×

Επικοινωνία

×

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Αποθεματικά υπεραξίας sale and lease back

Ερώτηση 1295
03.08.18
ΕΠΕ μπήκε σε εκκαθάριση την 10/7/15. Το 2017 παρέδωσε στην τράπεζα το ακίνητο που μίσθωνε μέσω sale and lease back. Για το σκοπό αυτό υπογράφηκε με την τράπεζα πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής. Στα βιβλία της εταιρείας υπάρχει αφορολόγητο αποθεματικό από το συγκεκριμένο ακίνητο ύψους 1.400.000 €. Ερωτάται, πότε πρέπει να φορολογηθεί το συγκεκριμένο αποθεματικό, την χρονιά που παραδόθηκε το ακίνητο στην τράπεζα, η μπορεί να φορολογηθεί την χρονιά που θα ολοκληρωθεί η εκκαθάριση;

Κατηγορία: 

Φορολογική αντιμετώπιση επιδοτήσεων/επιχορηγήσεων

Ερώτηση 1294
01.08.18
Επιχείρηση - νομικό πρόσωπο Ο.Ε. ή Ε.Ε. με διπλογραφικά βιβλία επιδοτείται από πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επίσης δύναται να επιδοτηθεί για μισθολογικό κόστος διαμέσου ΟΑΕΔ. Πώς αντιμετωπίζονται φορολογικά αυτοί οι 2 τύποι επιδοτήσεων, θεωρούνται εισόδημα ή όχι?
Παρακαλώ αν μπορώ να έχω την ίδια πληροφόρηση για τις 2 πηγές επιδοτήσεων και για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία, είτε ατομικές είτε νομικά πρόσωπα.

Κατηγορία: 

Κάλυψη τεκμηρίου αγοράς ακινήτου με συνάλλαγμα από κάτοικο εξωτερικού

Ερώτηση 1290
27.07.18
Έλληνας μόνιμος κάτοικος Γερμανίας με ελληνικό ΑΦΜ και δηλωμένος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ελλάδας ως μόνιμος κάτοικος εξωτερικού προέβη σε αγορά ακινήτου-διαμερίσματος στην Ελλάδα εντός του ημερολογιακού έτους 2018. Η πληρωμή αγοράς του ακινήτου έγινε με μετρητά 13.000 ευρώ.
Προκειμένου να αιτιολογηθεί το πόθεν έσχες της αξίας αγοράς του ακινήτου, μπορεί να γίνει μεταφορά του ποσού αυτού με έμβασμα από γερμανική τράπεζα σε ελληνική, ναι ή όχι, πριν ή μετά το οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας;

Κατηγορία: 

Έκπτωση τόκων τραπεζικού δανείου το οποίο χαρακτηρίστηκε καθυστερούμενο

Ερώτηση 1277
11.07.18
AE χρηματοδοτήθηκε με κεφάλαιο κίνησης το 2005 ύψους 1.000.000,00 ευρώ . Την 31/12/2014 το δάνειο μπήκε σε οριστική καθυστέρηση από την τράπεζα. Έκτοτε η τράπεζα παρακολουθεί τους τόκους του δανείου αυτού, τους οποίους υπολογίζει κάθε εξάμηνο, σε εξωλογιστικούς λογαριασμούς. Η εταιρεία μας εγγράφει τους τόκους αυτούς στα βιβλία της και τους εκπίπτει φορολογικά. Το ερώτημα είναι αν σωστά η επιχείρηση εκπίπτει τους τόκους από το φορολογητέο εισόδημα εφόσον ως σήμερα δεν τους έχει καταβάλει. Συμπληρωματικά αναφέρω ότι από το διάστημα που το δάνειο μπήκε (31/12/2014) σε οριστική καθυστέρηση η επιχείρηση έχει καταβάλει μέρος τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων αυτών.

