×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Δαπάνες για λογαριασμό τρίτου

Ερώτηση 1337
10.10.18
Το ερώτημα μου έχει να κάνει σχετικά με τον τρόπο που θα πρέπει να χειριζόμαστε τις "δαπάνες που κάνει ένα γραφείο τελετών για λογαριασμό τρίτων".
Ο πελάτης μου, ο οποίος έχει ΙΚΕ, λαμβάνει από τους τρίτους χρήματα σχετικά με τα παρακάτω:
- Αμοιβή νεκροφορέων.
- Αυτοκίνητο για τη μεταφορά πραγμάτων και
- Για πλύσιμο – άλλαγμα.
Για τις συγκεκριμένες αμοιβές στην ΑΠΥ που κόβει το γραφείο τελετών δεν βάζει ΦΠΑ.
Σε τυχόν έλεγχο θα πρέπει να έχω παραστατικά που να αποδεικνύουν τα συγκεκριμένα έξοδα και ποια να είναι αυτά;
Επίσης στην καταχώρηση της ΑΠΥ τις "δαπάνες για λογαριασμό τρίτων" σε ποιον κωδικό θα τις καταχωρήσω;
Κατά την έκδοση της ΑΠΥ ο πελάτης με πληρώνει το σύνολο του ποσού με μετρητά. Το ποσό που εισπράττω είναι κάτω από 500€ τόσο για την παροχή υπηρεσίας όσο και για τις "δαπάνες για λογαριασμό τρίτων". Όμως το συνολικό εισπρακτέο ποσό είναι πάνω από 500€. Έχω πρόβλημα ή επειδή αφορά δαπάνες για λογαριασμό τρίτων είμαι καλυμμένος;
Επίσης, οποιεσδήποτε πληροφορίες θα μπορούσα να αντλήσω υπό τη κατεύθυνσή σας παρακαλώ πολύ όπως μου υποδείξετε συγκεκριμένη ΠΟΛ ή εγκύκλιο κτλ.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Κατηγορία: 

Καταστροφή αποθεμάτων, λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση

Ερώτηση 1322
18.09.18
Παρακαλώ ενημερώστε με για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει Ελληνική εταιρεία εμπορίας τροφίμων προκειμένου να καταστρέψει ακατάλληλα υγρά τρόφιμα (πχ εμφιαλωμένο ξύδι ) και η πράξη αυτή να είναι σύννομη , τόσο ως προς τον υγειονομικό κώδικα , όσο και φορολογικά. Επίσης παρακαλώ παραθέστε μου τις σχετικές εγκυκλίους.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Κατηγορία: 

Μίσθωση μηχανήματων ελαιοτριβείου

Ερώτηση 1317
17.09.18
ΙΚΕ θέλει να πουλήσει τα μηχανήματα της σε ιδιώτη.
Τι παραστατικό θα κοπεί από την ΙΚΕ; Τιμολόγιο πώλησης σε ιδιώτη;
Στην συνέχεια ο ιδιώτης θέλει να μισθώσει τα μηχανήματα στην ΙΚΕ, θα πρέπει να κάνει έναρξη εργασιών ο ιδιώτης με αντικείμενο την εκμετάλλευση μηχανημάτων; Μπορεί να αποφύγει την έναρξη εργασιών;
Στον ιδιώτη ανήκει το κτίριο του ελαιοτριβείου (μεταβιβάστηκε προσφάτως).
Μπορεί να γίνει μισθωτήριο μαζί με τα μηχανήματα;
Στο παραπάνω κύκλωμα να προσθέσουμε την παράμετρο ότι ο ιδιώτης είναι ανήλικος (υπάρχει απόφαση από το δικαστήριο για διαχείριση από τους κηδεμόνες). Ο σκοπός μας είναι να αποφευχθεί η έναρξη του ιδιώτη και να μείνουν στην κατοχή του τα μηχανήματα. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.


