×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Διανομή μερίσματος σε ΙΚΕ που συμμετέχει σε ΟΕ η οποία τηρεί απλογραφικά βιβλία

Ερώτηση M019
08.06.18
ΙΚΕ συμμετέχει με 90% σε μία ΟΕ με απλογραφικά βιβλία.
Η ΙΚΕ όταν θα πάρει το μέρισμα θα κάνει διανομή.
Τι εγγραφές γίνονται στα βιβλία της ΙΚΕ και της ΟΕ και πώς απεικονίζεται στο έντυπο Ν (και για την ΙΚΕ και για την ΟΕ).
Ουσιαστικά, τι φορολογία έχει;

Κατηγορία: 

Προσδιορισμός συνόλου δαπανών από παροχή υπηρεσιών (κωδ. 401) προκειμένου για τον υπολογισμό του μικτού κέρδους στο έντυπο Ε3

Ερώτηση 1255
08.06.18
Θα ήθελα να ρωτήσω στις επιχειρήσεις που έχουν παροχή υπηρεσίας στο μικτό κέρδος για το Ε3 πρέπει να μπαίνει το σύνολο των δαπανών; Π.χ. στους εκμεταλλευτές ταξί το πετρέλαιο ή στους δικηγόρους τα αναλώσιμα, κάποιες κρατήσεις του δικηγορικού συλλόγου πλην ενσήμων κλπ. πρέπει να ληφθούν υπόψη στο μικτό κέρδος;

Κατηγορία: 

Τρόπος έκδοσης στοιχείου ΕΛΠ από εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών

Ερώτηση 1254
07.06.18
Εταιρεία με αντικείμενο την ενοικίαση μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων μπορεί να εκδίδει φορολογικό παραστατικό (ΑΠΥ ή ΤΠΥ) χωριστά από το συμβόλαιο μίσθωσης ή το έντυπο είναι υποχρεωτικά συνενωμένο?
Αν εκδίδει χωριστά πρέπει να είναι από ταμειακή?

Κατηγορία: 

Παραστατικό εκθλιπτικού δικαιώματος που λαμβάνει αγρότης ειδικού καθεστώτος από ελαιοτριβείο

Ερώτηση 1240
07.06.18
Ελαιοτριβείο εκδίδει σε αγρότη ειδικού καθεστώτος ΤΠΥ-ΔΑ. Στο επισυναπτόμενο παραστατικό (βλ. παρακάτω) τι θα υπολογισθεί ως έσοδο και τι ως έξοδο?

Κατηγορία: 

Μεταβίβαση αγροτικών δικαιωμάτων-επιδοτήσεων

Ερώτηση 1247
07.06.18
Η μεταβίβαση δικαιωμάτων αγροτικών επιδοτήσεων μαζί με τα εμπορεύματα (Μόσχοι πάχυνσης), αποτελεί εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (κωδ 829 ΠΙΝ.Ε), φορολογείται με 15% με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (αυτοτελώς) και ο φόρος αποδίδεται με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης;

Κατηγορία: 

Σελίδες