Κατηγορία: 

Ασφάλιση ξεναγών οι οποίοι αμείβονται με ΑΠΥ και αποστολή βεβαιώσεων των αποδοχών τους

Ερώτηση 1259
11.07.18
Επιχείρηση τουριστικό γραφείο πληρώνει ξεναγούς που του κόβουν ΑΠΥ για τις υπηρεσίες τους με κρατήσεις υπέρ του ΙΚΑ που πρέπει εκείνος να τις αποδώσει. Πώς και πού αποδίδονται αυτές οι κρατήσεις και πώς μετά το γραφείο θα αποδώσει τις βεβαιώσεις αποδοχών των ξεναγών αυτών;


Μεταφορές εργαζομένων της εταιρείας μέσω συνεταιρισμού ΤΑΞΙ

Ερώτηση 1269
28.06.18
Έχουμε ένα συνεταιρισμό ταξί ο οποίος αποτελείται από 100 μέλη. Έχω τα εξής θέματα:
1) Ο συνεταιρισμός αναλαμβάνει την μεταφορά προσωπικού ενός εργοστασίου. Τι στοιχεία πρέπει να εκδοθούν από το συνεταιρισμό (τιμολόγιο παροχής υπηρεσίας;) προς το εργοστάσιο;
2) Και τι στοιχεία φορολογικά πρέπει να εκδοθούν από τους ταξιτζήδες προς τον συνεταιρισμό; (Το ταξίμετρο πρέπει να είναι σε λειτουργία).
3) Οι μηνιαίες συνδρομές των μελών του συνεταιρισμού Ταξί υπόκεινται σε ΦΠΑ; Σε φορολογία υπόκεινται; (συνδρομές)
Σχετικά με το πρώτο ερώτημα σας αναφέρω ότι τα ταξί θα κάνουν τη μεταφορά μετά από ειδοποίηση του κέντρου της μέσω ραδιοσυχνότητας σε όποιο μέλος είναι διαθέσιμο. Ο συνεταιρισμός δεν έχει αυτοσκοπό το κέρδος, σκοπός είναι η εξυπηρέτηση των μελών δηλαδή ένα δρομολόγιο των 100 ευρώ συμφωνία του συνεταιρισμού με το εργοστάσιο θα το δώσει στον ταξιτζή μέλος της 100 ευρώ. (τι στοιχεία πρέπει να εκδοθούν; κ από ποιους θα γίνουν συμφωνητικά; (ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ και ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ;
4) Επίσης η διαφήμιση που κάνει κάποιος μέσω συνεταιρισμού (ηχητικό μήνυμα στην αναμονή όταν τηλεφωνεί ο πελάτης για διαθέσιμο ταξί) σε τι τέλη υπόκεινται ή δεν υπόκεινται;

Κατηγορία: 

Απεικόνιση καταστροφής αποθεμάτων στα βιβλία και στο Ε3

Ερώτηση 1267
22.06.18
Επιχείρηση με απλογραφικά, δεν συντάσσει απογραφή. Αν έχει σημαντική καταστροφή αποθεμάτων και δεν θέλει να επηρεαστεί το μικτό κέρδος, μπορεί να γράψει στον κωδικό 205 του πιν Δ3 του Ε3 την καταστροφή; Δεν θα πρέπει στη συνέχεια το ίδιο ποσό να καταγραφεί και στον κωδικό 223, ως μεταφορά από τον κωδικό 288 του Ζ2; Και γιατί αν τα αναγράψει στον κωδικό 205 το taxis ζητάει υποχρεωτικά να τα καταγράψει και στον κωδικό 295 του Ζ3; (διαφορετικά δεν προχωράει η υποβολή).
Στα βιβλία δεν θα πρέπει να απεικονίσουμε με εγγραφή αυτή την ζημιά; Δηλαδή με αφαιρετική εγγραφή από τα αποθέματα και αντίστοιχα μεταφορά του ποσού σε μία στήλη «Ζημιές από καταστροφές εμπορευμάτων», δεδομένου ότι η επιχείρηση δεν κάνει απογραφή και η όποια ζημιά στα αποθέματα δεν φαίνεται από την μεταβολή αποθεμάτων;

