να τηρήσει βιβλία εσόδων εξόδων και να υποβάλλει περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για τα αγροτικά εισοδήματα; η κρίνεται αυτοτελώς για κάθε δραστηριότητα;

Κατηγορία: 

ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ

Ερώτηση 068.
Θα ήθελα να μου πείτε τι κάνουμε στις παρακάτω περιπτώσεις για το ε11 βιβλίο αδειών.

1. Σε περίπτωση απόλυσης μισθωτού που δεν πήρε την άδεια του αλλά πήρε επίδομα αδείας και αποζημίωση αδείας , γράφουμε τον μισθωτό στο Ε11 και αν ναι με τι ποσά συμπληρώνουμε τα πεδία του Ε11.

2. πρόσληψη εργαζόμενου 26/12/2014 που δεν δικαιούται ημέρες αδείας αλλά του δώσαμε μια μικρή αναλογία επιδόματος τον γράφουμε στο Ε11 και αν με τι ποσά.

Κατηγορία: 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΠΑ

Ερώτηση 067.
Μέχρι πότε μπορούμε να μεταφέρουμε πιστωτικό υπόλοιπο το οποίο όμως χρεωπιστώνεται μέσα σε χρήση;

Το ίδιο συμβαίνει και με τις οικοδομικές επιχειρήσεις (εργολάβοι) όπου εκεί δημιουργούνται μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα;

Κατηγορία: 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ερώτηση 066.
>Σε επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων 4 κλειδιών θέλουμε να αδειοδοτήσουμε δράση καφέ - κυλικείου - αναψυκτηρίου;

Με πρόχειρο φαγητό και παρασκευαστήριο μικρής δυναμικότητας πελατών (50). Ποιες οι προδιάγραφες υποδομής(κουζίνα σε υπόγειο μπορεί; τ.μ. κλπ);


ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ερώτηση 065.
Παρακαλώ να μου απαντήσετε την εξής ερώτηση. Επιχείρηση υπερέβη το όριο των 1.500.000 ευρώ τζίρο κατά την χρήση 2014. Μέχρι πρότινος ίσχυε οτι θα έπρεπε να την εντάξω σε διπλογραφικά βιβλία.

Κατηγορία: 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ε9

Ερώτηση 064.
Θέλω να διορθώσω την περιουσιακή κατάσταση του Ε9 ενός πελάτη μου. Επειδή έχει γίνει παλιότερα το Ε9 με λάθος στοιχεία στα τ.μ. κτηρίου κ στρ. χωραφιών, θέλω να τα διορθώσω. Π.χ. αντί για 4.789 στρ. ,που είναι το σωστό έχει βάλει 5000 στρ., αντί για 344 τ.μ., που είναι το σωστό έχει βάλει 340τ.μ.

Ερώτηση: 1) Θα ξεκινήσω τις αλλαγές από το 2010 έτος;

2) Θα έχει πρόστιμο;

3) Αν μου ζητήσουν έλεγχο, πέρα από συμβ. πράξη κ τοπογραφικές μελέτες, τι άλλο θα μου ζητήσουν;

Κατηγορία: 

Σελίδες