×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε το νέο τεύχος του Περιοδικού " TaxPress eMagazine "
Δείτε τα νέα λήμματα στο "Εγχειρίδιο του Λογιστή"

Δείτε αποσπάσματα σεμιναρίων στο κανάλι μας: ASTbooks

Απασχόληση συνταξιούχου του Δημοσίου ως αγρότης κανονικού καθεστώτος

Ερώτηση 1339
11.10.18
Σχετικά με την ερώτηση 1334: Αφού ασκούσε την δραστηριότητα ως αγρότης ειδικού πριν την 12/5/2016, και σε συνάρτηση με τις αποφάσεις Αριθμ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.12151/274/2018 19/3/2018 και Αριθ. πρωτ.: Φ.10043/οικ. /27751/824/2017, δεν θα πρέπει να έχει μείωση της σύνταξης και δεν θα πρέπει να έχει εισφορές.

Κατηγορία: 

Αμοιβή καθηγητών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών

Ερώτηση 1338
11.10.18
Στα φροντιστήρια Μ.Ε. και Ξ.Γ., η αμοιβή των 6,70€ είναι ανά 60λεπτο ή ανά 45λεπτο + 15 λεπτά διάλλειμα;
(Σύμβαση με τον ΕΓΣΣΕ ως προς τους μη μισθολογικούς όρους και τον 4093 ως προς τους μισθολογικούς, δηλαδή 586,08€)
Παράδειγμα:
Αν, ο εργοδότης απασχολεί τον καθηγητή πχ από 15:00-16:30 συνεχόμενα και αυτό το ωράριο έχουμε στο Ε4, η αμοιβή θα είναι:
1,5 ώρα * 6,7€ = 10,05€;
ή
1,5 ώρα * 6,7€ * 1,333 (=60 λεπτά / 45 λεπτά διδακτικής ώρας) = 13,40€;
Πρέπει εν τέλει να μετατρέπουμε το ωράριο πραγματικής εργασίας σε διδακτικό με την προσαύξηση του 1,333 (=60/45);
Ή θα πρέπει να υπάρχει στο Ε4 δηλωμένο ωράριο πολλαπλάσιο των 60 λεπτών σε ημερήσια βάση;
Ή μπορούμε να έχουμε στο Ε4 δηλωμένο ωράριο όπου, σε εβδομαδιαία βάση, θα είναι πολλαπλάσιο των 60 λεπτών (πχ 1,5 ώρα την Δευτέρα +2,5 ώρες την Τρίτη =4 ώρες 60λεπτες την εβδομάδα;)

Κατηγορία: 

Ασφάλιση σε Τ.Ο.Ε.Β.

Ερώτηση 1324
10.10.18
Σε προηγούμενη ερώτηση με το πιο πάνω θέμα, αναφέρατε ότι η αμοιβή της μπορεί να καθορίζεται από τον από το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό και οι μη μισθολογικοί από την εκάστοτε ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Όμως στον Νόμο 4354/2015 στο Κεφάλαιο Β΄ στο άρθρο 7,«Πεδίο εφαρμογής», αναφέρει:
1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου:
α) …..
ιδ) οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων.
Έπειτα από τα ανωτέρω θα μπορούσαμε την αμοιβή της να την καθορίσουμε με όσα αναφέρατε στην προηγούμενη απάντηση σας;
Εάν εμπίπτει στην περίπτωση που αναγράφει ο πιο πάνω νόμος, η ασφάλιση της υπαλλήλου θα υπάγεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ; και με τι ποσοστά; Ποιος θα είναι ο μισθός της;

Κατηγορία: 

Εξαγωγή αποτελέσματος ατομικής επιχείρησης

Ερώτηση 1341
10.10.18
Σε ατομική επιχείρηση με διπλογραφικά βιβλία το καθαρό κέρδος προ φόρων ανέρχεται στα 13477,04ευρώ.Το κόστος της ιδιόχρησης του κτιρίου είναι 5454,00ευρώ και οι λογιστικές διαφορές είναι 4958,69ευρώ.Επίσης υπάρχουν ζημιές προηγούμενων ετών 70584,90 ευρώ οι οποίες συμψηφίζονται στο Ε1 της ατομικής επιχείρησης. Ποιες είναι οι εγγραφές τακτοποίησης με περίοδο ισολογισμού καθώς και ποιες είναι οι εγγραφές που αφορούν τον φόρο της ατομικής του φορολογικής δήλωσης με βάσει ότι ο φορολογούμενος δεν διαθέτει εισοδήματα από άλλες πηγές . Ο φόρος που προκύπτει για τον επιχειρηματία προέρχεται από την ιδιόχρηση ποσού 5181,60ευρώ καθώς και από τα εισοδήματα της συζύγου του που είναι από μισθωτές υπηρεσίες και ανέρχονται στα 10536,74ευρώ. Να σημειωθεί ότι το τέλος επιτηδεύματος ανέρχεται στα 650,00ευρώ.

Κατηγορία: 

Δαπάνες για λογαριασμό τρίτου

Ερώτηση 1337
10.10.18
Το ερώτημα μου έχει να κάνει σχετικά με τον τρόπο που θα πρέπει να χειριζόμαστε τις "δαπάνες που κάνει ένα γραφείο τελετών για λογαριασμό τρίτων".
Ο πελάτης μου, ο οποίος έχει ΙΚΕ, λαμβάνει από τους τρίτους χρήματα σχετικά με τα παρακάτω:
- Αμοιβή νεκροφορέων.
- Αυτοκίνητο για τη μεταφορά πραγμάτων και
- Για πλύσιμο – άλλαγμα.
Για τις συγκεκριμένες αμοιβές στην ΑΠΥ που κόβει το γραφείο τελετών δεν βάζει ΦΠΑ.
Σε τυχόν έλεγχο θα πρέπει να έχω παραστατικά που να αποδεικνύουν τα συγκεκριμένα έξοδα και ποια να είναι αυτά;
Επίσης στην καταχώρηση της ΑΠΥ τις "δαπάνες για λογαριασμό τρίτων" σε ποιον κωδικό θα τις καταχωρήσω;
Κατά την έκδοση της ΑΠΥ ο πελάτης με πληρώνει το σύνολο του ποσού με μετρητά. Το ποσό που εισπράττω είναι κάτω από 500€ τόσο για την παροχή υπηρεσίας όσο και για τις "δαπάνες για λογαριασμό τρίτων". Όμως το συνολικό εισπρακτέο ποσό είναι πάνω από 500€. Έχω πρόβλημα ή επειδή αφορά δαπάνες για λογαριασμό τρίτων είμαι καλυμμένος;
Επίσης, οποιεσδήποτε πληροφορίες θα μπορούσα να αντλήσω υπό τη κατεύθυνσή σας παρακαλώ πολύ όπως μου υποδείξετε συγκεκριμένη ΠΟΛ ή εγκύκλιο κτλ.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Κατηγορία: 

Σελίδες