Υποχρεωτικότητα ή μη διανομής κερδών Ο.Ε και Ε.Ε είτε με απλογραφικά είτε με διπλογραφικά βιβλία

Ερώτηση 1311
05.09.18
ΟΕ με διπλογραφικά βιβλία και ΟΕ-ΕΕ με απλογραφικά βιβλία παρουσιάζουν καθαρά κέρδη μετά φόρων για το φορολογικό έτος 2017.
Είναι υποχρεωτική η διανομή μερίσματος στους εταίρους μετά την κατάθεση της φορολογικής δήλωσης του νομικού προσώπου;
Εάν είναι υποχρεωτική, υποθέτω το αντίστοιχο και για την πληρωμή του φόρου μερίσματος με συντελεστή 15%;

Κατηγορία: 

Ενημέρωση βιβλίων και λογιστική παρακολούθηση πρακτορείου ΟΠΑΠ

Ερώτηση 1310
05.09.18
Ιδρύεται επιχείρηση πρακτορείο ΟΠΑΠ (νομικό πρόσωπο είτε ως ΟΕ είτε ως ΙΚΕ).
Υπάρχει κάποια διαφοροποίηση όσον αφορά την λογιστική παρακολούθηση των βιβλίων της;
Τα έσοδα είναι η εκκαθάριση προμήθειων η οποία εκδίδεται από τον ΟΠΑΠ ΑΕ και τα έξοδα απαρτίζουν όλες οι δαπάνες που αφορούν την λειτουργία του καταστήματος;
Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μου διαφεύγει;

Κατηγορία: 

Ειδικό καθεστώς μεταπωλητών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων – Εφαρμογή τεκμηρίων

Ερώτηση 1301
29.08.18
Επιτηδευματίας που έχει ήδη ατομική επιχείρηση με δραστηριότητα ΚΑΦΕΝΕΙΟ, θέλει να εμπορεύεται και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
Από την τοπική εφορία μας πίεσαν να βάλουμε τον ΚΑΔ 45114905 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
1) Δηλώνουμε στη μεταβολή το πεδίο ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α. 36α
2) Τηρεί ειδικό βιβλίο για τις συναλλαγές αυτές;
3) Απαλλάσσεται για τις πωλήσεις που θα κάνει προς ιδιώτες, από την έκδοση ΑΛΠ από ταμειακή μηχανή;
4) Αν αγοράσει ένα Ι.Χ. και το μεταβιβάσει στο όνομα του μέχρι να πουληθεί, θα επιβαρυνθεί με τεκμήριο διαβίωσης;


Φορολογική μεταχείριση εισπραττόμενου μερίσματος που αποκτά ΙΚΕ από τη συμμετοχή της σε Ε.Ε. που τηρεί απλογραφικά βιβλία

Ερώτηση 1297
22.08.18
Μια ΙΚΕ μέτοχος σε Ε.Ε. που τηρεί απλογραφικά βιβλία. Ερωτάται:
α) Φορολογείται πάλι για τα μερίσματα που λαμβάνει από την Ε.Ε.;
β) Η μεταβίβαση αυτών των μερισμάτων στους εταίρους της ΙΚΕ φορολογείται σ' αυτούς;


Αποθεματικά υπεραξίας sale and lease back

Ερώτηση 1295
03.08.18
ΕΠΕ μπήκε σε εκκαθάριση την 10/7/15. Το 2017 παρέδωσε στην τράπεζα το ακίνητο που μίσθωνε μέσω sale and lease back. Για το σκοπό αυτό υπογράφηκε με την τράπεζα πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής. Στα βιβλία της εταιρείας υπάρχει αφορολόγητο αποθεματικό από το συγκεκριμένο ακίνητο ύψους 1.400.000 €. Ερωτάται, πότε πρέπει να φορολογηθεί το συγκεκριμένο αποθεματικό, την χρονιά που παραδόθηκε το ακίνητο στην τράπεζα, η μπορεί να φορολογηθεί την χρονιά που θα ολοκληρωθεί η εκκαθάριση;

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση επιδοτήσεων/επιχορηγήσεων

Ερώτηση 1294
01.08.18
Επιχείρηση - νομικό πρόσωπο Ο.Ε. ή Ε.Ε. με διπλογραφικά βιβλία επιδοτείται από πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επίσης δύναται να επιδοτηθεί για μισθολογικό κόστος διαμέσου ΟΑΕΔ. Πώς αντιμετωπίζονται φορολογικά αυτοί οι 2 τύποι επιδοτήσεων, θεωρούνται εισόδημα ή όχι?
Παρακαλώ αν μπορώ να έχω την ίδια πληροφόρηση για τις 2 πηγές επιδοτήσεων και για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία, είτε ατομικές είτε νομικά πρόσωπα.

Κατηγορία: 

Σελίδες