Κατηγορία: 

Δαπάνες επέκτασης σε ακίνητο τρίτου από το μισθωτή

Ερώτηση 1266
22.06.18
Εταιρεία που εκμεταλλεύεται ακίνητα, ενοικιάζει ένα ακίνητο- οικία στο οποίο ο ιδιοκτήτης έχει άδεια για επέκταση.
Ο ιδιοκτήτης έχει ξεκινήσει την επέκταση με άδεια στο όνομα του.
Η εταιρεία συνάπτει ιδιωτικό συμφωνητικό και θα έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης του ακίνητου.
Στην συμφωνία υπάρχει ορός που λέει ότι η εταιρεία είναι υποχρεωμένη με δικά της έξοδα να αποπερατώσει το ακίνητο.
Το ερώτημα είναι, τα έξοδα θα εκδίδονται στο όνομα της εταιρείας ενώ η άδεια είναι στο φυσικό πρόσωπο;
Εάν όχι , ο ΦΠΑ των διάφορων εξόδων θα εκπίπτει;

Κατηγορία: 

Χρόνος έκπτωσης αποζημίωσης για φθορές

Ερώτηση 1265
22.06.18
Ατομική επιχείρηση μεταφέρθηκε σε άλλη διεύθυνση και ο ιδιοκτήτης του προηγούμενου ακινήτου ζήτησε δικαστικώς αποζημίωση για φθορές.
Κατά το έτος 2017 ο επιχειρηματίας με τον ιδιοκτήτη ήρθαν σε συμφωνία για ένα ποσό 3.000,00 ευρώ, το οποίο πληρώθηκε ένα μέρος εντός του 2017 και η εξόφληση έγινε εντός του 2018. Το δικαστήριο που έγινε το 2018 οι αντίδικοι ενημέρωσαν τον δικαστή ότι έχουν έρθει σε συμφωνία και εκεί έληξε το θέμα.
Το ερώτημα είναι εάν το ανωτέρω ποσό εκπίπτει από τα έσοδα της ατομικής επιχείρησης και σε ποιο έτος. Δηλαδή όλο στο 2018 ή ανάλογα με το πότε πληρώθηκε.

Κατηγορία: 

Φορολογία για αλιείς

Ερώτηση 1263
22.06.18
Έχω έναν αλιέα ο οποίος έχει 2 ψαρόβαρκες μικρότερες 12μέτρων και μικρότερες των δέκα κόρων, είναι εγγεγραμμένος στο κατ’ αποκοπήν ΦΠΑ που το δίνει κανονικά. Έχει έξοδα και παίρνει και καύσιμα θαλάσσης. Στην δήλωση είναι τσεκαρισμένος σαν κατ’ επάγγελμα αγρότης (κωδ. 039). Θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής:
1. Κατ’ αρχήν πώς τον αντιμετωπίζω στο Ε3 και Ε1? Κάνω κανονικά Ε3 και τον αντιμετωπίζω σαν αγρότη ειδ. καθεστώτος ή ισχύει κάτι άλλο με βάση την φορολογία πλοίων; Αναγράφω κάπου το σκάφος; Στο Ε1 τα έσοδα ή το κέρδος, αν υπάρχει, πάνε από αγροτική δραστηριότητα ή πάνε σε άλλον κωδικό; Αν δεν έχει έσοδα βλέπω ότι με βάση τη φορολογία πλοίων δεν έχει φόρο.
2. Στο Μητρώο πρέπει όλοι οι αλιείς στην κατηγορία βιβλίων να γίνουν "υπόχρεοι"; Διότι μέχρι πριν αναγράφει μη υπόχρεοι. Αν κάποιος δεν έχει ούτε έσοδα ούτε έξοδα, μόνο την ψαρόβαρκα κάτω των 10 κόρων, τι πρέπει να κάνει στο Μητρώο;


Σελίδες