×

Επικοινωνία

×

Φορολογία Στην Πράξη

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ερώτηση 107.
Θα ήθελα να ρωτήσω, αν η χρήση γερανού, η οποία παρέχεται από ατομική επιχείρηση, υπόκεινται σε παρακράτηση 20% και αν η παρακράτηση γίνεται για άνω των 300 ή από το πρώτο ευρώ.

Επίσης, όταν μία εταιρεία ενοικιάζει μηχανήματα σε πελάτες, αυτή η πράξη υπόκεινται σε παρακράτηση;

Κατηγορία: 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ερώτηση
Εταιρία με έδρα στην Βουλγαρία , θέλει να ενοικιάσει χώρο στην Ελλάδα με σκοπό τα εμπορεύματα τα οποία έχουν αγοράσει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή και ιδιώτες(κάτοικοι Ελλάδος) να μπορούν να τα παραλαμβάνουν από τον συγκεκριμένο αποθηκευτικό χώρο.

Κατηγορία: 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Ερώτηση 109.
Σας παρακαλώ ενημερώστε με για τα εξής:

Μαθητής από ΙΕΚ (μάγειρας) πρόκειται να προσληφθεί σε εστιατόριο. Αρχικά συντάσσω συμφωνητικό μαθητείας; Στέλνω πρόσληψη στον ΟΑΕΔ και πίνακα στο ΣΕΠΕ; Στην ΑΠΔ τι κωδικούς χρησιμοποιώ; Ο εργοδότης πληρώνει μόνο 1% στο ΙΚΑ; Οι αποδοχές του μαθητή είναι του εργοδότη ή του ΙΕΚ; Ο μαθητής προμηθεύεται κάποιο δελτίο από το ΙΚΑ;

Κατηγορία: 

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Ερώτηση 105.
Στο βιβλίο σας: « Πρακτικός οδηγός για τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα», στο μέρος τρίτο Κ.Φ.Α.Σ. και ειδικότερα στο 3.Α.1 «πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους» παρ.3 αναφέρεται ότι στη περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.4308/2014  εντάσσονται μεταξύ άλλων και τα μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα,εφόσον αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική Δραστηριότητα βάσει της ΠΟΛ 1033/31.12.13.

Καταρχήν, δε μπορώ να βρω τη συγκεκριμένη ΠΟΛ(1033/31.12.13). Υπάρχει ή έχει γίνει κάποιο λάθος;

Κατηγορία: 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Κατά τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι φορολογικές αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού

Κατηγορία: 

Σελίδες